bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
Data Redaktor Zmiana
29.10.2012 14:32:57 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Wyjaśnienia IX do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 wyjaśnienia IX na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
29.10.2012 14:32:29 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012 wyjaśnienia IX na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
29.10.2012 14:32:28 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 14:30:54 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 14:29:54 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 14:25:11 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 14:22:29 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 14:20:42 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 14:20:28 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 14:14:53 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 14:13:23 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 14:12:13 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 14:11:06 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 14:07:03 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 14:05:40 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 14:03:36 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 14:01:59 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 13:59:57 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 13:57:58 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 13:56:39 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 13:53:50 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 13:52:44 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 13:52:22 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 13:49:59 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 13:46:46 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 13:42:58 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 13:40:16 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 13:38:31 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 13:33:38 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 13:32:04 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 13:30:03 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 13:28:15 Edytowano artykuł 2011
29.10.2012 11:37:47 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.2.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2012/ 2013"
29.10.2012 11:37:10 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2012/ 2013"
29.10.2012 11:34:49 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.2.2012 ogłoszenie o zamówienie na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2012/ 2013"
29.10.2012 11:34:16 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2012 ogłoszenie o zamówienie na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2012/ 2013"
26.10.2012 14:45:20 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Wyjaśnienia VIII do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 wyjaśnienia VIII na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
26.10.2012 14:44:49 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012 wyjaśnienia VIII na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
26.10.2012 12:22:31 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Wyjaśnienia VII do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 wyjaśnienia VII na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
26.10.2012 12:21:10 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Decyzja wodno- prawna str. 3 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 wyjaśnienia VII na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
26.10.2012 12:20:51 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Decyzja wodno- prawna str. 2 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 wyjaśnienia VII na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
26.10.2012 12:20:28 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Decyzja wodno- prawna str. 1 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 wyjaśnienia VII na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
26.10.2012 12:19:18 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Sprawozdanie z badań str. 2 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 wyjaśnienia VII na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
26.10.2012 12:18:46 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Sprawozdanie z badań str. 1 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 wyjaśnienia VII na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
26.10.2012 12:17:26 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012 wyjaśnienia VII na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
25.10.2012 12:34:40 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik specyfikacja techniczna do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 Specyfikacja techniczna część budowlana
25.10.2012 12:34:13 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik str. tytułowa do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 Specyfikacja techniczna część budowlana
25.10.2012 12:33:41 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012 Specyfikacja techniczna część budowlana
23.10.2012 15:07:33 Dodany załącznik Odpis KRS do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Święta Przodków - tradycje regionalne” - Uwagi do 31 października br.
23.10.2012 15:06:48 Dodany załącznik OFERTA do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Święta Przodków - tradycje regionalne” - Uwagi do 31 października br.