bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Data Redaktor Zmiana
01.06.2010 11:52:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-N 2 do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2009
01.06.2010 11:49:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-N 1 do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2009
01.06.2010 11:48:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-NDS 2 do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2009
01.06.2010 11:48:12 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-NDS 1 do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2009
01.06.2010 11:47:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2009
01.06.2010 11:46:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-Z do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
01.06.2010 11:45:46 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-Z do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
01.06.2010 11:45:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-Z do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
01.06.2010 11:44:48 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-Z do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
01.06.2010 11:44:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-N do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
01.06.2010 11:31:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-N do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
01.06.2010 11:30:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-NDS do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
01.06.2010 11:30:02 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
01.06.2010 11:28:44 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 341/5/2010 załacznik nr 3 Uchwała nr XLIX/220/10 Rady Gminy Kampinos
01.06.2010 11:28:11 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 341/5/2010 załacznik nr 4 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu
01.06.2010 11:27:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-NDS do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
01.06.2010 11:23:23 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
01.06.2010 11:22:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Uchwała Rady Gminy Kampinos do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załacznik nr 3 Uchwała nr XLIX/220/10 Rady Gminy Kampinos
01.06.2010 11:21:34 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/5/2010 załacznik nr 3 Uchwała nr XLIX/220/10 Rady Gminy Kampinos
01.06.2010 11:20:23 Katarzyna Zielerowicz Usunięto artykuł Sprawa nr 341/5/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytó
01.06.2010 11:19:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Opinia strona 2 do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załacznik nr 4 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu
01.06.2010 11:18:40 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Opinia strona 1 do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 załacznik nr 4 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu
01.06.2010 11:17:54 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/5/2010 załacznik nr 4 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu
01.06.2010 11:15:56 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu
01.06.2010 11:14:30 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł
01.06.2010 11:14:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł
01.06.2010 11:10:16 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 341/5/2010 ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"
01.06.2010 11:09:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Sprawa nr 341/5/2010 ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"
01.06.2010 11:09:15 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/5/2010 ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek"
31.05.2010 11:56:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 341/4/2010 zawiadomienie o podpisaniu umowy
31.05.2010 11:50:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 341/3/2010 zawiadomienie o podpisaniu umowy
31.05.2010 11:49:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/4/2010 zawiadomienie o podpisaniu umowy
31.05.2010 11:48:31 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/3/2010 zawiadomienie o podpisaniu umowy
28.05.2010 08:30:32 Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE dla planowanego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu motocyklowego dwustanowiskowego z zapleczem socjalnym i mieszkaniem oraz domu jednorodzinnego na działce 25/3 w obrębie Strzyżew Wieś, gm. Kampinos
20.05.2010 08:08:14 Edytowano artykuł Wykaz osób prawnych i fizycznych
19.05.2010 15:25:43 Edytowano artykuł Wykaz osób prawnych i fizycznych
19.05.2010 15:15:59 Z kategorii MENU PRZEDMIOTOWE do kategorii Podatki i opłaty lokalne został przeniesiony artykuł Wykaz osób prawnych i fizycznych
19.05.2010 15:12:36 Dodany nowy artykuł Wykaz osób prawnych i fizycznych
19.05.2010 10:19:18 Edytowano artykuł 2010
19.05.2010 10:18:26 Edytowano artykuł 2010
19.05.2010 10:12:25 Edytowano artykuł 2010
19.05.2010 10:11:13 Edytowano artykuł 2010
19.05.2010 10:09:04 Edytowano artykuł 2010
19.05.2010 10:07:18 Edytowano artykuł 2010
19.05.2010 10:04:47 Edytowano artykuł 2010
17.05.2010 10:09:54 Edytowano artykuł Procedura postępowania w umorzeniu, odroczeniu oraz rozłożeniu na raty zobowiązań podatkowych oraz podatku od środków transportowych
17.05.2010 09:54:26 Usunięty załącznik Procedura z artykułu Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2008 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł oraz wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
17.05.2010 09:54:18 Dodany załącznik do artykułu Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2008 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł oraz wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
17.05.2010 09:53:58 Edytowano artykuł Procedura postępowania w umorzeniu, odroczeniu oraz rozłożeniu na raty zobowiązań podatkowych oraz podatku od środków transportowych
17.05.2010 09:51:19 Dodany załącznik Procedura do artykułu Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2008 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł oraz wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej