bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194
Data Redaktor Zmiana
15.11.2016 09:16:13 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
15.11.2016 09:16:06 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
15.11.2016 09:15:11 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
15.11.2016 09:14:15 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
15.11.2016 08:23:12 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
15.11.2016 08:13:38 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
15.11.2016 08:06:00 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
14.11.2016 15:56:07 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej - III nabór
14.11.2016 11:49:43 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
09.11.2016 13:35:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
08.11.2016 11:08:48 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2016 r.
08.11.2016 11:08:40 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-NDS do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2016 r.
08.11.2016 11:08:33 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Rb-N do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2016 r.
08.11.2016 11:08:27 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-28S do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2016 r.
08.11.2016 11:08:17 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-27S do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2016 r.
08.11.2016 11:07:57 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Sprawozdania za III kwartał 2016 r.
08.11.2016 11:07:29 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2016 r.
08.11.2016 11:07:20 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Rb-NDS do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2016 r.
08.11.2016 11:07:12 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RBN do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2016 r.
08.11.2016 11:07:05 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB28S do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2016 r.
08.11.2016 11:06:56 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB27S do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2016 r.
08.11.2016 11:06:35 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Sprawozdania za II kwartał 2016 r.
08.11.2016 08:36:58 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 08.11.2016 r. w sprawie "Budowy hal produkcyjno-magazynowych z częścią socjalno-biurową wraz z obiektami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą" w miejscowości Stare Gnatowice
08.11.2016 08:36:37 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 08.11.2016 r. w sprawie "Budowy hal produkcyjno-magazynowych z częścią socjalno-biurową wraz z obiektami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą" w miejscowości Stare Gnatowice
08.11.2016 08:36:05 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 08.11.2016 r. w sprawie "Budowy hal produkcyjno-magazynowych z częścią socjalno-biurową wraz z obiektami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą" w miejscowości Stare Gnatowice
08.11.2016 08:07:02 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. planowania przestrzennego
08.11.2016 08:06:50 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. planowania przestrzennego
07.11.2016 09:36:37 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Wykaz stowarzyszeń do artykułu Organizacje pozarządowe aktywnie działające na terenie Gminy Kampinos
07.11.2016 09:36:27 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik WYKAZ z artykułu Organizacje pozarządowe aktywnie działające na terenie Gminy Kampinos
03.11.2016 09:48:22 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
03.11.2016 08:52:49 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
03.11.2016 08:13:24 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
02.11.2016 08:08:37 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 10:06:53 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 10:03:37 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 10:02:23 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 10:01:13 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 09:59:29 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 09:56:51 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 09:46:31 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 09:45:33 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 09:41:47 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 09:34:41 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 09:29:20 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 09:27:33 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
25.10.2016 13:24:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.91.2016.PP pn.: "Remont cmentarza wojennego w miejscowości Granica"
25.10.2016 11:27:30 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej - III nabór
25.10.2016 11:27:17 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej - III nabór
25.10.2016 11:24:03 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
25.10.2016 10:24:36 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Uchwała nr XXIX/124/16 do artykułu Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt