bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
Data Redaktor Zmiana
05.12.2016 15:16:54 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2016.PN pn.: "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2017"
05.12.2016 07:40:38 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Biuro Rady Gminy
02.12.2016 07:59:07 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
01.12.2016 10:09:55 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść raportu do artykułu RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
01.12.2016 10:09:40 Paweł Wróblewski Usunięty załącznik Treść raportu z artykułu RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
01.12.2016 10:00:10 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
30.11.2016 10:28:59 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
30.11.2016 10:22:45 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
30.11.2016 10:20:14 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
30.11.2016 10:18:02 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
30.11.2016 10:12:51 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
30.11.2016 10:08:05 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
30.11.2016 10:03:51 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
30.11.2016 09:50:14 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
29.11.2016 15:22:51 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 29 listopada 2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.11.2016 15:22:36 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 29 listopada 2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.11.2016 15:22:26 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 29 listopada 2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.11.2016 15:22:08 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 29 listopada 2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.11.2016 15:19:57 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 29 listopada 2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.11.2016 15:19:44 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 29 listopada 2016 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.11.2016 08:41:50 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2016 r.
29.11.2016 08:03:44 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Kompetencje Rady Gminy
28.11.2016 16:56:34 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.11.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.4.2016.PN pn.:"Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
28.11.2016 16:48:03 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2016
28.11.2016 16:34:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 28.11.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.4.2016.PN pn.:"Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
28.11.2016 16:33:44 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Specyfikacja Istotnych arunków Zamówienia z dnia 28.11.2016r. z artykułu Sprawa nr 271.4.2016.PN pn.:"Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
28.11.2016 16:33:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych arunków Zamówienia z dnia 28.11.2016r. do artykułu Sprawa nr 271.4.2016.PN pn.:"Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
28.11.2016 16:32:21 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2016.PN pn.:"Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
24.11.2016 08:08:10 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
24.11.2016 07:59:18 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Mapa sytuacyjna do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
24.11.2016 07:59:09 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
24.11.2016 07:58:54 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
24.11.2016 07:58:07 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
22.11.2016 15:14:23 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
22.11.2016 08:52:40 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Kompetencje Rady Gminy
22.11.2016 08:26:11 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
21.11.2016 14:43:37 Paweł Wróblewski Dodany załącznik WZÓR Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (regranting) do artykułu Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań
21.11.2016 14:43:24 Paweł Wróblewski Dodany załącznik WZÓR Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego do artykułu Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań
21.11.2016 14:42:55 Paweł Wróblewski Dodany załącznik WZÓR Umowa na realizację zadania publicznego (regranting) do artykułu Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań
21.11.2016 14:42:40 Paweł Wróblewski Dodany załącznik WZÓR Umowa na realizację zadania publicznego do artykułu Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań
21.11.2016 14:41:57 Paweł Wróblewski Dodany załącznik WZÓR Oferta zadania publicznego (regranting) do artykułu Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań
21.11.2016 14:41:44 Paweł Wróblewski Dodany załącznik WZÓR Oferta zadania publicznego do artykułu Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań
21.11.2016 14:38:16 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań
21.11.2016 14:35:33 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść raportu do artykułu RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
21.11.2016 14:35:16 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
21.11.2016 12:57:25 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej - III nabór
21.11.2016 12:56:39 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
21.11.2016 10:25:45 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2016
18.11.2016 10:05:52 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2016
18.11.2016 10:01:59 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2016