bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
Data Redaktor Zmiana
16.11.2012 10:58:31 Edytowano artykuł 2010
15.11.2012 13:58:45 Dodany załącznik Projekt uchwały i program do artykułu INFORMACJA o zakończeniu konsultacji społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”
15.11.2012 13:58:26 Dodany załącznik Raport z konsultacji społecznych do artykułu INFORMACJA o zakończeniu konsultacji społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”
15.11.2012 13:57:58 Usunięty załącznik z artykułu INFORMACJA o zakończeniu konsultacji społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”
15.11.2012 13:55:50 Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA o zakończeniu konsultacji społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”
15.11.2012 12:47:39 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zawiadomienie o podpisaniu umowy z Wykonawcą do artykułu Sprawa nr 271.2.2012 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2012/ 2013"
15.11.2012 12:46:54 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2012 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie w sezonie grzewczym 2012/ 2013"
14.11.2012 13:47:24 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.6.2012 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup energii elektrycznej"
14.11.2012 13:47:00 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2012 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup energii elektrycznej"
14.11.2012 10:00:14 Edytowano artykuł 2010
14.11.2012 09:58:56 Edytowano artykuł 2010
14.11.2012 09:56:40 Edytowano artykuł 2010
14.11.2012 09:55:20 Edytowano artykuł 2010
14.11.2012 09:51:56 Edytowano artykuł 2010
13.11.2012 11:28:27 Edytowano artykuł 2010
13.11.2012 11:26:40 Edytowano artykuł 2010
13.11.2012 11:25:41 Edytowano artykuł 2010
13.11.2012 11:24:32 Edytowano artykuł 2010
13.11.2012 11:19:39 Edytowano artykuł 2010
13.11.2012 11:18:25 Edytowano artykuł 2010
13.11.2012 11:16:49 Edytowano artykuł 2010
13.11.2012 11:14:35 Edytowano artykuł 2010
13.11.2012 11:13:46 Edytowano artykuł 2010
13.11.2012 11:11:57 Edytowano artykuł 2010
13.11.2012 08:54:06 Edytowano artykuł 2010
13.11.2012 08:53:36 Dodany nowy artykuł 2010
12.11.2012 13:01:42 Edytowano artykuł 2012
12.11.2012 13:01:22 Edytowano artykuł 2012
12.11.2012 10:58:16 Edytowano artykuł 2012
12.11.2012 10:57:46 Edytowano artykuł 2012
12.11.2012 10:55:43 Edytowano artykuł 2012
12.11.2012 10:48:50 Edytowano artykuł 2012
12.11.2012 10:42:51 Edytowano artykuł 2012
12.11.2012 10:40:25 Edytowano artykuł 2012
12.11.2012 10:29:50 Edytowano artykuł 2012
12.11.2012 10:26:39 Edytowano artykuł 2012
12.11.2012 09:50:49 Edytowano artykuł 2012
12.11.2012 09:43:02 Edytowano artykuł 2012
09.11.2012 14:16:10 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ zmodyfikowana do artykułu Sprawa nr 271.6.2012. SIWZ zmodyfikowana na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
09.11.2012 14:15:44 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2012. SIWZ zmodyfikowana na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
09.11.2012 14:14:58 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik Modyfikacja SIWZ z artykułu Sprawa nr 271.6.2012. Modyfikacja SIWZ na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
09.11.2012 14:14:54 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.6.2012. Modyfikacja SIWZ na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
09.11.2012 14:13:02 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.6.2012. Modyfikacja SIWZ na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
09.11.2012 14:12:43 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2012. Modyfikacja SIWZ na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
09.11.2012 14:11:51 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik pytania + odpowiedzi do artykułu Sprawa nr 271.6.2012 wyjaśnienia na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
09.11.2012 14:11:25 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2012 wyjaśnienia na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
09.11.2012 14:10:12 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenei o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr 271.6.2012 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
09.11.2012 14:09:43 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2012 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie pn.: "Zakup energii elektrycznej"
08.11.2012 14:10:07 Edytowano artykuł 2011
08.11.2012 14:09:30 Edytowano artykuł 2011