bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Data Redaktor Zmiana
01.06.2011 14:14:38 Dodany załącznik Procedura badania satysfakcji... do artykułu Procedura badania satysfakcji i oczekiwań interesantów Urzędu Gminy Kampinos
01.06.2011 14:13:55 Dodany załącznik Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Procedury do artykułu Procedura badania satysfakcji i oczekiwań interesantów Urzędu Gminy Kampinos
01.06.2011 14:11:22 Dodany nowy artykuł Procedura badania satysfakcji i oczekiwań interesantów Urzędu Gminy Kampinos
01.06.2011 13:37:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie do artykułu Sprawa nr 271/17/2011/PP pn.: „Cześć nr 5 - Transport uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” do Urszulina w Poleskim Parku Narodowym
01.06.2011 13:36:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/17/2011/PP pn.: „Cześć nr 5 - Transport uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” do Urszulina w Poleskim Parku Narodowym
30.05.2011 14:28:06 Edytowano artykuł INFORMACJA Starosty Powiatu Warszawskiego o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - dotyczy przepustu pod zjazdem w pasie drogi woj. nr 580 - działka ewid. 526 obręb Wiejca
30.05.2011 14:26:43 Dodany załącznik TREŚĆ do artykułu INFORMACJA Starosty Powiatu Warszawskiego o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - dotyczy przepustu pod zjazdem w pasie drogi woj. nr 580 - działka ewid. 526 obręb Wiejca
30.05.2011 14:26:13 Dodany nowy artykuł INFORMACJA Starosty Powiatu Warszawskiego o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - dotyczy przepustu pod zjazdem w pasie drogi woj. nr 580 - działka ewid. 526 obręb Wiejca
30.05.2011 14:14:08 Dodany załącznik WYKAZ do artykułu WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2010 rok
30.05.2011 14:13:01 Dodany nowy artykuł WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2010 rok
26.05.2011 10:58:38 Edytowano artykuł WNIOSEK o wydanie decyzji środowiskowej
24.05.2011 14:11:32 Edytowano artykuł 2011
24.05.2011 14:09:11 Edytowano artykuł 2011
24.05.2011 13:36:09 Edytowano artykuł 2011
24.05.2011 13:33:11 Edytowano artykuł 2011
24.05.2011 13:31:49 Edytowano artykuł 2011
24.05.2011 11:31:58 Edytowano artykuł 2011
24.05.2011 11:29:01 Edytowano artykuł 2011
24.05.2011 11:27:39 Edytowano artykuł 2011
24.05.2011 11:26:39 Edytowano artykuł 2011
24.05.2011 11:22:42 Edytowano artykuł 2011
24.05.2011 11:20:10 Edytowano artykuł 2011
24.05.2011 11:18:56 Edytowano artykuł 2011
19.05.2011 13:50:17 Edytowano artykuł Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
19.05.2011 13:41:20 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2011 r.
19.05.2011 13:40:10 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2011 r.
19.05.2011 13:39:11 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2011 r.
19.05.2011 13:37:43 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2011 r.
19.05.2011 13:35:57 Dodany nowy artykuł Protokoły z sesji w 2011 r.
19.05.2011 12:21:35 Edytowano artykuł FORMULARZE PODATKOWE 2011
19.05.2011 12:19:53 Dodany załącznik DEKLARACJA - podatek od nieruchomości do artykułu FORMULARZE PODATKOWE 2011
19.05.2011 12:19:23 Dodany załącznik INFORMACJA - podatek od nieruchomości do artykułu FORMULARZE PODATKOWE 2011
19.05.2011 12:18:54 Dodany załącznik DEKLARACJA - podatek leśny do artykułu FORMULARZE PODATKOWE 2011
19.05.2011 12:18:29 Dodany załącznik INFORMACJA - podatek leśny do artykułu FORMULARZE PODATKOWE 2011
19.05.2011 12:18:15 Dodany załącznik DEKLARACJA - podatek rolny do artykułu FORMULARZE PODATKOWE 2011
19.05.2011 12:17:49 Dodany załącznik INFORMACJA - podatek rolny do artykułu FORMULARZE PODATKOWE 2011
19.05.2011 12:16:34 Edytowano artykuł FORMULARZE PODATKOWE 2011
19.05.2011 12:16:21 Dodany nowy artykuł FORMULARZE PODATKOWE 2011
17.05.2011 12:30:49 Dodany załącznik Treść do artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce nr ewid. 276/1 w miejscowości Komorów
17.05.2011 12:30:34 Usunięty załącznik z artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce nr ewid. 276/1 w miejscowości Komorów
17.05.2011 12:30:29 Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce nr ewid. 276/1 w miejscowości Komorów
17.05.2011 12:30:08 Dodany nowy artykuł INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce nr ewid. 276/1 w miejscowości Komorów
06.05.2011 10:52:27 Dodany załącznik Treść Informacji do artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce nr ewid. 124 w miejscowości Kampinos
06.05.2011 10:52:01 Dodany nowy artykuł INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce nr ewid. 124 w miejscowości Kampinos
06.05.2011 10:45:18 Dodany załącznik Treść Informacji do artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę stawu w Grabniku
06.05.2011 10:44:36 Dodany nowy artykuł INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę stawu w Grabniku
05.05.2011 13:48:27 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271/14/2011/PP pn.: " „Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kampinosie do Karpacza - zawiadomienie o wyniku postępowania
05.05.2011 13:46:46 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271/14/2011/PP pn.: " „Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kampinosie do Karpacza - zawiadomienie o wyniku postępowania
05.05.2011 13:45:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/14/2011/PP pn.: " „Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kampinosie do Karpacza - zawiadomienie o wyniku postępowania
04.05.2011 14:33:15 Dodany załącznik Treść Sprawozdania do artykułu Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi w roku 2010