bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
Data Redaktor Zmiana
14.03.2013 15:14:17 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Informacje podstawowe do artykułu Sprawa nr 271.4.2013 załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz majątku Zamawiającego na zadanie pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
14.03.2013 15:13:48 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Sprawa nr 271.4.2013 załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz majątku Zamawiającego na zadanie pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
14.03.2013 15:13:30 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2013 załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz majątku Zamawiającego na zadanie pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
14.03.2013 15:11:05 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.4.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
14.03.2013 15:10:27 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
14.03.2013 15:08:36 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.4.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiajacego"
14.03.2013 15:08:16 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Sprawa nr 271.4.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiajacego"
14.03.2013 15:08:00 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiajacego"
14.03.2013 12:48:16 Dodany załącznik Załączniki do Zarządzenia - karty oceny do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
14.03.2013 12:47:50 Usunięty załącznik Załąćzniki do Zarządzenia - karty oceny z artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
14.03.2013 12:47:29 Dodany załącznik Oświadczenie Oferenta do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
14.03.2013 12:46:29 Usunięty załącznik Oświadczenie Oferenta z artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
14.03.2013 12:46:19 Dodany załącznik Oświadczenie Oferenta do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
14.03.2013 12:45:52 Dodany załącznik Załąćzniki do Zarządzenia - karty oceny do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
14.03.2013 12:45:17 Dodany załącznik ZARZĄDZENIE do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
14.03.2013 12:44:34 Dodany załącznik OGŁOSZENIE do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
14.03.2013 12:43:49 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
14.03.2013 12:31:58 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
14.03.2013 12:31:02 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
14.03.2013 12:29:43 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
14.03.2013 12:22:58 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
14.03.2013 12:20:48 Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
12.03.2013 15:36:30 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Uzgodnienia TP II do artykułu Sprawa nr 271.3.2013 załącznik nr 13 do SIWZ Warunki TP dla Przedmiotowego zadania na zadanie pn.: "Budowa napowietrznej linii oświetlenia w miejscowości Skarbikowo”
12.03.2013 15:33:16 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Warunki PGE do artykułu Sprawa nr 271.3.2013 załącznik nr 13 do SIWZ Warunki PGE dla Przedmiotowego zadania na zadanie pn.: "Budowa napowietrznej linii oświetlenia w miejscowości Skarbikowo”
12.03.2013 15:32:49 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2013 załącznik nr 13 do SIWZ Warunki PGE dla Przedmiotowego zadania na zadanie pn.: "Budowa napowietrznej linii oświetlenia w miejscowości Skarbikowo”
12.03.2013 15:32:07 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Uzgodnienia TP do artykułu Sprawa nr 271.3.2013 załącznik nr 13 do SIWZ Warunki TP dla Przedmiotowego zadania na zadanie pn.: "Budowa napowietrznej linii oświetlenia w miejscowości Skarbikowo”
12.03.2013 15:30:52 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2013 załącznik nr 13 do SIWZ Warunki TP dla Przedmiotowego zadania na zadanie pn.: "Budowa napowietrznej linii oświetlenia w miejscowości Skarbikowo”
12.03.2013 15:29:45 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Przedmiar do artykułu Sprawa nr 271.3.2013 załącznik nr 12 do SIWZ Przedmiar na zadanie pn.: "Budowa napowietrznej linii oświetlenia w miejscowości Skarbikowo”
12.03.2013 15:28:51 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2013 załącznik nr 12 do SIWZ Przedmiar na zadanie pn.: "Budowa napowietrznej linii oświetlenia w miejscowości Skarbikowo”
12.03.2013 15:27:48 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik STWiOR do artykułu Sprawa nr 271.3.2013 załącznik nr 11 do SIWZ STWiOR na zadanie pn.: "Budowa napowietrznej linii oświetlenia w miejscowości Skarbikowo”
12.03.2013 15:27:24 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2013 załącznik nr 11 do SIWZ STWiOR na zadanie pn.: "Budowa napowietrznej linii oświetlenia w miejscowości Skarbikowo”
12.03.2013 15:26:15 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Projekt oswietlenia do artykułu Sprawa nr 271.3.2013 załącznik nr 10 do SIWZ Projekt Budowlano wykonawczy na zadanie pn.: "Budowa napowietrznej linii oświetlenia w miejscowości Skarbikowo”
12.03.2013 15:25:31 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Schemat do artykułu Sprawa nr 271.3.2013 załącznik nr 10 do SIWZ Projekt Budowlano wykonawczy na zadanie pn.: "Budowa napowietrznej linii oświetlenia w miejscowości Skarbikowo”
12.03.2013 15:24:59 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Plan 4 do artykułu Sprawa nr 271.3.2013 załącznik nr 10 do SIWZ Projekt Budowlano wykonawczy na zadanie pn.: "Budowa napowietrznej linii oświetlenia w miejscowości Skarbikowo”
12.03.2013 15:08:42 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Plan 3 do artykułu Sprawa nr 271.3.2013 załącznik nr 10 do SIWZ Projekt Budowlano wykonawczy na zadanie pn.: "Budowa napowietrznej linii oświetlenia w miejscowości Skarbikowo”
12.03.2013 14:58:37 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Plan 2 do artykułu Sprawa nr 271.3.2013 załącznik nr 10 do SIWZ Projekt Budowlano wykonawczy na zadanie pn.: "Budowa napowietrznej linii oświetlenia w miejscowości Skarbikowo”
12.03.2013 14:49:40 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Plan 1 do artykułu Sprawa nr 271.3.2013 załącznik nr 10 do SIWZ Projekt Budowlano wykonawczy na zadanie pn.: "Budowa napowietrznej linii oświetlenia w miejscowości Skarbikowo”
12.03.2013 14:37:26 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2013 załącznik nr 10 do SIWZ Projekt Budowlano wykonawczy na zadanie pn.: "Budowa napowietrznej linii oświetlenia w miejscowości Skarbikowo”
12.03.2013 14:33:12 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.3.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa napowietrznej linii oświetlenia w miejscowości Skarbikowo”
12.03.2013 14:32:30 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa napowietrznej linii oświetlenia w miejscowości Skarbikowo”
12.03.2013 14:31:03 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.3.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa napowietrznej linii oświetleniaw miejscowości Skarbikowo"
12.03.2013 14:30:37 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa napowietrznej linii oświetleniaw miejscowości Skarbikowo"
12.03.2013 13:33:05 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zapytanie cenowe + formularz ofertowy do artykułu Sprawa nr 271.6.2013.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos w roku 2013”
12.03.2013 13:32:31 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2013.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos w roku 2013”
12.03.2013 13:30:47 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zapytanie cenowe + formularz ofertowy do artykułu Sprawa nr 271.5.2013.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie prac wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami w Gminie Kampinos w roku 2013”
12.03.2013 13:30:06 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2013.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie prac wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami w Gminie Kampinos w roku 2013”
12.03.2013 11:07:46 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji
12.03.2013 11:06:10 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji
12.03.2013 11:05:28 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji
11.03.2013 14:31:30 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Sprawa nr 271.4.2013.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Dostawa wraz z montażem witaczo- żegnaczy dla Gminy Kampinos w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007- 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi”