bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Data Redaktor Zmiana
26.08.2011 15:11:24 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.1.2011 zawiadomienie o podpisaniu umowy na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych"
26.08.2011 15:10:54 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2011 zawiadomienie o podpisaniu umowy na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych"
26.08.2011 15:09:02 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie - część 3 do artykułu Sprawa nr 271.5.2011 zawiadomienie o podpisaniu umowy na zadanie pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
26.08.2011 15:06:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2011 zawiadomienie o podpisaniu umowy na zadanie pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
24.08.2011 14:25:56 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
23.08.2011 14:42:22 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
23.08.2011 14:38:34 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
23.08.2011 14:38:08 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
23.08.2011 14:37:37 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
23.08.2011 14:34:00 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
23.08.2011 14:32:10 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
23.08.2011 14:31:19 Dodany nowy artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2011
22.08.2011 15:22:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- cz. nr 4 do artykułu Sprawa nr 271.5.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn. Utworzenie Stref rekreacyjno- sportowych w Gminie Kampinos
22.08.2011 15:22:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania- cz. nr 3 do artykułu Sprawa nr 271.5.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn. Utworzenie Stref rekreacyjno- sportowych w Gminie Kampinos
22.08.2011 15:21:38 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania- cz. nr 2 do artykułu Sprawa nr 271.5.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn. Utworzenie Stref rekreacyjno- sportowych w Gminie Kampinos
22.08.2011 15:20:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn. Utworzenie Stref rekreacyjno- sportowych w Gminie Kampinos
22.08.2011 11:29:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.4.2011 zawiadomienie o podpisaniu umowy na zadanie pn.: "Modernizacja drogi w miejscowości Strzyżew - Strojec"
22.08.2011 11:29:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2011 zawiadomienie o podpisaniu umowy na zadanie pn.: "Modernizacja drogi w miejscowości Strzyżew - Strojec"
19.08.2011 13:13:53 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.1.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych.
19.08.2011 13:13:29 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych.
11.08.2011 14:43:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.1.2011 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych"
11.08.2011 14:43:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2011 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych"
11.08.2011 14:42:19 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Sprawa nr 271.1.2011 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych"
11.08.2011 14:41:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2011 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 poprzez zakup biletów miesięcznych"
10.08.2011 13:15:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.4.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn.: " Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strojec"
10.08.2011 13:15:17 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn.: " Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strojec"
10.08.2011 09:09:21 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o podpisaniu umowy do artykułu Sprawa nr 271.3.2011 zawiadomienie o podpisaniu umowy na zadanie pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
10.08.2011 09:08:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2011 zawiadomienie o podpisaniu umowy na zadanie pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
08.08.2011 13:07:37 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Zadanie pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos - III etap" dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 21 319,20 zł
08.08.2011 11:13:18 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Zadanie pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos - III etap" dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 21 319,20 zł
08.08.2011 11:07:26 Katarzyna Zielerowicz Usunięto artykuł Zadanie pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos - III etap" dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. z kategorii INWESTYCJE dofinansowane prze
08.08.2011 11:07:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Zadanie pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos - III etap" dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 21 319,20 zł
08.08.2011 10:23:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł
03.08.2011 15:15:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik przedmiar do artykułu Sprawa nr 271.5.2011 Przedmiar - Przebudowa nawierzchni placu przy korcie tenisowym
03.08.2011 15:14:52 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik przedmiar do artykułu Sprawa nr 271.5.2011 Przedmiar - przebudowa nawierzchni placu przy budynku zaplecza sportowego w Kampinosie A
03.08.2011 15:14:13 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik przedmiar do artykułu Sprawa nr 271.5.2011 Przedmiar - Przebudowa nawierzchni placu przy OSP Szczytno
03.08.2011 15:13:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik przedmiar do artykułu Sprawa nr 271.5.2011 Przedmiar - Prace remontowe posadzki wejścia do budynku zaplecza sportowego w Kampinosie A
03.08.2011 15:13:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik przedmiar do artykułu Sprawa nr 271.5.2011 Przedmiar - Remont pomieszczeń świetlicy OSP Szczytno
03.08.2011 15:11:35 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.5.2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
03.08.2011 15:10:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2011 Przedmiar - Przebudowa nawierzchni placu przy korcie tenisowym
03.08.2011 15:10:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2011 Przedmiar - przebudowa nawierzchni placu przy budynku zaplecza sportowego w Kampinosie A
03.08.2011 15:09:58 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2011 Przedmiar - Przebudowa nawierzchni placu przy OSP Szczytno
03.08.2011 15:09:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2011 Przedmiar - Prace remontowe posadzki wejścia do budynku zaplecza sportowego w Kampinosie A
03.08.2011 15:09:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2011 Przedmiar - Remont pomieszczeń świetlicy OSP Szczytno
03.08.2011 15:08:31 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
03.08.2011 15:07:51 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Sprawa nr 271.5.2011 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
03.08.2011 15:07:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2011 ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos"
03.08.2011 10:37:58 Edytowano artykuł Zarządzenie, Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kampinosie oraz Regulamin
02.08.2011 14:11:59 Edytowano artykuł Rada Gminy
02.08.2011 14:11:04 Edytowano artykuł Rada Gminy