bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
07.08.2009 15:17:49 Dodany nowy artykuł 271498-2009 OGŁOSZENIE - Zakup oraz transport frezu asfaltowego tzw. destruktu, wraz z przygotowaniem podłoża do jego rozłożenia oraz rozgarnięcie i wałowanie
07.08.2009 13:57:05 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos na fragmencie wsi SZCZYTNO oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu
07.08.2009 13:55:48 Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na fragmencie wsi PODKAMPINOS Gminy Kampinos oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu
07.08.2009 13:55:17 Edytowano artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos na fragmencie wsi ŁAZY KOLONIA LUDWIKÓW oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu
07.08.2009 13:54:07 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos na fragmencie wsi ŁAZY KOLONIA LUDWIKÓW oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu
07.08.2009 13:51:23 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na fragmencie wsi PODKAMPINOS Gminy Kampinos oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu
06.08.2009 12:56:30 Edytowano artykuł Rada Gminy
06.08.2009 12:48:17 Edytowano artykuł Rada Gminy
06.08.2009 12:46:28 Edytowano artykuł Rada Gminy
06.08.2009 12:34:53 Edytowano artykuł 2008
06.08.2009 12:33:12 Edytowano artykuł Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kampinos
06.08.2009 12:19:32 Edytowano artykuł Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kampinos
06.08.2009 12:14:41 Dodany nowy artykuł Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kampinos
06.08.2009 12:00:21 Edytowano artykuł Rada Gminy
06.08.2009 11:48:43 Edytowano artykuł Rada Gminy
06.08.2009 11:46:22 Edytowano artykuł Rada Gminy
06.08.2009 11:43:33 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 11:38:54 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 11:32:44 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 11:29:10 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 11:08:53 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 11:07:52 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 11:06:54 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 10:49:37 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 10:49:14 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 10:47:30 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 10:40:45 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 10:39:51 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 10:39:11 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 10:38:46 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 10:38:05 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 10:20:16 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 10:18:49 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.08.2009 10:17:38 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
04.08.2009 10:44:21 Edytowano artykuł ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
04.08.2009 10:42:08 Edytowano artykuł PORADNIK PETENTA
04.08.2009 10:41:18 Edytowano artykuł PORADNIK PETENTA
04.08.2009 10:41:06 Edytowano artykuł PORADNIK PETENTA
04.08.2009 10:40:18 Dodany nowy artykuł PORADNIK PETENTA
04.08.2009 10:35:49 Edytowano artykuł Postanowienie w sprawie rewitalizacji zabytkowego dworu w Strzyżewie
04.08.2009 10:32:43 Dodany nowy artykuł Postanowienie w sprawie rewitalizacji zabytkowego dworu w Strzyżewie
04.08.2009 10:31:09 Usunięto artykuł Postanowienie w sprawie rewitalizacji zabytkowego dworu w Strzyżewie z kategorii ZAWIADOMIENIA
04.08.2009 10:30:45 Dodany nowy artykuł
04.08.2009 10:23:28 Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyniku negocjacji
04.08.2009 10:22:59 Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyniku negocjacji
04.08.2009 10:21:34 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyniku negocjacji
04.08.2009 10:16:46 Edytowano artykuł ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
04.08.2009 09:42:59 Edytowano artykuł 341/12/2009 OGŁOSZENIE - modernizacja drogi w miejscowości Strzyżew-Strojec
04.08.2009 08:58:59 Edytowano artykuł 2009
04.08.2009 08:58:25 Edytowano artykuł 2009