bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
20.07.2009 14:03:34 Edytowano artykuł Dane adresowe
20.07.2009 14:00:25 Dodany nowy artykuł Dane adresowe
20.07.2009 13:25:09 Usunięto artykuł Regulamin test z kategorii Regulaminy
20.07.2009 13:21:36 Dodany nowy artykuł
20.07.2009 12:54:05 Edytowano artykuł WNIOSEK o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
20.07.2009 12:51:36 Edytowano artykuł WNIOSEK o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
20.07.2009 12:49:00 Dodany nowy artykuł WNIOSEK o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
20.07.2009 12:39:10 Dodany nowy artykuł Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (lub o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego)
20.07.2009 11:40:04 Edytowano artykuł Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2008 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł oraz wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
20.07.2009 11:38:37 Edytowano artykuł Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2008 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł oraz wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
20.07.2009 11:34:53 Dodany nowy artykuł Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2008 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł oraz wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
20.07.2009 11:33:34 Usunięto artykuł Podatki i opłaty lokalne z kategorii Podatki i opłaty lokalne
16.07.2009 15:04:33 Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
16.07.2009 15:03:42 Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
16.07.2009 15:02:09 Dodany nowy artykuł Kierownictwo Urzędu
16.07.2009 15:01:08 Usunięto artykuł Skarbnik z kategorii Kierownictwo Urzędu
16.07.2009 15:01:05 Usunięto artykuł Z-ca Wójta z kategorii Kierownictwo Urzędu
16.07.2009 15:01:02 Usunięto artykuł Wójt z kategorii Kierownictwo Urzędu
16.07.2009 14:44:50 Edytowano artykuł Dane adresowe
16.07.2009 14:43:55 Edytowano artykuł Dane adresowe
16.07.2009 14:42:31 Edytowano artykuł Dane adresowe
16.07.2009 14:39:13 Dodany nowy artykuł Dane adresowe
15.07.2009 12:26:30 Edytowano artykuł Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC
15.07.2009 11:40:13 Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyniku negocjacji
15.07.2009 11:38:23 Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyniku negocjacji
15.07.2009 11:30:13 Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyniku negocjacji
15.07.2009 11:29:50 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyniku negocjacji
08.07.2009 12:36:00 Edytowano artykuł ODWOŁANIE PRZETARGU
08.07.2009 12:34:50 Edytowano artykuł ODWOŁANIE PRZETARGU
08.07.2009 12:32:23 Dodany nowy artykuł ODWOŁANIE PRZETARGU
25.06.2009 14:09:13 Edytowano artykuł Oświadczenie majątkowe Kierownictwa Jednostek Organizacyjnych
25.06.2009 14:07:50 Edytowano artykuł Oświadczenie majątkowe Kierownictwa Jednostek Organizacyjnych
25.06.2009 13:47:45 Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta w 2007 r.
25.06.2009 13:47:05 Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta w 2008 r.
25.06.2009 13:46:08 Dodany nowy artykuł ROK 2004
25.06.2009 13:44:47 Dodany nowy artykuł ROK 2005
25.06.2009 13:43:57 Dodany nowy artykuł ROK 2006
25.06.2009 13:42:27 Dodany nowy artykuł ROK 2007
25.06.2009 13:41:48 Dodany nowy artykuł ROK 2008
25.06.2009 13:39:00 Dodany nowy artykuł ROK 2009
25.06.2009 13:37:23 Dodany nowy artykuł Rada Gminy
25.06.2009 13:35:24 Dodany nowy artykuł Oświadczenie majątkowe Kierownictwa Jednostek Organizacyjnych
25.06.2009 13:29:38 Usunięto artykuł Oświadczenie majątkowe Kierownictwa Jednostek Organizacyjnych z kategorii Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
25.06.2009 13:29:27 Edytowano artykuł
25.06.2009 13:28:48 Dodany nowy artykuł
25.06.2009 13:19:27 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
25.06.2009 13:18:40 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
25.06.2009 13:09:40 Dodany nowy artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
25.06.2009 12:24:12 Dodany nowy artykuł Regulamin przetragu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kirsztajnów
25.06.2009 12:23:33 Dodany nowy artykuł Przetarg ustny nieograniczony na na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kirsztajnów