bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
Data Redaktor Zmiana
20.09.2017 10:08:35 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
19.09.2017 14:35:17 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18.09.2017 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
19.09.2017 14:35:00 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18.09.2017 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
19.09.2017 13:35:03 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.65.2017.PP pn." Wykonanie projektu oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
19.09.2017 13:32:47 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.65.2017.PP pn." Wykonanie projektu oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"
19.09.2017 13:28:49 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe po modyfikacji z dnia 19.09.2017r. do artykułu Sprawa nr 271.63.2017.PP pn." Zakup wraz z dostawą wodomierzy"
15.09.2017 10:55:49 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacja) do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
15.09.2017 10:55:29 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Ogłoszenie o przetargu ustnym ( licytacja) z artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
15.09.2017 10:54:36 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu ustnym ( licytacja) do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
14.09.2017 14:09:23 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.63.2017.PP pn." Zakup wraz z dostawą wodomierzy"
14.09.2017 14:08:05 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.63.2017.PP pn." Zakup wraz z dostawą wodomierzy"
14.09.2017 08:48:50 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
13.09.2017 11:52:00 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Protokół z przebiegu nieograniczonego pisemnego przetargu dotyczącego sprzedaży samochodu Mercedes-Benz Vaneo do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
12.09.2017 08:51:17 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Rada Gminy
11.09.2017 12:56:32 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
11.09.2017 12:55:29 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
11.09.2017 11:22:20 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
05.09.2017 08:40:28 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
05.09.2017 08:39:30 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
05.09.2017 08:36:02 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 14:32:12 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 14:31:13 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
04.09.2017 14:30:48 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Regulamin przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środków trwałych do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
04.09.2017 14:29:52 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.101.2017 z dnia 04.09.2017 r. do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
04.09.2017 14:28:28 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
04.09.2017 13:46:07 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 13:42:53 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 13:36:28 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 13:35:08 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 13:34:44 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 13:31:39 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 13:29:30 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 13:26:59 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 13:17:35 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.61.2017.PP pn.:Usługa w zakresie zarządzania projektem tj. pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn.: „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
04.09.2017 13:04:06 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 13:01:19 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 12:59:12 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 12:51:28 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 12:48:18 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 12:35:53 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 12:33:07 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 12:25:38 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
04.09.2017 12:14:32 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania z artykułu Sprawa nr 271.61.2017.PP pn.:Usługa w zakresie zarządzania projektem tj. pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn.: „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
04.09.2017 11:48:58 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.61.2017.PP pn.:Usługa w zakresie zarządzania projektem tj. pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn.: „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
01.09.2017 08:23:42 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
31.08.2017 14:18:54 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
31.08.2017 11:17:07 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
31.08.2017 11:15:11 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
31.08.2017 11:11:13 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
31.08.2017 08:06:57 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017