bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
Data Redaktor Zmiana
17.12.2018 10:57:16 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Transmisje obrad Rady Gminy Kampinos Kampinos - adres kanału w internecie
17.12.2018 10:56:55 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Transmisje obrad Rady Gminy Kampinos Kampinos - adres kanału w internecie
17.12.2018 10:56:30 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Transmisje obrad Rady Gminy Kampinos Kampinos - adres kanału w internecie
17.12.2018 10:56:08 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Transmisje obrad Rady Gminy Kampinos Kampinos - adres kanału w internecie
17.12.2018 10:51:56 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Uchwały do artykułu Uchwała Nr Pł.28.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej
17.12.2018 10:51:43 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.28.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej
17.12.2018 10:50:28 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Uchwały do artykułu Uchwała Nr Pł.28.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
17.12.2018 10:50:12 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.28.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
17.12.2018 10:42:43 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-Z do artykułu Sprawozdanie za III kwartał 2018 r.
17.12.2018 10:42:34 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Rb-NDS do artykułu Sprawozdanie za III kwartał 2018 r.
17.12.2018 10:42:26 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Rb-N do artykułu Sprawozdanie za III kwartał 2018 r.
17.12.2018 10:42:16 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-28S do artykułu Sprawozdanie za III kwartał 2018 r.
17.12.2018 10:42:07 Paweł Wróblewski Dodany załącznik RB-27S do artykułu Sprawozdanie za III kwartał 2018 r.
17.12.2018 10:41:53 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Sprawozdanie za III kwartał 2018 r.
17.12.2018 10:36:35 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 17.12.2018r. do artykułu Sprawa nr ZSP.271.4.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1, 3 i 4"
17.12.2018 10:36:16 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.12.2018r. do artykułu Sprawa nr ZSP.271.4.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1, 3 i 4"
17.12.2018 09:52:01 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Uchwały do artykułu Uchwała Nr Pł.395.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2019 rok
17.12.2018 09:51:45 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.395.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2019 rok
17.12.2018 09:50:17 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść Uchwały do artykułu Uchwała Nr Pł.394.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
17.12.2018 09:49:52 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.394.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos
17.12.2018 07:42:58 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Komisje Rady Gminy
17.12.2018 07:42:09 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Komisje Rady Gminy
14.12.2018 13:31:39 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 13 grudnia 2018 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
14.12.2018 13:31:25 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 13 grudnia 2018 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
14.12.2018 09:05:56 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 14.12.2018r. do artykułu Sprawa nr ZSP.271.4.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1, 3 i 4"
14.12.2018 09:05:21 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr ZSP.271.4.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1, 3 i 4"
13.12.2018 13:11:30 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.12.2018 do artykułu Sprawa nr FZ.271.130.2018.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2019 - Część nr 1 - Zakup paliw płynnych"
13.12.2018 13:09:46 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 13.12.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.130.2018.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2019 - Część nr 1 - Zakup paliw płynnych"
13.12.2018 13:04:14 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.130.2018.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2019 - Część nr 1 - Zakup paliw płynnych"
12.12.2018 14:11:31 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu części 1 postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2018.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2019"
12.12.2018 14:11:08 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu części 1 postępowania z artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2018.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2019"
12.12.2018 13:42:21 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
12.12.2018 13:28:14 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu części 1 postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2018.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2019"
12.12.2018 13:19:47 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2018.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2019"
12.12.2018 08:09:24 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
11.12.2018 09:23:28 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata
11.12.2018 09:23:13 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata
10.12.2018 13:31:02 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 10.12.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2018.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2019"
10.12.2018 13:30:05 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedź na pytania z dnia 07.12.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2018.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2019"
10.12.2018 06:48:56 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
07.12.2018 13:18:32 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
07.12.2018 13:16:44 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
06.12.2018 13:59:57 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr FZ.271.128.2018.PP pn." Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w latach 2019-2020"
06.12.2018 13:52:48 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Sprawa nr FZ.271.128.2018.PP pn." Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w latach 2019-2020"
06.12.2018 13:51:02 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.128.2018.PP pn." Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w latach 2019-2020"
06.12.2018 12:49:06 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
06.12.2018 12:32:50 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06.12.2018 do artykułu Sprawa nr ZSP.271.4.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1, 3 i 4"
06.12.2018 12:27:53 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 06.12.2018r. do artykułu Sprawa nr ZSP.271.4.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1, 3 i 4"
06.12.2018 12:27:13 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr ZSP.271.4.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1, 3 i 4"
06.12.2018 08:39:55 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu części 1, 3, 4 postępowania do artykułu Sprawa nr SZP.271.3.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019"