bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
Data Redaktor Zmiana
08.11.2016 12:07:29 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2016 r.
08.11.2016 12:07:20 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Rb-NDS do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2016 r.
08.11.2016 12:07:12 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RBN do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2016 r.
08.11.2016 12:07:05 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB28S do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2016 r.
08.11.2016 12:06:56 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB27S do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2016 r.
08.11.2016 12:06:35 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Sprawozdania za II kwartał 2016 r.
08.11.2016 09:36:58 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 08.11.2016 r. w sprawie "Budowy hal produkcyjno-magazynowych z częścią socjalno-biurową wraz z obiektami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą" w miejscowości Stare Gnatowice
08.11.2016 09:36:37 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 08.11.2016 r. w sprawie "Budowy hal produkcyjno-magazynowych z częścią socjalno-biurową wraz z obiektami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą" w miejscowości Stare Gnatowice
08.11.2016 09:36:05 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 08.11.2016 r. w sprawie "Budowy hal produkcyjno-magazynowych z częścią socjalno-biurową wraz z obiektami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą" w miejscowości Stare Gnatowice
08.11.2016 09:07:02 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. planowania przestrzennego
08.11.2016 09:06:50 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. planowania przestrzennego
07.11.2016 10:36:37 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Wykaz stowarzyszeń do artykułu Organizacje pozarządowe aktywnie działające na terenie Gminy Kampinos
07.11.2016 10:36:27 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik WYKAZ z artykułu Organizacje pozarządowe aktywnie działające na terenie Gminy Kampinos
03.11.2016 10:48:22 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
03.11.2016 09:52:49 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
03.11.2016 09:13:24 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
02.11.2016 09:08:37 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 11:06:53 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 11:03:37 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 11:02:23 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 11:01:13 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 10:59:29 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 10:56:51 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 10:46:31 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 10:45:33 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 10:41:47 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 10:34:41 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 10:29:20 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
26.10.2016 10:27:33 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
25.10.2016 14:24:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.91.2016.PP pn.: "Remont cmentarza wojennego w miejscowości Granica"
25.10.2016 12:27:30 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej - III nabór
25.10.2016 12:27:17 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej - III nabór
25.10.2016 12:24:03 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
25.10.2016 11:24:36 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Uchwała nr XXIX/124/16 do artykułu Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
25.10.2016 11:23:44 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014 z artykułu Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
25.10.2016 11:23:38 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
25.10.2016 11:21:01 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 21.10.2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego
25.10.2016 11:20:42 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 21.10.2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego
25.10.2016 10:15:35 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Protokoły z Sesji Rady Gminy w 2016 roku
25.10.2016 09:38:15 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
25.10.2016 09:34:50 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
25.10.2016 09:32:21 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
25.10.2016 09:29:54 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
24.10.2016 14:03:54 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu 271.15.2016.PP pn.: "Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kampinosie w sezonie grzewczym 2016/ 2017" - Zamawiający Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
24.10.2016 11:56:34 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej - II nabór
21.10.2016 14:05:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik STWIORB część elektryczna do artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
21.10.2016 14:04:47 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21.10.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
21.10.2016 14:03:01 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 21.10.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
21.10.2016 14:02:30 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Przedmiary do artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "
21.10.2016 14:01:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Załącznik nr 8 - STWIORB część drogowa do artykułu Sprawa nr 271.3.2016.PN pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta”” "