bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Data Redaktor Zmiana
03.04.2019 13:47:22 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - budowy oraz przebudowy instalacji kanalizacji zewnętrznej do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
03.04.2019 13:45:39 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - przyłącza wodociągowego do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
03.04.2019 13:44:42 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - instalacji zewnętrznej gazu ziemnego do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
03.04.2019 13:43:04 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - wewnętrzny układ komunikacyjny do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
03.04.2019 13:41:45 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu - cz.II do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
03.04.2019 13:39:56 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu - cz.I do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
03.04.2019 13:39:20 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu z artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
03.04.2019 13:38:44 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
03.04.2019 13:33:54 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. IX do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
03.04.2019 13:32:48 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VIII do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
03.04.2019 13:31:21 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VII do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
03.04.2019 13:24:25 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VI do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
03.04.2019 13:22:14 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. V do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
03.04.2019 13:20:32 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. IV do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
03.04.2019 13:18:34 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. III do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
03.04.2019 13:17:24 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. II do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
03.04.2019 13:15:22 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. I do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
03.04.2019 13:12:36 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Pozwolenie na budowę do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
03.04.2019 13:11:40 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 3 do umowy do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
03.04.2019 13:03:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
03.04.2019 13:01:06 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
03.04.2019 12:57:28 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.35.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
03.04.2019 11:41:46 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Architektura z artykułu Sprawa nr FZ.271.20.2019.PN pn. "Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie" - etap I
03.04.2019 11:41:11 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Architektura do artykułu Sprawa nr FZ.271.20.2019.PN pn. "Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie" - etap I
03.04.2019 11:34:49 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik arb z artykułu Sprawa nr FZ.271.20.2019.PN pn. "Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie" - etap I
03.04.2019 11:34:35 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik arb do artykułu Sprawa nr FZ.271.20.2019.PN pn. "Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie" - etap I
02.04.2019 14:22:41 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Sprawa nr FZ.271.20.2019.PN pn. "Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie" - etap I
02.04.2019 14:15:05 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2019.PN pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca"
02.04.2019 14:10:38 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2019.PN pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca"
02.04.2019 14:09:36 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2019.PN pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca"
02.04.2019 14:09:30 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.2.2019.PN pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca"
02.04.2019 14:07:32 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.1.2019.PN pn. " Zakup kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos w roku 2019"
02.04.2019 12:40:04 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 2 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
02.04.2019 12:39:40 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 2 kwietnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
01.04.2019 14:41:15 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
01.04.2019 12:29:35 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
01.04.2019 12:03:09 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
29.03.2019 13:00:50 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
29.03.2019 12:44:06 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Informacja z otwarcia z artykułu Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
29.03.2019 12:43:29 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia do artykułu Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
29.03.2019 11:57:23 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.20.2019.PN pn. "Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie" - etap I
29.03.2019 11:29:34 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
29.03.2019 10:30:54 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie z dnia 27 marca 2019 r. Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy
29.03.2019 10:30:25 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 27 marca 2019 r. Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy
28.03.2019 12:28:27 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2019
28.03.2019 09:04:59 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2019
28.03.2019 08:12:27 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2019
26.03.2019 13:00:17 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2019
26.03.2019 09:09:37 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Komunikat ws. naboru wniosków dla spółek wodnych
25.03.2019 17:13:28 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Transmisja VI Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 25 marca 2019 r.