bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Data Redaktor Zmiana
08.11.2010 21:54:58 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 r.
06.11.2010 13:12:49 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 r.
05.11.2010 14:07:17 Dodany załącznik do artykułu Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Prusy Gm. Kampinos - oznaczonej nr ewid. 32/7
05.11.2010 14:06:52 Dodany nowy artykuł Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Prusy Gm. Kampinos - oznaczonej nr ewid. 32/7
05.11.2010 13:54:39 Dodany załącznik 1 do artykułu Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Prusy Gm. Kampinos - oznaczonej nr ewid. 32/6
05.11.2010 13:50:18 Dodany nowy artykuł Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Prusy Gm. Kampinos - oznaczonej nr ewid. 32/6
04.11.2010 14:36:12 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 r.
02.11.2010 20:20:52 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 r.
02.11.2010 14:03:02 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu SPRAWA NR 341/7/2010 pn.:"Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie” -zadomienie o wyniku postępowania
02.11.2010 14:02:19 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł SPRAWA NR 341/7/2010 pn.:"Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie” -zadomienie o wyniku postępowania
29.10.2010 12:02:25 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 r.
27.10.2010 19:46:15 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 r.
27.10.2010 19:44:43 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 r.
22.10.2010 15:20:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Sprawa nr 341/8/2010 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: " Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew-Strojec"
22.10.2010 15:15:53 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wykaz kredytów i pożyczek zaciagniętych przez Gminę do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 15:14:58 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Wykaz kredytów i pożyczek zaciagniętych przez Gminę z artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 14:34:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Sprawa nr 341/8/2010 Specyfikacja Istotnych WArunków Zamówienia na zadanie pn.: "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew-Strojec"
22.10.2010 14:33:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/8/2010 Specyfikacja Istotnych WArunków Zamówienia na zadanie pn.: "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew-Strojec"
22.10.2010 14:32:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/8/2010 Specyfikacja Istotnych WArunków Zamówienia na zadanie pn.: "Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew-Strojec"
22.10.2010 14:30:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/8/2010 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: " Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew-Strojec"
22.10.2010 14:16:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lat następnych do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 14:13:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 4 do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 14:12:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-PDP 2009 str. 2 do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 14:10:53 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-PDP 2009 str. 1 do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 14:05:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-PDP 2008 str. 2 do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 14:04:58 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-PDP 2008 str. 1 do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:55:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zaświadczenie US str. 2 do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:55:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zaświadczenie US str. 1 do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:54:11 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zaświadczenie ZUS do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:45:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 3 do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:44:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Opinia RIO w sprawie wykonnaia budżetu za I półrocze 2010 str. 1 do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:43:54 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Opinia RIO z wykonania budżetu za I półrocze2010 str. 1 z artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:43:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Opinia RIO w sprawie wykonnaia budżetu za I półrocze 2010 str. 3 do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:43:24 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Opinia RIO w sprawie wykonnaia budżetu za I półrocze 2010 str. 2 do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:42:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Opinia RIO z wykonania budżetu za I półrocze2010 str. 1 do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:41:09 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Opinia RIO w sprawie wykonnaia budżetu za I półrocze 2010 z artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:41:05 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Opinia RIO w sprawie wykonnaia budżetu za I półrocze 2010 do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:39:24 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Uchwała RG w sprawie zaciagnięcia kredytu na Budowę Gimnazjum do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:34:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjasnienie 2 do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:33:20 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Wyjasnienie 2 z artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:31:11 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjasnienie 2 do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:30:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wykaz kredytów i pożyczek zaciagniętych przez Gminę do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:29:56 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:29:10 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Wykaz udzielonych gwarancji i poreczeń z artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:28:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wykaz udzielonych gwarancji i poreczeń do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:27:43 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Opinia RIO o przedłożonym projektu uchwały budżetowej na 2010r oraz prognozie łącznej kwoty długu str 3 do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:25:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Opinia RIO o przedłożonym projektu uchwały budżetowej na 2010r oraz prognozie łącznej kwoty długu str 2 do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:25:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Opinia RIO o przedłożonym projektu uchwały budżetowej na 2010r oraz prognozie łącznej kwoty długu str 1 do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:18:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 1 do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:12:05 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”