bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181
Data Redaktor Zmiana
20.03.2014 14:53:26 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2014 r.
19.03.2014 10:22:41 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.3.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie prac wynikających z ustawy ogospodarce nieruchomościami w Gminie Kampinos w roku 2014"
19.03.2014 10:01:34 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zapytnie + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.3.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie prac wynikających z ustawy ogospodarce nieruchomościami w Gminie Kampinos w roku 2014"
19.03.2014 10:00:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.3.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie prac wynikających z ustawy ogospodarce nieruchomościami w Gminie Kampinos w roku 2014"
17.03.2014 08:49:58 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
17.03.2014 08:47:45 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
17.03.2014 08:47:06 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
17.03.2014 08:46:40 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
17.03.2014 08:46:08 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
17.03.2014 08:45:20 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
17.03.2014 08:44:48 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
17.03.2014 08:43:57 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
17.03.2014 08:41:11 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
17.03.2014 08:40:42 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
17.03.2014 08:35:59 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
13.03.2014 15:13:21 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.2.2014.PN pn. Część 1 „Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2014 roku” Część 2 „Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego oraz klińca dla Gminy Kampinos w 2014 roku”
13.03.2014 15:12:56 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.2.2014.PN pn. Część 1 „Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2014 roku” Część 2 „Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego oraz klińca dla Gminy Kampinos w 2014 roku”
13.03.2014 15:12:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2014.PN pn. Część 1 „Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2014 roku” Część 2 „Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego oraz klińca dla Gminy Kampinos w 2014 roku”
12.03.2014 13:42:13 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik druk zapytania + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.4.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos w roku 2014”
12.03.2014 13:41:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.: "Wykonanie usług z zakresu prac geodezyjnych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos w roku 2014”
11.03.2014 13:26:12 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 13:19:49 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 13:17:04 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 13:14:54 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 13:14:39 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 11:25:17 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 11:23:43 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 11:18:44 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 11:01:26 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 10:59:51 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 10:56:47 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 10:56:03 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 10:54:05 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 10:48:32 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 10:45:32 Edytowano artykuł 2014
11.03.2014 10:41:35 Edytowano artykuł 2014
10.03.2014 12:18:13 Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Budki Żelazowskie oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
10.03.2014 12:17:47 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Budki Żelazowskie oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
10.03.2014 12:16:56 Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos - fragment wsi Komorów oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
10.03.2014 12:16:37 Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos - fragment wsi Komorów oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
10.03.2014 12:16:02 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos - fragment wsi Komorów oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
10.03.2014 11:04:16 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
10.03.2014 10:44:42 Edytowano artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
10.03.2014 10:40:54 Dodany nowy artykuł WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 R.
06.03.2014 11:05:54 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2014 r.
04.03.2014 14:59:52 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.1.2014.PN pn.:„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji (w tym przewozy szkolne uczniów szkoły) w okresie od 01.03.2014r do 30.06.2015r.”
03.03.2014 08:58:53 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu Sprawa nr 271.1.2014.PN pn.:„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji (w tym przewozy szkolne uczniów szkoły) w okresie od 01.03.2014r do 30.06.2015r.”
28.02.2014 14:51:55 Dodany załącznik Informacja do artykułu Informacja opisowa dotycząca przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w 2013 roku w Urzędzie Gminy Kampinos
28.02.2014 14:51:14 Dodany nowy artykuł Informacja opisowa dotycząca przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w 2013 roku w Urzędzie Gminy Kampinos
26.02.2014 10:36:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr 271.1.2014.PN pn.:„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego drogowego na liniach komunikacji (w tym przewozy szkolne uczniów szkoły) w okresie od 01.03.2014r do 30.06.2015r.”