bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
Data Redaktor Zmiana
04.12.2009 14:33:54 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko referenta ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
04.12.2009 14:28:34 Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko do artykułu
04.12.2009 14:27:55 Dodany nowy artykuł
02.12.2009 13:53:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
02.12.2009 13:42:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia oraz przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
25.11.2009 14:33:30 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD dla Pro – System Sp. z o.o. w miejscowości Łazy 73 do artykułu DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD dla Pro – System Sp. z o.o. w miejscowości Łazy 73
25.11.2009 14:32:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD dla Pro – System Sp. z o.o. w miejscowości Łazy 73
25.11.2009 14:28:38 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
25.11.2009 14:28:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
25.11.2009 13:21:23 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 13:19:02 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 12:42:52 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 12:41:46 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 12:15:22 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 12:11:29 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 12:01:20 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 10:35:12 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 10:06:38 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 09:47:45 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 09:45:26 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 09:40:18 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 09:33:45 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 09:29:17 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 09:26:48 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 09:24:12 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 09:21:54 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 09:21:00 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 09:19:22 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 09:16:32 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 09:13:01 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 09:07:07 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 09:06:45 Edytowano artykuł 2009
25.11.2009 08:30:44 Edytowano artykuł Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Inspektor ds. ochrony środowiska - 2/5 etatu
25.11.2009 08:27:59 Edytowano artykuł Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Inspektor ds. ochrony środowiska - 2/5 etatu
25.11.2009 08:25:29 Dodany nowy artykuł Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Inspektor ds. ochrony środowiska - 2/5 etatu
13.11.2009 11:26:33 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Kultury i sztuki, w roku 2009.
13.11.2009 11:22:03 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Kultury i sztuki, w roku 2009.
13.11.2009 11:19:48 Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Kultury i sztuki, w roku 2009.
10.11.2009 14:22:18 Edytowano artykuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wola Pasikońska, Gmina Kampinos pod budownictwo mieszkaniowe (budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego)
10.11.2009 14:21:21 Edytowano artykuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wola Pasikońska, Gmina Kampinos pod budownictwo mieszkaniowe (budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego)
10.11.2009 14:20:46 Edytowano artykuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wola Pasikońska, Gmina Kampinos pod budownictwo mieszkaniowe (budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego)
10.11.2009 14:18:43 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wola Pasikońska, Gmina Kampinos pod budownictwo mieszkaniowe (budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego)
10.11.2009 14:16:13 Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla potrzeb przebudowy odcinka drogi woj. nr 580 relacji Warszawa ÷ Leszno ÷ Sochaczew na odcinku od km 32+395
10.11.2009 13:56:00 Edytowano artykuł 2009
04.11.2009 12:32:52 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Inspektor ds. ochrony środowiska - 2/5 etatu
04.11.2009 12:30:30 Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Inspektor ds. ochrony środowiska - 2/5 etatu
03.11.2009 13:51:10 Edytowano artykuł RAPORT z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos do 2011 roku
03.11.2009 13:48:18 Dodany nowy artykuł RAPORT z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos do 2011 roku
03.11.2009 13:18:36 Edytowano artykuł 2009
03.11.2009 13:14:31 Edytowano artykuł 2009