bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
Data Redaktor Zmiana
30.07.2019 08:48:53 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Inspektor ds. organizacji
30.07.2019 08:47:44 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z artykułu Inspektor ds. organizacji
30.07.2019 08:47:41 Monika Chądzyńska Usunięty załącznik Kwestionariusz osobowy z artykułu Inspektor ds. organizacji
30.07.2019 08:35:13 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do artykułu Inspektor ds. organizacji
30.07.2019 08:34:19 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Inspektor ds. organizacji
30.07.2019 08:33:08 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu Inspektor ds. organizacji
30.07.2019 08:32:24 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Inspektor ds. organizacji
25.07.2019 13:53:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr FZ.271.74.2019.PN pn. " Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
25.07.2019 13:52:28 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ - zmiany z dnia 25.07.2019 r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.74.2019.PN pn. " Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
25.07.2019 13:48:22 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania z dnia 25.07.2019r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.74.2019.PN pn. " Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
25.07.2019 09:13:22 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.73.2019.PN pn. " Rozłożenie destruktu asfaltowego na drogach gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg w gminie Kampinos"
25.07.2019 07:58:50 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
24.07.2019 14:10:49 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
24.07.2019 12:53:55 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenei o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.74.2019.PN pn. " Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
24.07.2019 12:53:40 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.74.2019.PN pn. " Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
24.07.2019 12:52:56 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.74.2019.PN pn. " Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
24.07.2019 08:52:42 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 10 lipca 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
24.07.2019 08:52:17 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 10 lipca 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.07.2019 10:12:31 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.73.2019.PN pn. " Rozłożenie destruktu asfaltowego na drogach gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg w gminie Kampinos"
23.07.2019 08:15:34 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Inspektor ds. obsługi Rady i Komisji
23.07.2019 07:00:18 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
22.07.2019 12:02:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.72.2019.PN pn. " Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pod nazwą " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
22.07.2019 11:23:43 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
19.07.2019 13:13:59 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia do artykułu Sprawa nr FZ.271.72.2019.PN pn. " Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pod nazwą " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
19.07.2019 08:32:22 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
18.07.2019 08:22:46 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.54.2019.PN pn. " Przebudowa nawierzchni dróg gminnych"
15.07.2019 15:36:41 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.73.2019.PN pn. " Rozłożenie destruktu asfaltowego na drogach gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg w gminie Kampinos"
15.07.2019 15:26:50 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.73.2019.PN pn. " Rozłożenie destruktu asfaltowego na drogach gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg w gminie Kampinos"
15.07.2019 15:17:53 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
15.07.2019 15:17:17 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
15.07.2019 15:13:51 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.73.2019.PN pn. " Rozłożenie destruktu asfaltowego na drogach gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg w gminie Kampinos"
12.07.2019 13:08:41 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.57.2019.PN pn. " Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" - Etap II
11.07.2019 14:15:08 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.72.2019.PN pn. " Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pod nazwą " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
11.07.2019 14:14:29 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.72.2019.PN pn. " Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pod nazwą " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
11.07.2019 14:04:55 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.72.2019.PN pn. " Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pod nazwą " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
11.07.2019 07:02:35 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do artykułu Podinspektor ds. gospodarki komunalnej
11.07.2019 07:02:20 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Podinspektor ds. gospodarki komunalnej
11.07.2019 07:02:05 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu Podinspektor ds. gospodarki komunalnej
11.07.2019 07:01:47 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Podinspektor ds. gospodarki komunalnej
11.07.2019 06:57:17 Monika Chądzyńska Usunięto artykuł Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko referenta ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego z kategorii Ogłoszenia o naborze
11.07.2019 06:57:14 Monika Chądzyńska Usunięto artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. inwestycji z kategorii Ogłoszenia o naborze
11.07.2019 06:57:11 Monika Chądzyńska Usunięto artykuł Podinspektor ds. gospodarki komunalnej z kategorii Ogłoszenia o naborze
11.07.2019 06:52:15 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do artykułu
11.07.2019 06:51:51 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu
11.07.2019 06:51:30 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu
11.07.2019 06:47:08 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł
11.07.2019 06:45:18 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Inspektor ds. promocji
10.07.2019 13:18:37 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
10.07.2019 10:10:44 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Uchwały 2019
10.07.2019 09:55:53 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Uchwały 2019