bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
Data Redaktor Zmiana
01.03.2017 07:07:31 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
28.02.2017 11:36:30 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach organizowanych przez Wójta Gminy Kampinos w 2017 roku
28.02.2017 11:36:18 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach organizowanych przez Wójta Gminy Kampinos w 2017 roku
28.02.2017 11:35:23 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach organizowanych przez Wójta Gminy Kampinos w 2017 roku
28.02.2017 11:35:01 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach organizowanych przez Wójta Gminy Kampinos w 2017 roku
28.02.2017 11:34:11 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
28.02.2017 09:43:42 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2017r.
28.02.2017 09:39:54 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2017r.
27.02.2017 14:03:56 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektor ds. księgowości Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie oraz Zespołu Rekreacyjno - Sportowego w Kampinosie
27.02.2017 14:03:40 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektor ds. księgowości Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie oraz Zespołu Rekreacyjno - Sportowego w Kampinosie
27.02.2017 13:27:14 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2016 r.
27.02.2017 13:27:08 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-UZ do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2016 r.
27.02.2017 13:27:00 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-ST do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2016 r.
27.02.2017 13:26:51 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-PDP do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2016 r.
27.02.2017 13:26:43 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-NDS do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2016 r.
27.02.2017 13:26:33 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-N do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2016 r.
27.02.2017 13:11:43 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB28S do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2016 r.
27.02.2017 13:11:35 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB27S do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2016 r.
27.02.2017 13:11:07 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Sprawozdania za IV kwartał 2016 r.
27.02.2017 12:05:32 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
27.02.2017 07:18:37 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektor ds. księgowości Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie oraz Zespołu Rekreacyjno - Sportowego w Kampinosie
27.02.2017 07:17:43 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektor ds. księgowości Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie oraz Zespołu Rekreacyjno - Sportowego w Kampinosie
23.02.2017 12:08:37 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 14.02.2017 r.
23.02.2017 12:04:36 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 14.02.2017 r.
22.02.2017 13:11:52 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
22.02.2017 13:11:06 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
22.02.2017 13:07:16 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
16.02.2017 13:40:40 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
14.02.2017 12:14:33 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
13.02.2017 15:10:03 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy w 2017 roku – ZADANIE NR 1
13.02.2017 15:09:45 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy w 2017 roku – ZADANIE NR 1
13.02.2017 15:08:54 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2017 roku – ZADANIE NR 2
13.02.2017 15:08:33 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2017 roku – ZADANIE NR 2
13.02.2017 10:36:18 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Mapa sytuacyjna do artykułu Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. Zachodniopomorskie ogłasza drugie ustne przetargi nieograniczone
13.02.2017 10:35:39 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. Zachodniopomorskie ogłasza drugie ustne przetargi nieograniczone
13.02.2017 10:33:22 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść stanowiska do artykułu Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku
13.02.2017 10:32:58 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku
10.02.2017 13:30:16 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 09.02.2017
10.02.2017 13:30:00 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 09.02.2017
10.02.2017 06:35:12 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 07.02.2017
10.02.2017 06:34:58 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 07.02.2017
08.02.2017 08:32:46 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Programu do artykułu Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kampinos na lata 2014-2017
08.02.2017 08:32:11 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kampinos na lata 2014-2017
08.02.2017 08:26:28 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zawiadomienia o Sesji Rady Gminy w roku 2017
08.02.2017 08:19:48 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 06.02.2017
08.02.2017 08:19:38 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 06.02.2017
08.02.2017 08:19:18 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 06.02.2017
08.02.2017 08:19:04 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 06.02.2017
07.02.2017 15:21:49 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.02.2017r.. do artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
07.02.2017 15:20:04 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 07.02.2017r.016r. do artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"