bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
Data Redaktor Zmiana
15.01.2019 13:59:21 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Plan postępowań zamówień publicznych na 2019r. do artykułu Plan postępowań zamówień publicznych na 2019r.
15.01.2019 13:58:51 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Plan postępowań zamówień publicznych na 2019r.
15.01.2019 13:58:23 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Plan postępowań zamówień publicznych na 2018r. do artykułu Plan postępowań zamówień publicznych na 2018r.
15.01.2019 13:56:59 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Plan postępowań zamówień publicznych na 2018r.
15.01.2019 13:49:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Plan postępowań zamówień publicznych na 2017r. do artykułu Plan postępowań zamówień publicznych na 2017r.
15.01.2019 13:48:24 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Plan postępowań zamówień publicznych na 2017r.
14.01.2019 14:58:45 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji
14.01.2019 14:58:28 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji
14.01.2019 10:48:24 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Uchwały do artykułu Uchwała Nr Pł.2.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
14.01.2019 10:48:12 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.2.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
14.01.2019 10:47:19 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Uchwały do artykułu Uchwała Nr Pł.1.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej
14.01.2019 10:47:00 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.1.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej
11.01.2019 12:53:47 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.01.2019r. do artykułu Sprawa nr ZSP.271.1.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1 i 3"
11.01.2019 10:49:11 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 11.01.2019r. do artykułu Sprawa nr ZSP.271.1.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1 i 3"
11.01.2019 10:48:33 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr ZSP.271.1.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1 i 3"
11.01.2019 10:06:47 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Rada Gminy
11.01.2019 10:05:50 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Rada Gminy
10.01.2019 13:14:41 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
10.01.2019 07:00:52 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 9 stycznia 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
10.01.2019 07:00:30 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 9 stycznia 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
10.01.2019 06:51:15 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
08.01.2019 13:44:11 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania - część 5 do artykułu Sprawa nr SZP.271.3.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019"
08.01.2019 11:00:01 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2018
07.01.2019 16:05:09 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu cz. 1 i 3 do artykułu Sprawa nr ZSP.271.4.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1, 3 i 4"
04.01.2019 10:45:13 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Kampinos na lata 2014-2017 do artykułu Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kampinos na lata 2014-2017
04.01.2019 10:44:15 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Uchwała nr III/16/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. do artykułu Program opieki nad zabytkami dla Gminy Kampinos na lata 2018-2021
04.01.2019 10:43:46 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść PROGRAMU do artykułu Program opieki nad zabytkami dla Gminy Kampinos na lata 2018-2021
04.01.2019 10:42:19 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Program opieki nad zabytkami dla Gminy Kampinos na lata 2018-2021
04.01.2019 10:37:58 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Uchwała nr III/14/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. do artykułu Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos na lata 2018-2032
04.01.2019 10:37:10 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść PROGRAMU do artykułu Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos na lata 2018-2032
04.01.2019 10:36:46 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos na lata 2018-2032
03.01.2019 12:37:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.130.2018.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2019 - Część nr 1 - Zakup paliw płynnych"
03.01.2019 12:30:48 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2018.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2019"
03.01.2019 09:33:45 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.122.2018.PP pn. " Dostawa opału w sezonie grzewczym 2019r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos"
02.01.2019 14:11:04 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
02.01.2019 14:09:07 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
02.01.2019 11:01:35 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
28.12.2018 16:51:02 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie umowy - Część II do artykułu Sprawa nr FZ.271.62.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowości Kampinos, Kampinos A, Komorów i Kwiatkówek"
28.12.2018 16:49:59 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie umowy - Część I do artykułu Sprawa nr FZ.271.62.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowości Kampinos, Kampinos A, Komorów i Kwiatkówek"
28.12.2018 15:40:44 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Informacja ws. wyniku przetragu do artykułu Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Budki Żelazowskie
27.12.2018 14:24:07 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
27.12.2018 14:00:12 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.130.2018.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2019 - Część nr 1 - Zakup paliw płynnych"
27.12.2018 11:18:16 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
27.12.2018 10:02:10 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania cz. 4 do artykułu Sprawa nr ZSP.271.4.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1, 3 i 4"
27.12.2018 10:01:25 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania z artykułu Sprawa nr ZSP.271.4.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1, 3 i 4"
27.12.2018 09:51:03 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr ZSP.271.4.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1, 3 i 4"
27.12.2018 09:42:39 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
27.12.2018 09:15:12 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
27.12.2018 09:02:32 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
27.12.2018 09:00:20 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r