bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Data Redaktor Zmiana
31.10.2014 13:45:48 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
31.10.2014 13:41:38 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
31.10.2014 13:41:19 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
31.10.2014 13:39:31 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
31.10.2014 12:08:43 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
31.10.2014 12:05:59 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
29.10.2014 18:11:24 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
29.10.2014 15:49:01 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
29.10.2014 15:17:41 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Z tradycją w nowe w Kampinosie – Idą Święta II” - Uwagi do 5 listopada
29.10.2014 14:51:07 Edytowano artykuł Sprawa nr 271.9.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 30 000 euro pn.:"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i bazy inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń w Gminie Kampinos wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników oraz promocją zadania”
29.10.2014 14:47:13 Edytowano artykuł Sprawa nr 271.9.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 30 000 euro pn.:"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i bazy inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń w Gminie Kampinos wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników oraz promocją zadania”
29.10.2014 14:42:49 Edytowano artykuł Sprawa nr 271.9.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 30 000 euro pn.:"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i bazy inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń w Gminie Kampinos wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników oraz promocją zadania”
29.10.2014 14:41:42 Edytowano artykuł Sprawa nr 271.9.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 30 000 euro pn.:"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i bazy inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń w Gminie Kampinos wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników oraz promocją zadania”
29.10.2014 14:40:39 Edytowano artykuł Sprawa nr 271.9.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 30 000 euro pn.:"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i bazy inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń w Gminie Kampinos wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników oraz promocją zadania”
29.10.2014 14:38:39 Edytowano artykuł Sprawa nr 271.9.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 30 000 euro pn.:"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i bazy inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń w Gminie Kampinos wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników oraz promocją zadania”
29.10.2014 14:31:04 Edytowano artykuł Sprawa nr 271.9.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 30 000 euro pn.:"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i bazy inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń w Gminie Kampinos wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników oraz promocją zadania”
29.10.2014 14:30:45 Edytowano artykuł Sprawa nr 271.9.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 30 000 euro pn.:"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i bazy inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń w Gminie Kampinos wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników oraz promocją zadania”
28.10.2014 12:25:14 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
28.10.2014 12:24:03 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
28.10.2014 12:23:47 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
28.10.2014 12:10:23 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
28.10.2014 12:09:14 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
27.10.2014 12:26:44 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
24.10.2014 18:28:28 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
24.10.2014 18:21:32 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
24.10.2014 18:19:31 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
24.10.2014 18:06:28 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
23.10.2014 09:11:52 Edytowano artykuł WNIOSEK o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
20.10.2014 19:46:46 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
17.10.2014 16:07:31 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
14.10.2014 15:15:25 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
13.10.2014 10:43:13 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
10.10.2014 12:56:19 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2014 r.
09.10.2014 15:56:07 Edytowano artykuł INFORMACJA o SPOTKANIU
09.10.2014 15:41:26 Dodany nowy artykuł 3
09.10.2014 15:38:48 Edytowano artykuł INFORMACJA o SPOTKANIU
09.10.2014 15:33:49 Edytowano artykuł INFORMACJA o SPOTKANIU
09.10.2014 14:01:36 Edytowano artykuł Rada Gminy
09.10.2014 13:30:16 Edytowano artykuł Rada Gminy
09.10.2014 13:28:12 Edytowano artykuł Rada Gminy
09.10.2014 13:23:37 Edytowano artykuł Rada Gminy
09.10.2014 13:12:41 Edytowano artykuł Rada Gminy
09.10.2014 13:12:20 Edytowano artykuł Rada Gminy
07.10.2014 11:49:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.1.2014.PN pn.:"Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2014/2015"
07.10.2014 11:48:30 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Sprawa nr 271.1.2014.PN pn.:"Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2014/2015"
07.10.2014 11:48:03 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.1.2014.PN pn.:"Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2014/2015"
07.10.2014 11:46:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2014.PN pn.:"Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2014/2015"
06.10.2014 12:49:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinoso o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
06.10.2014 12:19:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinoso o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
02.10.2014 11:20:26 Edytowano artykuł 2014