bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Data Redaktor Zmiana
24.09.2010 08:41:20 Edytowano artykuł 2010
24.09.2010 08:36:48 Edytowano artykuł 2010
24.09.2010 08:29:13 Edytowano artykuł 2010
24.09.2010 08:12:47 Edytowano artykuł 2010
24.09.2010 08:10:10 Edytowano artykuł 2010
24.09.2010 07:45:12 Edytowano artykuł 2010
23.09.2010 15:16:19 Edytowano artykuł 2010
23.09.2010 15:14:03 Edytowano artykuł 2010
23.09.2010 15:13:02 Edytowano artykuł 2010
23.09.2010 15:09:36 Edytowano artykuł 2010
23.09.2010 15:09:34 Edytowano artykuł 2010
23.09.2010 15:07:34 Edytowano artykuł 2010
23.09.2010 15:03:48 Edytowano artykuł 2010
23.09.2010 15:03:05 Edytowano artykuł 2010
23.09.2010 15:02:40 Edytowano artykuł 2010
23.09.2010 15:01:26 Edytowano artykuł 2010
23.09.2010 14:56:51 Edytowano artykuł 2010
23.09.2010 14:55:51 Edytowano artykuł 2010
23.09.2010 14:53:29 Edytowano artykuł 2010
23.09.2010 14:47:18 Edytowano artykuł 2010
23.09.2010 14:44:01 Edytowano artykuł 2010
23.09.2010 14:41:52 Edytowano artykuł 2010
23.09.2010 14:37:38 Edytowano artykuł 2010
23.09.2010 14:36:42 Edytowano artykuł 2010
23.09.2010 14:35:43 Edytowano artykuł 2010
23.09.2010 14:22:38 Edytowano artykuł 2010
23.09.2010 14:11:57 Edytowano artykuł 2010
23.09.2010 14:11:12 Edytowano artykuł 2010
23.09.2010 12:54:03 Edytowano artykuł 2010
23.09.2010 12:47:54 Edytowano artykuł 2010
23.09.2010 12:33:12 Edytowano artykuł 2010
23.09.2010 12:22:13 Edytowano artykuł 2010
23.09.2010 11:51:41 Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR LII/237/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Kampinos
23.09.2010 11:51:12 Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR LII/237/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Kampinos
23.09.2010 11:50:42 Edytowano artykuł UCHWAŁA NR LII/237/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Kampinos
22.09.2010 13:47:26 Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Prusy, Gmina Kampinos
21.09.2010 14:00:52 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Prusy, Gmina Kampinos
21.09.2010 12:51:42 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Prusy, Gmina Kampinos
17.09.2010 13:48:05 Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Łazy Kolonia Ludwików oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
17.09.2010 13:46:25 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Łazy Kolonia Ludwików oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
10.09.2010 17:12:36 Dodany załącznik Pobierz do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinoso przyjęciu uchwałą nr LIV/248/10 Rady Gminy w Kampinosie z dnia 6 września 2010 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Podkampinos
10.09.2010 17:12:25 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinoso przyjęciu uchwałą nr LIV/248/10 Rady Gminy w Kampinosie z dnia 6 września 2010 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Podkampinos
10.09.2010 17:11:34 Usunięto artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos z kategorii OGŁOSZENIA
10.09.2010 17:10:25 Dodany załącznik Pobierz do artykułu
10.09.2010 17:09:18 Dodany nowy artykuł
20.08.2010 07:54:10 Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE wójta gminy w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Prusy
20.08.2010 07:53:21 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE wójta gminy w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Prusy
19.08.2010 14:41:21 Dodany załącznik do artykułu Wykaz jednostek ( zakładów ) zajmujących się wywozem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kampinos
19.08.2010 14:39:58 Dodany nowy artykuł Wykaz jednostek ( zakładów ) zajmujących się wywozem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kampinos
19.08.2010 14:39:12 Usunięto artykuł Informacja o zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z kategorii Ochrona środowiska