bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
Data Redaktor Zmiana
07.01.2015 14:38:18 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 7.01.2015 do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
07.01.2015 14:26:53 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Wyjaśnienie 3 z artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
07.01.2015 14:26:38 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie 3 do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
07.01.2015 14:05:39 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 7.01.2015r. do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
07.01.2015 14:04:59 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik SIWZ zmodyfikowana z dnia 7.01.2015 z artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
07.01.2015 14:04:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ zmodyfikowana z dnia 7.01.2015 do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
07.01.2015 14:04:02 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ nr 4 z dnia 7.01.2015r do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
05.01.2015 11:02:15 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.2.2015.PP pn.:"Usługi weterynaryjne na terenie Gminy Kampinos w roku 2015"
05.01.2015 11:01:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2015.PP pn.:"Usługi weterynaryjne na terenie Gminy Kampinos w roku 2015"
05.01.2015 10:24:48 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.31.2014.PP pn.: "Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie gminy Kampinos w roku 2015
05.01.2015 10:17:52 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.29.2014.PP pn.:"Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos w roku 2015" "
02.01.2015 14:33:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.1.2015.PP "Dostawa tonerów do drukarek, faxu i urządzeń wielofunkcyjnych oraz bębnów do Urzędu Gminy w Kampinosie w roku 2015"
02.01.2015 14:32:35 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2015.PP "Dostawa tonerów do drukarek, faxu i urządzeń wielofunkcyjnych oraz bębnów do Urzędu Gminy w Kampinosie w roku 2015"
02.01.2015 14:31:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.30.2014.PP "Usługa informatyczna i serwisowa urzadzeń dla potrzeb Urzędu Gminy Kampinos"
02.01.2015 14:31:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.30.2014.PP "Usługa informatyczna i serwisowa urzadzeń dla potrzeb Urzędu Gminy Kampinos"
02.01.2015 14:30:06 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.22.2014.PP "Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Kampinosie w roku 2015"
02.01.2015 14:29:37 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.22.2014.PP "Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Kampinosie w roku 2015"
02.01.2015 14:29:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.22.2014.PP "Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Kampinosie w roku 2015"
02.01.2015 13:23:12 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania z artykułu Sprawa nr 271.23.2014.PP pn.:Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2015" "
02.01.2015 13:23:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.23.2014.PP pn.:Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2015" "
31.12.2014 11:22:40 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271. 12.2014.WR "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos"
31.12.2014 11:22:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271. 12.2014.WR "Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos"
31.12.2014 10:28:31 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie 2 do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
31.12.2014 10:28:13 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie 1 do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
31.12.2014 09:43:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271. 11.2014.WR„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Kampinos”
31.12.2014 09:40:08 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271. 11.2014.WR„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Kampinos”
31.12.2014 08:02:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł
31.12.2014 07:51:05 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Wyjaśnienie 1 z artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
31.12.2014 07:50:53 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie 1 do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
31.12.2014 07:20:13 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.32.2014.PP pn.: "Utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Kampinos w roku 2015"
31.12.2014 07:17:21 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.25.2014.PP pn.:"Wykonanie prac wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami w Gminie Kampinos w roku 2015” "
30.12.2014 13:57:05 Edytowano artykuł 2014
30.12.2014 13:37:31 Edytowano artykuł 2014
29.12.2014 13:04:18 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.23.2014.PP pn.:Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2015" "
29.12.2014 13:01:54 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.24.2014.PP pn."Konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2015"
29.12.2014 12:58:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.27.2014.PP pn.: "Konserwacja urządzeń elektrycznych w oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy Kampinos w roku 2015"
29.12.2014 12:54:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.26.2014.PP pn.: "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2015r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos"
29.12.2014 12:42:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ nr 3 z dnia 29 grudnia 2014r. do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
29.12.2014 12:41:18 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 z dnia 29 grudnia 2014r. do artykułu Sprawa nr 271.10.2014.PN pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek - Podkampinos"
29.12.2014 11:45:50 Edytowano artykuł 2014
29.12.2014 11:44:29 Edytowano artykuł 2014
29.12.2014 10:43:30 Edytowano artykuł 2014
29.12.2014 10:42:45 Edytowano artykuł 2014
29.12.2014 10:38:34 Edytowano artykuł 2014
29.12.2014 09:01:55 Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2014 r.
29.12.2014 09:01:25 Dodany załącznik RB-NDS do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2014 r.
29.12.2014 09:01:08 Dodany załącznik RB-28S do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2014 r.
29.12.2014 09:00:35 Usunięty załącznik z artykułu Sprawozdania za II kwartał 2014 r.
29.12.2014 09:00:31 Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2014 r.
29.12.2014 08:59:59 Dodany załącznik RB-27S do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2014 r.