bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
Data Redaktor Zmiana
17.06.2013 13:25:44 Edytowano artykuł 2013
17.06.2013 12:20:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik wyjaśnienia 5 do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 wyjaśnienia na zadanie pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
17.06.2013 11:59:43 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ II do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 modyfikacja SIWZ na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
17.06.2013 11:59:17 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ II do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 modyfikacja SIWZ II na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
17.06.2013 11:58:29 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.7.2013 modyfikacja SIWZ II na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
17.06.2013 11:57:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
17.06.2013 11:56:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.7.2013 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
13.06.2013 13:29:55 Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz załączniki (Ogłoszenie i wzory kart ocen) do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM - Zadanie nr 2
13.06.2013 13:26:58 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM - Zadanie nr 2
13.06.2013 13:24:58 Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM - Zadanie nr 2
13.06.2013 12:05:07 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2013 r.
12.06.2013 14:25:12 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 modyfikacja SIWZ na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
12.06.2013 14:24:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.7.2013 modyfikacja SIWZ na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
12.06.2013 14:23:29 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zał. 3 wyniki badań do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 wyjaśnienia na zadanie pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
12.06.2013 14:23:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zał. 2 dmuchawa do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 wyjaśnienia na zadanie pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
12.06.2013 14:22:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zał. 1 dmuchawa do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 wyjaśnienia na zadanie pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
12.06.2013 14:22:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik wyjasnienia 4 do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 wyjaśnienia na zadanie pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
12.06.2013 14:22:04 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik wyjasnienia 3 z artykułu Sprawa nr 271.7.2013 wyjaśnienia na zadanie pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
12.06.2013 14:21:58 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik wyjasnienia 3 do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 wyjaśnienia na zadanie pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
12.06.2013 14:21:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik wyjasnienia 3 do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 wyjaśnienia na zadanie pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
12.06.2013 14:21:30 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik wyjasnienia 2 do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 wyjaśnienia na zadanie pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
12.06.2013 14:21:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjasnienia 1 do artykułu Sprawa nr 271.7.2013 wyjaśnienia na zadanie pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
12.06.2013 14:20:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.7.2013 wyjaśnienia na zadanie pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
11.06.2013 12:02:43 Edytowano artykuł 2013
11.06.2013 11:56:55 Edytowano artykuł 2013
11.06.2013 11:38:14 Edytowano artykuł 2013
11.06.2013 11:37:36 Edytowano artykuł 2013
11.06.2013 11:30:29 Edytowano artykuł 2013
11.06.2013 11:17:08 Edytowano artykuł 2013
10.06.2013 13:37:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik nr 12 do SIWZ Przedmiar do artykułu Sprawa nr 271.8.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szczytno– Skarbikowo”
10.06.2013 13:36:08 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik nr 11 do SIWZ STWiOR do artykułu Sprawa nr 271.8.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szczytno– Skarbikowo”
10.06.2013 13:35:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.8.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szczytno– Skarbikowo”
10.06.2013 13:33:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.8.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie porowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szczytno– Skarbikowo”
10.06.2013 13:32:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.8.2013 specyfikiacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szczytno– Skarbikowo”
10.06.2013 13:31:30 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.8.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie porowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szczytno– Skarbikowo”
04.06.2013 09:17:33 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji
03.06.2013 12:50:40 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.11.2013.PP Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.:„Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Kampinos"
03.06.2013 12:49:12 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.11.2013.PP Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.:„Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Kampinos"
03.06.2013 10:27:02 Edytowano artykuł 2013
03.06.2013 10:23:46 Edytowano artykuł 2013
03.06.2013 10:21:10 Edytowano artykuł 2013
03.06.2013 10:20:13 Edytowano artykuł 2013
03.06.2013 10:18:55 Edytowano artykuł 2013
03.06.2013 09:38:28 Edytowano artykuł 2013
03.06.2013 09:38:27 Edytowano artykuł 2013
03.06.2013 09:31:16 Edytowano artykuł 2013
03.06.2013 09:30:09 Edytowano artykuł 2013
03.06.2013 09:29:53 Edytowano artykuł 2013
03.06.2013 09:22:57 Edytowano artykuł 2013
03.06.2013 09:18:57 Edytowano artykuł 2013