bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
Data Redaktor Zmiana
27.01.2014 14:03:52 Edytowano artykuł 2013
27.01.2014 14:03:51 Edytowano artykuł 2013
27.01.2014 14:03:06 Edytowano artykuł 2013
27.01.2014 13:13:20 Edytowano artykuł 2013
27.01.2014 13:10:31 Edytowano artykuł 2013
27.01.2014 13:09:56 Edytowano artykuł 2013
27.01.2014 13:08:24 Edytowano artykuł 2013
27.01.2014 13:07:00 Edytowano artykuł 2013
27.01.2014 13:06:12 Edytowano artykuł 2013
27.01.2014 12:50:22 Edytowano artykuł 2013
27.01.2014 12:50:00 Edytowano artykuł 2013
27.01.2014 12:45:00 Edytowano artykuł 2013
27.01.2014 12:40:47 Edytowano artykuł 2013
27.01.2014 12:36:41 Edytowano artykuł 2013
27.01.2014 12:35:45 Edytowano artykuł 2013
27.01.2014 12:33:26 Edytowano artykuł 2013
27.01.2014 12:31:58 Edytowano artykuł 2013
27.01.2014 12:30:03 Edytowano artykuł 2013
27.01.2014 12:28:54 Edytowano artykuł 2013
27.01.2014 12:25:48 Edytowano artykuł 2013
27.01.2014 12:24:53 Edytowano artykuł 2013
27.01.2014 12:24:51 Edytowano artykuł 2013
27.01.2014 12:23:01 Edytowano artykuł 2013
27.01.2014 12:23:01 Edytowano artykuł 2013
27.01.2014 12:21:12 Edytowano artykuł 2013
27.01.2014 12:19:25 Edytowano artykuł 2013
27.01.2014 12:19:15 Edytowano artykuł 2013
24.01.2014 13:48:21 Dodany załącznik Uchwała do artykułu Uchwała Nr Pł.29.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
24.01.2014 13:47:00 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.29.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
24.01.2014 13:22:16 Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie przebudowy ustroju niosącego (płyty mostu), filarów (podpór pośrednich) oraz przyczółków istniejącego mostu przez rzekę Utratę w miejscowości Szczytno w ciągu drogi powiatowej Nr 4133W gm. Kampinos
24.01.2014 13:18:06 Edytowano artykuł Rada Gminy
24.01.2014 13:09:35 Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie przebudowy ustroju niosącego (płyty mostu), filarów (podpór pośrednich) oraz przyczółków istniejącego mostu przez rzekę Utratę w miejscowości Szczytno w ciągu drogi powiatowej Nr 4133W gm. Kampinos
24.01.2014 13:08:47 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie przebudowy ustroju niosącego (płyty mostu), filarów (podpór pośrednich) oraz przyczółków istniejącego mostu przez rzekę Utratę w miejscowości Szczytno w ciągu drogi powiatowej Nr 4133W gm. Kampinos
24.01.2014 12:07:00 Edytowano artykuł Rada Gminy
24.01.2014 12:04:10 Edytowano artykuł Rada Gminy
24.01.2014 11:54:57 Edytowano artykuł Rada Gminy
24.01.2014 11:54:24 Edytowano artykuł Rada Gminy
24.01.2014 11:38:35 Edytowano artykuł Rada Gminy
24.01.2014 11:37:08 Edytowano artykuł Rada Gminy
23.01.2014 13:21:11 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2014 r.
23.01.2014 13:16:08 Dodany nowy artykuł Zawiadomienia o sesji 2014 r.
09.01.2014 14:24:25 Edytowano artykuł 2013
07.01.2014 14:24:29 Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE
07.01.2014 14:23:52 Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE
07.01.2014 14:07:31 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE
07.01.2014 11:16:24 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.17.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy”
07.01.2014 11:14:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.17.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy”
07.01.2014 11:05:02 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.22.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2014”
07.01.2014 11:04:12 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.22.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Zakup paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos w roku 2014”
07.01.2014 11:03:17 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.21.2013 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014 r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos”