bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
Data Redaktor Zmiana
24.11.2016 06:59:09 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
24.11.2016 06:58:54 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
24.11.2016 06:58:07 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
22.11.2016 14:14:23 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
22.11.2016 07:52:40 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Kompetencje Rady Gminy
22.11.2016 07:26:11 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
21.11.2016 13:43:37 Paweł Wróblewski Dodany załącznik WZÓR Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (regranting) do artykułu Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań
21.11.2016 13:43:24 Paweł Wróblewski Dodany załącznik WZÓR Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego do artykułu Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań
21.11.2016 13:42:55 Paweł Wróblewski Dodany załącznik WZÓR Umowa na realizację zadania publicznego (regranting) do artykułu Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań
21.11.2016 13:42:40 Paweł Wróblewski Dodany załącznik WZÓR Umowa na realizację zadania publicznego do artykułu Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań
21.11.2016 13:41:57 Paweł Wróblewski Dodany załącznik WZÓR Oferta zadania publicznego (regranting) do artykułu Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań
21.11.2016 13:41:44 Paweł Wróblewski Dodany załącznik WZÓR Oferta zadania publicznego do artykułu Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań
21.11.2016 13:38:16 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań
21.11.2016 13:35:33 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść raportu do artykułu RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
21.11.2016 13:35:16 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
21.11.2016 11:57:25 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej - III nabór
21.11.2016 11:56:39 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
21.11.2016 09:25:45 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
18.11.2016 09:05:52 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2016
18.11.2016 09:01:59 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2016
17.11.2016 08:52:42 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
17.11.2016 08:46:38 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
17.11.2016 08:37:28 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
17.11.2016 08:30:20 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
17.11.2016 08:06:42 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
16.11.2016 13:55:58 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos
16.11.2016 13:44:48 Paweł Wróblewski Dodany załącznik ZAŁĄCZNIK NR 2 XXXVI/159/16 prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 do artykułu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 r.
16.11.2016 13:44:29 Paweł Wróblewski Dodany załącznik ZAŁĄCZNIK NR 1 XXXVI/159/16 program ochrony środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 do artykułu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 r.
16.11.2016 13:44:08 Paweł Wróblewski Dodany załącznik UCHWAŁA NR XXXVI/159/16 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024r. do artykułu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 r.
16.11.2016 13:43:46 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik PROGRAM z artykułu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 r.
16.11.2016 13:43:41 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 r.
16.11.2016 10:39:52 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
16.11.2016 08:14:49 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
16.11.2016 06:52:43 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
15.11.2016 09:19:01 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
15.11.2016 09:17:42 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
15.11.2016 09:16:13 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
15.11.2016 09:16:06 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
15.11.2016 09:15:11 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
15.11.2016 09:14:15 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
15.11.2016 08:23:12 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
15.11.2016 08:13:38 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
15.11.2016 08:06:00 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
14.11.2016 15:56:07 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej - III nabór
14.11.2016 11:49:43 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
09.11.2016 13:35:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
08.11.2016 11:08:48 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2016 r.
08.11.2016 11:08:40 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-NDS do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2016 r.
08.11.2016 11:08:33 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Rb-N do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2016 r.
08.11.2016 11:08:27 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-28S do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2016 r.