bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
Data Redaktor Zmiana
20.03.2013 14:55:59 Edytowano artykuł
20.03.2013 14:54:53 Dodany załącznik Wniosek pdf do artykułu
20.03.2013 14:54:32 Dodany załącznik Wniosek doc do artykułu
20.03.2013 14:54:13 Edytowano artykuł
20.03.2013 14:51:19 Edytowano artykuł
20.03.2013 14:50:50 Dodany załącznik Wniosek pdf do artykułu
20.03.2013 14:50:28 Dodany załącznik Wniosek doc do artykułu
20.03.2013 14:50:06 Edytowano artykuł
20.03.2013 14:48:13 Edytowano artykuł
20.03.2013 14:47:37 Dodany załącznik Wniosek pdf do artykułu
20.03.2013 14:47:22 Dodany załącznik Wniosek doc do artykułu
20.03.2013 14:46:54 Edytowano artykuł
20.03.2013 14:42:14 Edytowano artykuł
20.03.2013 14:37:40 Edytowano artykuł
20.03.2013 14:33:32 Edytowano artykuł
20.03.2013 14:29:14 Edytowano artykuł
20.03.2013 14:25:44 Edytowano artykuł
20.03.2013 14:24:54 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Wykaz budynków szczegółowy do artykułu Sprawa nr 271.4.2013 uzupełnipony załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz budynków Zamawiającego na zadanie pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
20.03.2013 14:24:28 Edytowano artykuł Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
20.03.2013 14:24:24 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2013 uzupełnipony załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz budynków Zamawiającego na zadanie pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
20.03.2013 14:23:51 Edytowano artykuł Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
20.03.2013 14:23:02 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.4.2013 modyfikacja SIWZ na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
20.03.2013 14:22:07 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2013 modyfikacja SIWZ na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
20.03.2013 14:20:59 Edytowano artykuł Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
20.03.2013 14:20:33 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Wyjaśnienia II do artykułu Sprawa nr 271.4.2013 wyjaśnienie do zadania pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
20.03.2013 14:19:53 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2013 wyjaśnienie do zadania pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"
20.03.2013 14:19:31 Edytowano artykuł Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
20.03.2013 14:18:15 Dodany załącznik Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące do artykułu Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
20.03.2013 14:17:14 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
20.03.2013 14:16:45 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
20.03.2013 14:12:06 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
20.03.2013 14:07:48 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
20.03.2013 14:04:52 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
20.03.2013 14:02:05 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
20.03.2013 14:00:10 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
20.03.2013 13:57:52 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
20.03.2013 13:55:23 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
20.03.2013 13:55:09 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
20.03.2013 13:54:14 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy
20.03.2013 13:52:26 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy
20.03.2013 13:45:12 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy
20.03.2013 13:44:52 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy
20.03.2013 13:43:32 Dodany załącznik Zgłoszenie pobytu stałego do artykułu Zameldowanie na pobyt stały
20.03.2013 13:42:39 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt stały
20.03.2013 13:37:07 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt stały
20.03.2013 13:32:03 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt stały
20.03.2013 13:31:35 Edytowano artykuł Zameldowanie na pobyt stały
20.03.2013 13:26:35 Edytowano artykuł Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
20.03.2013 13:23:31 Dodany załącznik Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące do artykułu Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące
20.03.2013 13:22:32 Dodany załącznik Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego do artykułu Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące