bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
Data Redaktor Zmiana
24.05.2016 10:29:04 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 2016
24.05.2016 08:58:04 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 2016
24.05.2016 08:40:04 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 2016
24.05.2016 08:31:21 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 2016
24.05.2016 08:25:11 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 2016
24.05.2016 08:04:31 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 2016
24.05.2016 07:55:48 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 2016
17.05.2016 08:19:46 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos ws. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
17.05.2016 08:19:29 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos ws. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
11.05.2016 07:22:25 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
11.05.2016 07:22:10 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.05.2016 12:47:16 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
09.05.2016 09:33:30 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
06.05.2016 13:19:30 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Formularz zgłaszania uwag do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „VIII Przegląd Twórczości Ludowej” - Uwagi do 13 maja
06.05.2016 13:19:20 Paweł Wróblewski Dodany załącznik OFERTA do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „VIII Przegląd Twórczości Ludowej” - Uwagi do 13 maja
06.05.2016 13:18:54 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „VIII Przegląd Twórczości Ludowej” - Uwagi do 13 maja
06.05.2016 09:29:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 28 kwietnia 2016r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
06.05.2016 09:28:56 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 28 kwietnia 2016r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
06.05.2016 09:28:31 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 28 kwietnia 2016r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
05.05.2016 12:05:13 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
05.05.2016 11:57:21 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
05.05.2016 07:16:56 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
05.05.2016 07:10:33 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
05.05.2016 07:05:19 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
05.05.2016 07:03:17 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
05.05.2016 07:01:29 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
05.05.2016 06:56:18 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
04.05.2016 13:11:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
29.04.2016 08:52:46 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy kampinos z dnia 28 kwietnia 2016r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
29.04.2016 08:51:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy kampinos z dnia 28 kwietnia 2016r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
26.04.2016 09:33:27 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
22.04.2016 10:13:11 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert - Zadanie 2
22.04.2016 10:12:39 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert - Zadanie 1
20.04.2016 14:09:23 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.22.2016.PP pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2016"
20.04.2016 07:30:54 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
18.04.2016 14:04:49 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie z dnia 13 kwietnia Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.04.2016 14:04:38 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 13 kwietnia Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.04.2016 14:03:43 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.04.2016 14:03:24 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
12.04.2016 08:29:15 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
11.04.2016 16:17:05 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
11.04.2016 09:12:01 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
07.04.2016 13:05:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 07.04.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
07.04.2016 13:03:56 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 07.04.2016r. z artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
07.04.2016 12:55:30 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 07.04.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
07.04.2016 12:54:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
07.04.2016 12:54:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ z dnia 07.04.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
07.04.2016 10:48:11 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Informacja o naborze wniosków dla spółek wodnych
06.04.2016 11:39:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.22.2016.PP pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2016"
06.04.2016 11:38:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.22.2016.PP pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2016"