bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
Data Redaktor Zmiana
17.12.2013 13:22:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.36.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.: „„Eksploatacja infrastruktury sanitarnej w Gminie Kampinos”
17.12.2013 13:21:30 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie do artykułu Sprawa nr 271.35.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.: „Konserwacja urządzeń elektrycznych w oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy Kampinos”:
17.12.2013 13:20:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.35.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.: „Konserwacja urządzeń elektrycznych w oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy Kampinos”:
16.12.2013 09:47:37 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr 271.22.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2014
13.12.2013 12:42:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Sprawa nr 271.22.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2014
13.12.2013 12:41:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Sprawa nr 271.21.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos
13.12.2013 12:09:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.22.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2014
13.12.2013 12:08:17 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.22.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2014
13.12.2013 12:07:11 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.21.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.:Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos
13.12.2013 12:06:34 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.21.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.:Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos
13.12.2013 12:05:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.22.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2014
13.12.2013 12:04:28 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.21.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos
13.12.2013 12:04:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.21.2013 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos
12.12.2013 13:36:06 Dodany załącznik Treść Uchwały do artykułu Uchwała XLIV/195/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2014 rok
12.12.2013 13:35:46 Dodany nowy artykuł Uchwała XLIV/195/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2014 rok
12.12.2013 13:35:02 Dodany załącznik Treść Uchwały do artykułu Uchwała XLIV/194/13 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na rok 2014
12.12.2013 13:34:44 Dodany nowy artykuł Uchwała XLIV/194/13 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na rok 2014
12.12.2013 13:34:12 Dodany załącznik Treść Uchwały do artykułu Uchwała XLIV/193/13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień od tego podatku na 2014 rok
12.12.2013 13:33:50 Dodany nowy artykuł Uchwała XLIV/193/13 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego oraz zwolnień od tego podatku na 2014 rok
12.12.2013 13:33:11 Edytowano artykuł FORMULARZE i DEKLARACJE dotyczące podatków, obowiązujące w 2013 i w 2014 roku
12.12.2013 13:22:33 Edytowano artykuł 2013
12.12.2013 13:20:06 Edytowano artykuł 2013
12.12.2013 13:19:33 Edytowano artykuł 2013
12.12.2013 13:15:13 Edytowano artykuł 2013
12.12.2013 13:13:57 Edytowano artykuł 2013
11.12.2013 15:12:29 Edytowano artykuł 2013
11.12.2013 15:09:46 Edytowano artykuł 2013
11.12.2013 15:07:51 Edytowano artykuł 2013
11.12.2013 15:04:52 Edytowano artykuł 2013
11.12.2013 15:04:00 Edytowano artykuł 2013
11.12.2013 15:01:40 Edytowano artykuł 2013
11.12.2013 14:58:14 Edytowano artykuł 2013
11.12.2013 14:45:09 Edytowano artykuł 2013
11.12.2013 14:25:11 Edytowano artykuł Informacja o wynikach przetargu dot. nieruchomości gruntowej w miejscowości Prusy
11.12.2013 14:23:41 Dodany załącznik Treść Informacji do artykułu Informacja o wynikach przetargu dot. nieruchomości gruntowej w miejscowości Prusy
11.12.2013 14:23:01 Dodany nowy artykuł Informacja o wynikach przetargu dot. nieruchomości gruntowej w miejscowości Prusy
11.12.2013 14:16:22 Dodany załącznik Treść Uchwały do artykułu Uchwała Nr Pł.400.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2014-2020
11.12.2013 14:15:13 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.400.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2014-2020
10.12.2013 13:20:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.33.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.: „Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2014”
10.12.2013 11:36:19 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.34.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.:„Utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Kampinos w roku 2014”
10.12.2013 11:25:19 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.34.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.:„Utrzymywanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Kampinos w roku 2014”
10.12.2013 11:24:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.33.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.: „Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2014”
10.12.2013 11:22:40 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku do artykułu Sprawa nr 271.32.2013.PP Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.:Konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2014"
02.12.2013 14:33:45 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 do artykułu Spraw nr 271.17.2013 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie pn.: Część nr 1: Roboty rozbiórkowe budynku usługowo - magazynowego w miejscowości Łazy Część nr 2: Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy
02.12.2013 14:27:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 do artykułu Spraw nr 271.17.2013 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie pn.: Część nr 1: Roboty rozbiórkowe budynku usługowo - magazynowego w miejscowości Łazy Część nr 2: Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy
02.12.2013 14:25:13 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Spraw nr 271.17.2013 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie pn.: Część nr 1: Roboty rozbiórkowe budynku usługowo - magazynowego w miejscowości Łazy Część nr 2: Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy
02.12.2013 14:12:58 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik wyjaśnienie 4 do artykułu Sprawa nr 271.17.2013 pn.: "Część nr 1: Roboty rozbiórkowe budynku usługowo-magazynowego w miejscowości Łazy Część nr 2: Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy" - wyjasnienia
02.12.2013 13:01:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik wyjaśnienie 3 do artykułu Sprawa nr 271.17.2013 pn.: "Część nr 1: Roboty rozbiórkowe budynku usługowo-magazynowego w miejscowości Łazy Część nr 2: Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy" - wyjasnienia
02.12.2013 12:59:38 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zmodyfikowana SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.17.2013 pn.: "Część 1: Roboty rozbiórkowe budynku usługowo - magazynowego w miejscowości Łazy Część nr 2: Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy"- modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia
02.12.2013 12:58:43 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.17.2013 pn.: "Część 1: Roboty rozbiórkowe budynku usługowo - magazynowego w miejscowości Łazy Część nr 2: Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy"- modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia