bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
Data Redaktor Zmiana
19.05.2014 11:52:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.5.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Kwiatkówek, Łazy oraz Wola Pasikońska”
16.05.2014 11:59:04 Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2014 r.
16.05.2014 11:41:46 Usunięty załącznik RB-Z z artykułu Sprawozdania za I kwartał 2014 r.
16.05.2014 11:34:39 Dodany załącznik RB-NDS do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2014 r.
16.05.2014 11:34:09 Dodany załącznik RB-28S do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2014 r.
16.05.2014 11:33:31 Dodany załącznik RB-27S do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2014 r.
16.05.2014 11:32:57 Usunięty załącznik RB-27S z artykułu Sprawozdania za I kwartał 2014 r.
16.05.2014 11:32:33 Dodany załącznik RB-27S do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2014 r.
16.05.2014 11:31:48 Dodany załącznik RB-N do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2014 r.
16.05.2014 11:31:26 Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2014 r.
16.05.2014 11:09:30 Dodany nowy artykuł Sprawozdania za I kwartał 2014 r.
16.05.2014 10:04:41 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
15.05.2014 14:12:10 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
15.05.2014 12:09:58 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
15.05.2014 08:41:40 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
14.05.2014 14:19:59 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
14.05.2014 12:26:20 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
14.05.2014 12:25:56 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
14.05.2014 10:29:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik STWiORB zmodyfikowana do artykułu Sprawa nr 271.4.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni ulic Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie"
14.05.2014 10:27:54 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ zmodyfikowana do artykułu Sprawa nr 271.4.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni ulic Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie"
14.05.2014 09:56:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr 271.4.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni ulic Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie"
14.05.2014 09:44:18 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.4.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni ulic Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie"
14.05.2014 09:43:46 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Pytania + odpowiedzi do treści SIWZ i dokumentacji II do artykułu Sprawa nr 271.4.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni ulic Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie"
13.05.2014 13:14:59 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
13.05.2014 10:50:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Pytania + odpowiedzi do treści SIWZ i dokumentacji do artykułu Sprawa nr 271.4.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni ulic Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie"
12.05.2014 12:39:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.3.2014.PN pn.:„Wykonanie pielęgnacji koron drzew stanowiących pomniki przyrody, tj.: wskazanych drzew Alei Chopina na odcinku Łazy- Zawady oraz dwóch dębów szypułkowych w miejscowościach Granica i Strzyżew”
07.05.2014 15:15:35 Dodany załącznik Zarządzenie Nr 0050.29.14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert... - Zadanie Nr 2 do artykułu Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku - Zadanie Nr 2
07.05.2014 15:14:41 Edytowano artykuł Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku - Zadanie Nr 2
07.05.2014 15:13:56 Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku - Zadanie Nr 2
07.05.2014 11:01:40 Edytowano artykuł SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
06.05.2014 14:01:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik STWIORB do artykułu Sprawa nr 271.5.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Kwiatkówek, Łazy oraz Wola Pasikońska”
06.05.2014 14:01:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki wraz z umową do artykułu Sprawa nr 271.5.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Kwiatkówek, Łazy oraz Wola Pasikońska”
06.05.2014 14:00:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.5.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Kwiatkówek, Łazy oraz Wola Pasikońska”
06.05.2014 14:00:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Kwiatkówek, Łazy oraz Wola Pasikońska”
05.05.2014 09:35:47 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik STWIORB - załącznik nr 10 do artykułu Sprawa nr 271.4.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni ulic Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie"
05.05.2014 09:28:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikiacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.4.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni ulic Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie"
05.05.2014 09:27:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.4.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni ulic Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie"
05.05.2014 09:27:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2014.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni ulic Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie"
30.04.2014 14:48:13 Dodany nowy artykuł SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
30.04.2014 12:44:06 Edytowano artykuł 2014
30.04.2014 12:42:14 Edytowano artykuł 2014
30.04.2014 12:38:59 Edytowano artykuł 2014
30.04.2014 12:21:39 Edytowano artykuł 2014
30.04.2014 03:50:16 Edytowano artykuł SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
30.04.2014 03:45:50 Dodany nowy artykuł SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013
30.04.2014 03:32:55 Edytowano artykuł SPRAWOZDANIE z realizacji Programu Współpracy Gminy Kampinos w 2011 roku
24.04.2014 15:28:06 Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego
24.04.2014 15:27:31 Usunięty załącznik Ogłoszenie z artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego
24.04.2014 15:21:28 Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego
24.04.2014 15:19:52 Usunięty załącznik Informacja z artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego