bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
Data Redaktor Zmiana
05.12.2017 08:46:06 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28 listopada 2017 roku
05.12.2017 08:45:54 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28 listopada 2017 roku
05.12.2017 08:36:22 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
05.12.2017 08:23:09 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
01.12.2017 12:52:20 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01.12.2017 r. do artykułu Sprawa nr FZ.042.10.3.2017.PN pn. "Wyposażenie pracowni informatycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie " w związku r realizacją projektu RPMA.10.01.01-14-7336/16 Wzmocnieniekluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość"
01.12.2017 12:43:12 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 01.12.2017r. do artykułu Sprawa nr FZ.042.10.3.2017.PN pn. "Wyposażenie pracowni informatycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie " w związku r realizacją projektu RPMA.10.01.01-14-7336/16 Wzmocnieniekluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość"
01.12.2017 12:42:30 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.042.10.3.2017.PN pn. "Wyposażenie pracowni informatycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie " w związku r realizacją projektu RPMA.10.01.01-14-7336/16 Wzmocnieniekluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość"
01.12.2017 12:40:42 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. Zamówień Publicznych, Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy Zewnętrznych
01.12.2017 12:40:27 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. Zamówień Publicznych, Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy Zewnętrznych
30.11.2017 12:43:18 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
30.11.2017 12:24:49 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
30.11.2017 08:14:35 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Mapka szczegółowa do artykułu Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.  z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę nieruchomości  będących własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o z siedzibą w Strzekęcinie
30.11.2017 08:13:25 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Mapka szczegółowa do artykułu Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.  z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę nieruchomości  będących własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o z siedzibą w Strzekęcinie
30.11.2017 08:13:11 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Mapka ogólna do artykułu Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.  z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę nieruchomości  będących własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o z siedzibą w Strzekęcinie
30.11.2017 08:13:00 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia o przeatrgu do artykułu Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.  z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę nieruchomości  będących własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o z siedzibą w Strzekęcinie
30.11.2017 08:12:38 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.  z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę nieruchomości  będących własnością Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o z siedzibą w Strzekęcinie
30.11.2017 06:57:09 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.042.10.1.2017 pn. " Usługa w zakresie prowadzenie zajęć psychologicznych oraz terapeutycznych w związku z realizacją projektu pn. " Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu", Działania 10.1.1 "Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawadowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
29.11.2017 10:03:40 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
29.11.2017 09:55:19 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
29.11.2017 09:45:49 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
29.11.2017 09:43:20 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
29.11.2017 09:33:08 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
29.11.2017 09:04:55 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
29.11.2017 09:01:53 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
29.11.2017 08:58:47 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
29.11.2017 08:55:02 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
29.11.2017 08:51:03 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
29.11.2017 08:46:31 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
29.11.2017 08:41:42 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
29.11.2017 08:29:43 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2017r.
29.11.2017 08:01:37 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2017r.
28.11.2017 13:50:20 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.86.2017.PP pn." Wykonanie sita bębnowego wraz z pomieszczeniem i podłączeniem na oczyszczalni ścieków w Kampinosie"
28.11.2017 11:49:00 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
28.11.2017 10:22:44 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2017r.
27.11.2017 15:50:41 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 4 - Wzór umowy do artykułu Sprawa nr FZ.042.10.2.2017 pn" Wyposażenie pracowni chemicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie" w związku z realizacją projektu nr RPMA.10.01.01-14-7336/16 pn.: " Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość"
27.11.2017 15:50:10 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.042.10.2.2017 pn" Wyposażenie pracowni chemicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie" w związku z realizacją projektu nr RPMA.10.01.01-14-7336/16 pn.: " Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość"
27.11.2017 15:49:41 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 2 - Oświadczenie do artykułu Sprawa nr FZ.042.10.2.2017 pn" Wyposażenie pracowni chemicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie" w związku z realizacją projektu nr RPMA.10.01.01-14-7336/16 pn.: " Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość"
27.11.2017 15:49:15 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 1a - Formularz cenowy do artykułu Sprawa nr FZ.042.10.2.2017 pn" Wyposażenie pracowni chemicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie" w związku z realizacją projektu nr RPMA.10.01.01-14-7336/16 pn.: " Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość"
27.11.2017 15:48:56 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy do artykułu Sprawa nr FZ.042.10.2.2017 pn" Wyposażenie pracowni chemicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie" w związku z realizacją projektu nr RPMA.10.01.01-14-7336/16 pn.: " Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość"
27.11.2017 15:47:55 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr FZ.042.10.2.2017 pn" Wyposażenie pracowni chemicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie" w związku z realizacją projektu nr RPMA.10.01.01-14-7336/16 pn.: " Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość"
27.11.2017 15:09:36 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.042.10.2.2017 pn" Wyposażenie pracowni chemicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie" w związku z realizacją projektu nr RPMA.10.01.01-14-7336/16 pn.: " Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość"
27.11.2017 14:08:57 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Rb-Z do artykułu Sprawozdanie za III kwartał 2017 r.
27.11.2017 14:08:49 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Rb-NDS do artykułu Sprawozdanie za III kwartał 2017 r.
27.11.2017 14:08:40 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Rb-N do artykułu Sprawozdanie za III kwartał 2017 r.
27.11.2017 14:08:32 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Rb-28S do artykułu Sprawozdanie za III kwartał 2017 r.
27.11.2017 14:08:23 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Rb-27S do artykułu Sprawozdanie za III kwartał 2017 r.
27.11.2017 14:07:59 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Sprawozdanie za III kwartał 2017 r.
27.11.2017 14:07:48 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie za III kwartał 2017 r.
27.11.2017 12:09:24 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.7.2017.PN pn." Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszalnych oraz segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos
27.11.2017 10:00:23 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017