bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Data Redaktor Zmiana
26.10.2012 12:17:26 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012 wyjaśnienia VII na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
25.10.2012 12:34:40 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik specyfikacja techniczna do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 Specyfikacja techniczna część budowlana
25.10.2012 12:34:13 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik str. tytułowa do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 Specyfikacja techniczna część budowlana
25.10.2012 12:33:41 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012 Specyfikacja techniczna część budowlana
23.10.2012 15:07:33 Dodany załącznik Odpis KRS do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Święta Przodków - tradycje regionalne” - Uwagi do 31 października br.
23.10.2012 15:06:48 Dodany załącznik OFERTA do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Święta Przodków - tradycje regionalne” - Uwagi do 31 października br.
23.10.2012 15:04:46 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Święta Przodków - tradycje regionalne” - Uwagi do 31 października br.
23.10.2012 15:04:23 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Święta Przodków - tradycje regionalne” - Uwagi do 31 października br.
23.10.2012 15:02:13 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Święta Przodków - tradycje regionalne” - Uwagi do 31 października br.
23.10.2012 15:01:01 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Święta Przodków - tradycje regionalne” - Uwagi do 31 października br.
22.10.2012 15:23:23 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2012 r.
22.10.2012 15:20:50 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2012 r.
22.10.2012 12:58:24 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.16.2012 ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2012 r."
22.10.2012 12:57:51 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.16.2012 ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2012 r."
19.10.2012 13:24:02 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Wyjasnienia VI do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 wyjaśnienia VI na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
19.10.2012 13:23:31 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012 wyjaśnienia VI na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
19.10.2012 13:23:04 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Wyjasnienia V do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 wyjaśnienia V na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
19.10.2012 13:22:31 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012 wyjaśnienia V na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
19.10.2012 13:22:01 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Wyjasnienia IV do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 wyjaśnienia IV na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
19.10.2012 13:21:26 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012 wyjaśnienia IV na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
18.10.2012 15:16:17 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Kampinos
18.10.2012 15:13:14 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Kampinos
17.10.2012 14:10:25 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ zmodyfikowana do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 SIWZ zmodyfikowana
17.10.2012 14:09:50 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012 SIWZ zmodyfikowana
17.10.2012 14:08:48 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 Modyfikacja SIWZ
17.10.2012 14:07:53 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012 Modyfikacja SIWZ
17.10.2012 14:07:12 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Wyjasnienia III do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 wyjaśnienia III na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
17.10.2012 14:06:45 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012 wyjaśnienia III na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
17.10.2012 13:56:47 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Wyjasnienia II do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 wyjaśnienia II na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
17.10.2012 13:56:31 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012 wyjaśnienia II na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
17.10.2012 13:55:25 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Ogłoszenie o zminaie ogłoszenia II do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
17.10.2012 13:54:50 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
15.10.2012 13:30:24 Edytowano artykuł 2012
15.10.2012 13:16:17 Edytowano artykuł 2012
15.10.2012 13:11:24 Edytowano artykuł 2012
15.10.2012 13:07:09 Edytowano artykuł 2012
15.10.2012 13:04:27 Edytowano artykuł 2012
15.10.2012 13:01:16 Edytowano artykuł 2012
15.10.2012 12:48:56 Edytowano artykuł 2012
15.10.2012 12:46:14 Edytowano artykuł 2012
15.10.2012 12:42:59 Edytowano artykuł 2012
15.10.2012 12:31:58 Edytowano artykuł 2012
15.10.2012 12:29:01 Edytowano artykuł 2012
15.10.2012 12:27:20 Edytowano artykuł 2012
15.10.2012 12:26:06 Edytowano artykuł 2012
15.10.2012 11:39:56 Edytowano artykuł 2012
15.10.2012 11:38:39 Edytowano artykuł 2012
15.10.2012 11:35:15 Edytowano artykuł 2012
15.10.2012 11:34:10 Edytowano artykuł 2012
12.10.2012 09:24:08 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Przedmiar cz. elektryczna i automatyka str. 3 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 przedmiar cz. elektryczna i automatyka