bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
Data Redaktor Zmiana
09.03.2015 13:46:50 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.9.2015.PP "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2015"
09.03.2015 13:45:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zmodyfikowany załącznik nr 1 do artykułu Sprawa nr 271.9.2015.PP "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2015"
05.03.2015 13:14:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.9.2015.PP "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2015"
05.03.2015 13:14:02 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.9.2015.PP "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2015"
05.03.2015 13:13:43 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.9.2015.PP "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2015"
05.03.2015 13:12:35 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.9.2015.PP "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2015"
05.03.2015 10:02:38 Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. gospodarki komunalnej
03.03.2015 13:47:37 Edytowano artykuł 2015
03.03.2015 13:43:49 Edytowano artykuł 2015
03.03.2015 13:39:13 Edytowano artykuł 2015
03.03.2015 13:14:17 Edytowano artykuł 2015
03.03.2015 12:59:00 Edytowano artykuł 2015
03.03.2015 12:53:06 Edytowano artykuł 2015
03.03.2015 11:26:29 Edytowano artykuł 2015
03.03.2015 10:45:56 Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. gospodarki komunalnej
02.03.2015 15:32:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o podpisaniu umowy do artykułu Sprawa nr 271.1.2015.PN pn.:"Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2015" "
02.03.2015 15:23:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.1.2015.PN pn.:"Zakup paliw płynnych dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2015" "
02.03.2015 14:51:47 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2015 r.
02.03.2015 14:34:46 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
02.03.2015 14:33:19 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2015 r.
02.03.2015 14:32:30 Dodany nowy artykuł Protokoły z sesji 2015 r.
02.03.2015 14:26:35 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
02.03.2015 14:26:02 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
02.03.2015 14:22:12 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
02.03.2015 14:14:46 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
27.02.2015 15:56:08 Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A - część Ia w odniesieniu do jednostek terenowych oznaczonych symbolami: 5.MN, 6.MN, 10.MN, 11.MN, 13.MN, 14.MN i 15.MN oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
27.02.2015 15:55:43 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A - część Ia w odniesieniu do jednostek terenowych oznaczonych symbolami: 5.MN, 6.MN, 10.MN, 11.MN, 13.MN, 14.MN i 15.MN oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
26.02.2015 12:19:21 Edytowano artykuł 2015
26.02.2015 12:18:34 Edytowano artykuł 2015
26.02.2015 11:43:01 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 17:18:04 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 17:16:13 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 16:57:31 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 16:57:02 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 16:56:46 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 16:41:37 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 16:40:21 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 16:37:18 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 14:29:15 Edytowano artykuł Dane adresowe
25.02.2015 14:28:18 Edytowano artykuł Dane adresowe
25.02.2015 14:27:45 Edytowano artykuł Dane adresowe
25.02.2015 14:23:12 Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
25.02.2015 14:17:06 Edytowano artykuł Referat Środowiska, Gospodarki Gruntami
25.02.2015 14:16:44 Edytowano artykuł Samodzielne Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej
25.02.2015 14:14:57 Edytowano artykuł Wójt Gminy
25.02.2015 14:14:04 Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
25.02.2015 14:13:13 Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
25.02.2015 12:02:03 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 12:01:33 Edytowano artykuł 2015
25.02.2015 11:38:43 Edytowano artykuł 2015