bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
Data Redaktor Zmiana
29.05.2013 11:13:20 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.7.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
29.05.2013 11:12:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.7.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
29.05.2013 11:10:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie porowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
29.05.2013 11:10:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.7.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie porowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
28.05.2013 15:14:18 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznk nr 9 Przedmiar do artykułu Sprawa nr 271.6.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie”
28.05.2013 15:13:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik nr 9 Przedmiar- str. tytułowa do artykułu Sprawa nr 271.6.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie”
28.05.2013 15:12:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.6.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie”
28.05.2013 15:11:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie”
28.05.2013 15:10:48 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.6.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie”
28.05.2013 15:10:17 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie”
28.05.2013 12:37:51 Edytowano artykuł 2013
28.05.2013 12:36:03 Edytowano artykuł 2013
28.05.2013 12:34:38 Edytowano artykuł 2013
28.05.2013 09:12:33 Dodany załącznik WYKAZ do artykułu WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2012 rok
28.05.2013 09:11:22 Dodany nowy artykuł WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2012 rok
23.05.2013 11:47:36 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji
22.05.2013 08:54:27 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.11.2013.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Kampinos”
22.05.2013 08:53:42 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.11.2013.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Kampinos”
16.05.2013 09:52:17 Edytowano artykuł 2013
16.05.2013 09:51:41 Edytowano artykuł 2013
16.05.2013 09:49:00 Edytowano artykuł 2013
15.05.2013 14:26:04 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zapytanie + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.11.2013.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Kampinos”
15.05.2013 14:25:19 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.11.2013.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Kampinos”
15.05.2013 12:41:06 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2013 r.
13.05.2013 10:19:34 Dodany załącznik RB-NDS do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2013 r.
13.05.2013 10:19:09 Dodany załącznik RB-28S do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2013 r.
13.05.2013 10:18:36 Dodany załącznik RB-27S do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2013 r.
13.05.2013 10:15:43 Dodany załącznik RB-N do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2013 r.
13.05.2013 10:15:26 Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2013 r.
13.05.2013 10:14:38 Dodany nowy artykuł Sprawozdania za I kwartał 2013 r.
13.05.2013 09:19:52 Edytowano artykuł 2013
13.05.2013 09:05:27 Edytowano artykuł 2013
13.05.2013 08:58:13 Edytowano artykuł 2013
13.05.2013 08:33:10 Edytowano artykuł 2013
09.05.2013 15:18:58 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.5.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Kampinos"
09.05.2013 15:18:37 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik ogłoszenie o zamówieniu z artykułu Sprawa nr 271.5.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Kampinos"
09.05.2013 15:15:08 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXVIII/126/12 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkuj Sprawa nr 271.5.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Kampinos"
09.05.2013 15:14:27 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXVIII/124/12 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kampinos do artykułu Sprawa nr 271.5.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Kampinos"
09.05.2013 15:08:47 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.5.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Kampinos"
09.05.2013 15:06:18 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Kampinos"
09.05.2013 15:03:36 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.5.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Kampinos"
09.05.2013 15:01:38 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Kampinos"
08.05.2013 15:19:09 Edytowano artykuł 2013
08.05.2013 15:15:13 Edytowano artykuł 2013
08.05.2013 15:13:21 Edytowano artykuł 2013
08.05.2013 15:12:48 Edytowano artykuł 2013
08.05.2013 15:10:58 Edytowano artykuł 2013
08.05.2013 15:07:01 Edytowano artykuł 2013
08.05.2013 14:34:33 Dodany załącznik Zarządzenie Nr 0050.28.2013 Wójta Gminy Kampinos do artykułu Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku - Zadanie Nr 1
08.05.2013 14:33:25 Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku - Zadanie Nr 1