bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
Data Redaktor Zmiana
04.10.2018 09:21:54 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Biuro Rady Gminy
04.10.2018 09:21:32 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
03.10.2018 12:55:58 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.10.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.108.2018.PN pn. " Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na terenie Gminy Kampinos"
03.10.2018 12:52:16 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 03.10.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.108.2018.PN pn. " Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na terenie Gminy Kampinos"
03.10.2018 12:50:08 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.108.2018.PN pn. " Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na terenie Gminy Kampinos"
02.10.2018 09:14:39 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
28.09.2018 10:00:08 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
28.09.2018 09:56:45 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść uchwały do artykułu Uchwała nr Pł.325.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 września 2018 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Kampinos informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
28.09.2018 09:56:32 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała nr Pł.325.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 września 2018 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Kampinos informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
28.09.2018 09:27:00 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdanie za II kwartał 2018 r.
28.09.2018 09:26:53 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Rb-NDS do artykułu Sprawozdanie za II kwartał 2018 r.
28.09.2018 09:26:45 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Rb-N do artykułu Sprawozdanie za II kwartał 2018 r.
28.09.2018 09:26:35 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-28S do artykułu Sprawozdanie za II kwartał 2018 r.
28.09.2018 09:26:24 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-27S do artykułu Sprawozdanie za II kwartał 2018 r.
28.09.2018 09:26:02 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie za II kwartał 2018 r.
27.09.2018 07:14:50 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
26.09.2018 14:15:47 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
25.09.2018 10:34:29 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.92.2018.PN pn. " Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów"
25.09.2018 09:58:09 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie nr 29/18 z dnia 17 września 2018 r. Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
25.09.2018 09:57:48 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie nr 29/18 z dnia 17 września 2018 r. Starosty Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
25.09.2018 07:47:05 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Mapa do artykułu Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie www.pmhz.pl ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o z siedzibą w Strzekęcinie
25.09.2018 07:46:53 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie www.pmhz.pl ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o z siedzibą w Strzekęcinie
25.09.2018 07:46:31 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie www.pmhz.pl ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o z siedzibą w Strzekęcinie
24.09.2018 10:43:02 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
21.09.2018 13:03:09 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.106.2018.WR pn. „Budowa kolejnego etapu sieci kanalizacji sanitarnej” w ramach zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca””
21.09.2018 12:59:40 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.106.2018.WR pn. „Budowa kolejnego etapu sieci kanalizacji sanitarnej” w ramach zadania „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca””
20.09.2018 06:50:22 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
18.09.2018 14:13:52 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
18.09.2018 13:38:07 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 17 września ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.09.2018 13:37:56 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 17 września ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.09.2018 10:27:04 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
18.09.2018 07:14:23 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść decyzji do artykułu Decyzja Wójta Gminy Kampinos z dnia 17 września 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia
18.09.2018 07:14:10 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Decyzja Wójta Gminy Kampinos z dnia 17 września 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia
18.09.2018 07:12:47 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
18.09.2018 07:12:27 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
17.09.2018 10:53:57 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie nr 18/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
17.09.2018 10:53:49 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie nr 18/2018 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
17.09.2018 10:38:15 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
17.09.2018 10:08:29 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.92.2018.PN pn. " Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów"
17.09.2018 07:03:46 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 13 września 2018 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.09.2018 07:03:31 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 13 września 2018 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
14.09.2018 09:12:19 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
14.09.2018 09:06:47 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść wykazu do artykułu Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
14.09.2018 09:06:26 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
12.09.2018 12:50:24 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
11.09.2018 10:41:20 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
11.09.2018 05:56:01 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść decyzji do artykułu Decyzja z dnia 6 września 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia
11.09.2018 05:55:46 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Decyzja z dnia 6 września 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia
11.09.2018 05:52:58 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
07.09.2018 12:25:23 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie z dnia 6 września o wszczęciu postępowania administracyjnego