bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
Data Redaktor Zmiana
12.01.2016 09:59:35 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2016 roku
12.01.2016 09:53:36 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2016 roku
31.12.2015 09:40:54 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.13.2015.PN pn.: "Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2016"
31.12.2015 09:38:37 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.42.2015.PP pn.:"Konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2016"
30.12.2015 14:01:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
28.12.2015 12:09:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.48.2015.PP pn.: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2016r. na potrezby Urzędu Gminy Kampinos"
23.12.2015 14:23:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 1 do artykułu Sprawa nr 271.13.2015.PN pn.: "Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2016"
23.12.2015 14:13:27 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Wyjaśnienie nr 1 z artykułu Sprawa nr 271.13.2015.PN pn.: "Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2016"
23.12.2015 14:12:48 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 1 do artykułu Sprawa nr 271.13.2015.PN pn.: "Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2016"
23.12.2015 11:48:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 23 12 2015r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
23.12.2015 11:44:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfikowany załącznik nr 7 do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
23.12.2015 11:43:29 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfikowane załączniki nr 1a do 1e do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
23.12.2015 11:41:39 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23 12 2015r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
23.12.2015 11:38:19 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 23 12 2015r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
23.12.2015 11:36:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 3 do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 14:31:52 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22 12 2015r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 14:31:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfikowany załącznik nr 8e do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 14:31:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfikowany załącznik nr 8b do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 14:30:54 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfikowany załącznik nr 8a do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 14:29:32 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zmodyfikowana Specyfikacja istotnych Warunków Zamówiwenia z dnia 22 12 2015r. z artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 14:27:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfikowana Specyfikacja istotnych Warunków Zamówiwenia z dnia 22 12 2015r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 14:21:37 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zdodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22 12 2015r. z artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 14:21:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zdodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22 12 2015r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 14:15:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22 12 2015r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 14:13:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 2 do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
22.12.2015 14:13:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 1 do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
21.12.2015 14:29:12 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.42.2015.PP pn.:"Konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2016"
21.12.2015 14:29:02 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zapytanie ofertowe z artykułu Sprawa nr 271.42.2015.PP pn.:"Konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2016"
21.12.2015 12:03:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.42.2015.PP pn.:"Konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2016"
21.12.2015 12:02:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.42.2015.PP pn.:"Konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2016"
17.12.2015 13:46:38 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki do artykułu Sprawa nr 271.13.2015.PN pn.: "Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2016"
17.12.2015 13:46:24 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.13.2015.PN pn.: "Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2016"
17.12.2015 13:45:33 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.48.2015.PP pn.: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2016r. na potrezby Urzędu Gminy Kampinos"
17.12.2015 13:45:11 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.13.2015.PN pn.: "Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2016"
17.12.2015 13:17:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.48.2015.PP pn.: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2016r. na potrezby Urzędu Gminy Kampinos"
17.12.2015 13:17:10 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.48.2015.PP pn.: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2016r. na potrezby Urzędu Gminy Kampinos"
17.12.2015 13:16:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.48.2015.PP pn.: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2016r. na potrezby Urzędu Gminy Kampinos"
17.12.2015 13:12:15 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
17.12.2015 13:10:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
17.12.2015 11:41:05 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
17.12.2015 11:39:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2015.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2016"
17.12.2015 11:34:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o podpisaniu umowy do artykułu Sprawa nr 271.12.2015.WR pn.:„Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos i Kampinos A w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos” "
17.12.2015 11:34:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.12.2015.WR pn.:„Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos i Kampinos A w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos” "
14.12.2015 15:14:11 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.12.2015.WR pn.:„Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos i Kampinos A w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos” "
14.12.2015 15:11:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część nr 1 do artykułu Sprawa nr 271.11.2015.PN pn.: Część 1 "Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku - II" Część 2 "Zakup wraz z transportem klińca dla Gminy Kampinos w 2015 roku - II"
14.12.2015 15:11:50 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
14.12.2015 15:08:54 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.11.2015.PN pn.: Część 1 "Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku - II" Część 2 "Zakup wraz z transportem klińca dla Gminy Kampinos w 2015 roku - II"
14.12.2015 15:07:21 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z artykułu Sprawa nr 271.11.2015.PN pn.: Część 1 "Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku - II" Część 2 "Zakup wraz z transportem klińca dla Gminy Kampinos w 2015 roku - II"
14.12.2015 15:06:18 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.11.2015.PN pn.: Część 1 "Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2015 roku - II" Część 2 "Zakup wraz z transportem klińca dla Gminy Kampinos w 2015 roku - II"
11.12.2015 11:39:09 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015