bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
28.04.2011 14:11:00 Dodany załącznik Rb-NDS do artykułu Sprawozdania I kwartał 2011
28.04.2011 14:10:39 Dodany załącznik Rb-28S do artykułu Sprawozdania I kwartał 2011
28.04.2011 14:10:13 Dodany załącznik Rb-27S do artykułu Sprawozdania I kwartał 2011
28.04.2011 14:09:48 Dodany załącznik Rb-N do artykułu Sprawozdania I kwartał 2011
28.04.2011 14:09:26 Dodany załącznik Rb-Z do artykułu Sprawozdania I kwartał 2011
28.04.2011 14:08:29 Dodany nowy artykuł Sprawozdania I kwartał 2011
28.04.2011 12:40:43 Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
28.04.2011 12:39:49 Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
28.04.2011 12:34:07 Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
27.04.2011 15:13:54 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos” - zawiadomienie o wyniku postępowania
27.04.2011 15:13:30 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos” - zawiadomienie o wyniku postępowania
27.04.2011 12:23:45 Edytowano artykuł Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
27.04.2011 12:22:42 Edytowano artykuł Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
27.04.2011 12:15:59 Edytowano artykuł Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
27.04.2011 12:13:35 Edytowano artykuł Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
27.04.2011 12:09:15 Edytowano artykuł Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
27.04.2011 10:53:34 Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
27.04.2011 10:52:55 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
26.04.2011 09:07:48 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawea nr 271/14/2011/PP pn.: " „Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kampinosie do Karpacza
26.04.2011 09:04:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawea nr 271/14/2011/PP pn.: " „Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kampinosie do Karpacza
20.04.2011 14:59:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271/5/2011/PP pn."„Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2011”zawiadomienie o wyniku postępowania
20.04.2011 14:58:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/5/2011/PP pn."„Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2011”zawiadomienie o wyniku postępowania
20.04.2011 13:38:05 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271/1/2011 Zawiadomienie o podpisaniu umowy na zadanie pn.: "„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”
20.04.2011 13:37:39 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/1/2011 Zawiadomienie o podpisaniu umowy na zadanie pn.: "„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”
20.04.2011 12:54:15 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”- POPRAWIONY PRZEDMIAR PRAC
20.04.2011 12:53:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Poprawiony przedmiar prac do artykułu Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”- POPRAWIONY PRZEDMIAR PRAC
20.04.2011 12:53:33 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”- POPRAWIONY PRZEDMIAR PRAC
20.04.2011 12:48:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”- POPRAWIONY PRZEDMIAR PRAC
19.04.2011 12:29:52 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zapytanie cenowe z artykułu Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”
19.04.2011 12:19:23 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zypytanie cenowe wraz z przedmiarem z artykułu Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”
19.04.2011 12:19:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zypytanie cenowe wraz z przedmiarem do artykułu Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”
19.04.2011 12:14:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe wraz z przedmiarem do artykułu Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”
19.04.2011 10:39:34 Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Maz. w sprawie egzekucyjnej - opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szczytno, gm. Kampinos
19.04.2011 10:39:02 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Maz. w sprawie egzekucyjnej - opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szczytno, gm. Kampinos
19.04.2011 10:37:39 Usunięto artykuł OBWIESZCZENIE Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Maz. w sprawie egzekucyjnej z kategorii OBWIESZCZENIA
19.04.2011 10:37:18 Dodany nowy artykuł
19.04.2011 10:14:20 Dodany załącznik Treść Decyzji do artykułu DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku gospodarczego oraz na jego adaptacji na cele usługowe – przetwórstwo i sprzedaż wyrobów mięsnych na działce ewid. nr 16 w obrębie Pasikonie, w gminie Kampinos
19.04.2011 10:13:02 Dodany nowy artykuł DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku gospodarczego oraz na jego adaptacji na cele usługowe – przetwórstwo i sprzedaż wyrobów mięsnych na działce ewid. nr 16 w obrębie Pasikonie, w gminie Kampinos
19.04.2011 10:12:54 Usunięto artykuł DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku gospodarczego oraz na jego adaptacji na cele usługowe – przetwórstwo i sprzedaż wyrobów mięsnych na działce ewi
19.04.2011 10:11:58 Dodany załącznik do artykułu
19.04.2011 10:10:52 Dodany nowy artykuł
19.04.2011 09:11:52 Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku gospodarczego oraz na jego adaptacji na cele usługowe – przetwórstwo i sprzedaż wyrobów mięsnych na działce ewid. nr 16 w obrębie Pasikonie, w gminie Kampinos
19.04.2011 09:10:19 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku gospodarczego oraz na jego adaptacji na cele usługowe – przetwórstwo i sprzedaż wyrobów mięsnych na działce ewid. nr 16 w obrębie Pasikonie, w gminie Kampinos
18.04.2011 13:48:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”
18.04.2011 13:47:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”
15.04.2011 11:16:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/7/2011/PP pn."„ „Cześć nr 1 Wykonanie materiałów promocyjnych oraz opracowanie kampanii promocyjnej” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Kampania promocyjna karpia „Zdrów jak ryba”- WYJAŚNIENIE
15.04.2011 08:59:00 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271/5/2011/PP pn."„Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2011” WYJAŚNIENIE
15.04.2011 08:58:20 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271/5/2011/PP pn."„Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2011” WYJAŚNIENIE
15.04.2011 08:56:29 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271/5/2011/PP pn."„Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2011” WYJAŚNIENIE
15.04.2011 08:51:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/5/2011/PP pn."„Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2011” WYJAŚNIENIE