bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
Data Redaktor Zmiana
16.03.2018 13:10:12 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 6 - Przedmiar po modyfikacji z dnia 16.03.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
16.03.2018 13:08:26 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 16.03.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
16.03.2018 13:08:02 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania z dnia 14.03.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
16.03.2018 13:07:23 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji i gospodarki komunalnej (zakończone)
16.03.2018 13:06:56 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji i gospodarki komunalnej (zakończone)
16.03.2018 09:16:43 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Informacja ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
16.03.2018 09:13:19 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
14.03.2018 09:43:24 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
14.03.2018 08:31:15 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy  w dniu 19 marca o godz. 17.00
12.03.2018 13:52:53 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.4.2018.PN pn." Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A - Etap 1"
12.03.2018 09:22:45 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
12.03.2018 07:10:40 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść pisma do artykułu Pismo Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lutego 2018 r. ws. odwołania od decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego
12.03.2018 07:09:53 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Pismo Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 lutego 2018 r. ws. odwołania od decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego
07.03.2018 09:15:05 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
06.03.2018 13:04:56 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.03.2018 r. do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
06.03.2018 13:04:02 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Instrukcja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
06.03.2018 13:03:02 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
06.03.2018 13:02:22 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - STWIOR do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
06.03.2018 13:01:42 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 6 - Przedmiar do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
06.03.2018 12:58:20 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 06.03.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
06.03.2018 12:51:12 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.042.14.2017.PN pn." Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos"
06.03.2018 11:46:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.3.2018.PN pn." Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
05.03.2018 13:41:04 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 2 do Uchwały do artykułu Obwieszczenie z dnia 5 marca 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos w Gminie Kampinos
05.03.2018 13:40:56 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do Uchwały do artykułu Obwieszczenie z dnia 5 marca 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos w Gminie Kampinos
05.03.2018 13:40:46 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść uchwały nr LIX/266/18 z dnia 26 lutego 2018 r. do artykułu Obwieszczenie z dnia 5 marca 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos w Gminie Kampinos
05.03.2018 13:40:21 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie z dnia 5 marca 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos w Gminie Kampinos
05.03.2018 13:40:13 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Treść obwieszczenia z artykułu Obwieszczenie z dnia 5 marca 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos w Gminie Kampinos
05.03.2018 13:40:10 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Załącznik nr 2 do Uchwały z artykułu Obwieszczenie z dnia 5 marca 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos w Gminie Kampinos
05.03.2018 13:40:08 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Załącznik nr 1 do Uchwały z artykułu Obwieszczenie z dnia 5 marca 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos w Gminie Kampinos
05.03.2018 13:40:06 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Treść uchwały nr LIX/266/18 z dnia 26 lutego 2018 r. z artykułu Obwieszczenie z dnia 5 marca 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos w Gminie Kampinos
05.03.2018 11:53:40 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie z dnia 5 marca 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos w Gminie Kampinos
05.03.2018 11:53:20 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 2 do Uchwały do artykułu Obwieszczenie z dnia 5 marca 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos w Gminie Kampinos
05.03.2018 11:53:02 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Załącznik nr 1 do Uchwały do artykułu Obwieszczenie z dnia 5 marca 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos w Gminie Kampinos
05.03.2018 11:52:48 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść uchwały nr LIX/266/18 z dnia 26 lutego 2018 r. do artykułu Obwieszczenie z dnia 5 marca 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos w Gminie Kampinos
05.03.2018 11:51:39 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 5 marca 2018 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos w Gminie Kampinos
05.03.2018 09:11:51 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 5 marca 2018 r.
02.03.2018 08:38:49 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
02.03.2018 07:43:43 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
02.03.2018 07:41:41 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
02.03.2018 07:29:29 Joanna Basiak Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2018
02.03.2018 07:28:03 Joanna Basiak Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2018
02.03.2018 07:24:06 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
02.03.2018 07:23:42 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
02.03.2018 07:21:49 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
02.03.2018 07:20:10 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
02.03.2018 07:16:23 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
02.03.2018 07:10:54 Joanna Basiak Edytowano artykuł Uchwały 2018r
01.03.2018 13:41:25 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
01.03.2018 13:29:46 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
01.03.2018 12:41:52 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28 lutego 2018 r.