bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
Data Redaktor Zmiana
06.06.2016 12:19:20 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
06.06.2016 12:11:58 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
06.06.2016 12:09:38 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
06.06.2016 08:56:55 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.06.2016 08:56:44 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.06.2016 08:46:34 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
01.06.2016 08:57:53 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 2016
01.06.2016 08:51:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o przetargu do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
01.06.2016 08:50:13 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Regulamin przeprowadzenia przetargu na sprzedaż środków trwałych do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
01.06.2016 08:49:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.59.2016 z dnia 31 maja 2016r. do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
01.06.2016 08:46:29 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
31.05.2016 13:16:51 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RBZ do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2015 roku
31.05.2016 13:16:41 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2015 roku
31.05.2016 13:16:30 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-UZ do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2015 roku
31.05.2016 13:16:20 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-ST do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2015 roku
31.05.2016 13:16:09 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-PDP do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2015 roku
31.05.2016 13:15:46 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-NDS do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2015 roku
31.05.2016 13:15:38 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-N do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2015 roku
31.05.2016 13:15:30 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-28S do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2015 roku
31.05.2016 13:15:20 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-27S do artykułu Sprawozdania za IV kwartał 2015 roku
31.05.2016 13:15:04 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Sprawozdania za IV kwartał 2015 roku
31.05.2016 13:12:21 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2015 roku
31.05.2016 13:12:14 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-NDS do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2015 roku
31.05.2016 13:12:06 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-N do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2015 roku
31.05.2016 13:11:58 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-28S do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2015 roku
31.05.2016 13:11:47 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-27S do artykułu Sprawozdania za III kwartał 2015 roku
31.05.2016 13:11:23 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Sprawozdania za III kwartał 2015 roku
31.05.2016 13:10:38 Paweł Wróblewski Dodany załącznik rbz do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2015 roku
31.05.2016 13:10:30 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-NDS do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2015 roku
31.05.2016 13:10:22 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-N do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2015 roku
31.05.2016 13:10:14 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-28S do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2015 roku
31.05.2016 13:10:05 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-27S do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2015 roku
31.05.2016 13:09:40 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Sprawozdania za II kwartał 2015 roku
31.05.2016 13:09:00 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RBZ do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2015 roku
31.05.2016 13:08:50 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-NDS do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2015 roku
31.05.2016 13:08:37 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-N do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2015 roku
31.05.2016 13:08:29 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-28S do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2015 roku
31.05.2016 13:08:16 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-27S do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2015 roku
31.05.2016 13:07:42 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Sprawozdania za I kwartał 2015 roku
31.05.2016 12:52:47 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RBZ do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2016 roku
31.05.2016 12:52:41 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-NDS do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2016 roku
31.05.2016 12:52:31 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-N do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2016 roku
31.05.2016 12:52:22 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-28S do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2016 roku
31.05.2016 12:52:13 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-27S do artykułu Sprawozdania za I kwartał 2016 roku
31.05.2016 12:51:47 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Sprawozdania za I kwartał 2016 roku
31.05.2016 12:47:42 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie z dnia 25 maja Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
31.05.2016 12:47:28 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie z dnia 25 maja Wójta Gminy Kampinos zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
25.05.2016 09:30:22 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 2016
24.05.2016 12:20:18 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Lista osób do artykułu WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2015 rok
24.05.2016 12:19:50 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2015 rok