bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
Data Redaktor Zmiana
02.03.2010 09:02:44 Dodany nowy artykuł
02.03.2010 09:02:27 Dodany nowy artykuł
02.03.2010 09:02:07 Dodany nowy artykuł
26.02.2010 07:07:58 Dodany nowy artykuł Zadanie pn.: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kampinosie - II etap" dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
22.02.2010 09:41:21 Dodany nowy artykuł Zadanie pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos" dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
19.02.2010 12:19:29 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 341/2/2010 - Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Utworzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Kampinosie"
19.02.2010 12:18:13 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Sprawa nr 341/2/2010 - Załącznik nr 11 - Uszczegółowiony przedmiar robót dotyczący oświetlenia parkowego do artykułu Sprawa nr 341/2/2010 - Załącznik nr 11 - Uszczegółowiony przedmiar robót dotyczący oświetlenia parkowego
19.02.2010 12:17:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/2/2010 - Załącznik nr 11 - Uszczegółowiony przedmiar robót dotyczący oświetlenia parkowego
19.02.2010 12:15:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Plan zagospodarowania parku do artykułu Sprawa nr 341/2/2010 Załącznik nr 12 - Plan zagospodarowania parku
19.02.2010 12:11:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/2/2010 Załącznik nr 12 - Plan zagospodarowania parku
19.02.2010 12:10:11 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr 341/2/2010 pn.: " Utworzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Kampinosie" - SIWZ
19.02.2010 12:09:05 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/2/2010 pn.: " Utworzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Kampinosie" - SIWZ
19.02.2010 12:07:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 341/2/2010 - Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Utworzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Kampinosie"
19.02.2010 12:02:15 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/2/2010 - Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Utworzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Kampinosie"
19.02.2010 08:16:47 Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE do artykułu ZAWIADOMIENIE o wyniku przetargu na srzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazy ogłoszonego na dzień 17 lutego 2010 r.
19.02.2010 08:16:26 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o wyniku przetargu na srzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazy ogłoszonego na dzień 17 lutego 2010 r.
19.02.2010 08:14:35 Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE do artykułu ZAWIADOMIENIE o wyniku przetargu na srzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Pasikońska ogłoszonego na dzień 16 lutego 2010 r.
19.02.2010 08:13:54 Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE o wyniku przetargu na srzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Pasikońska ogłoszonego na dzień 16 lutego 2010 r.
19.02.2010 08:13:41 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o wyniku przetargu na srzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Pasikońska ogłoszonego na dzień 16 lutego 2010 r.
19.02.2010 07:59:19 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:54:07 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:53:16 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:52:29 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:51:29 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:50:36 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:49:45 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:48:50 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:42:53 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:40:53 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:40:02 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:39:31 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:37:41 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:36:43 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:34:15 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:33:56 Edytowano artykuł 2009
19.02.2010 07:31:57 Edytowano artykuł 2009
18.02.2010 12:57:05 Dodany nowy artykuł DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych z zastępczych otworów studziennych nr 1a oraz nr 2a zlokalizowanych na terenie ujęcia wód podziemnych wodociągu wiejskiego w Szczytnie, w granicach działki o nr ew. 21/2 (gm. Kampinos)
18.02.2010 12:54:39 Usunięto artykuł DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych z zastępczych otworów studziennych nr 1a oraz nr 2a zlokalizowanych na terenie uj
18.02.2010 12:52:08 Dodany nowy artykuł
17.02.2010 11:37:24 Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE do artykułu ZAWIADOMIENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie otwartego zbiornika retencyjno- infiltracyjnego na działkach nr ew. 134, 112/12, 113/12, 111/12 obręb Gnatowice Stare, Gmina Kampinos
17.02.2010 11:37:03 Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie otwartego zbiornika retencyjno- infiltracyjnego na działkach nr ew. 134, 112/12, 113/12, 111/12 obręb Gnatowice Stare, Gmina Kampinos
17.02.2010 11:36:34 Edytowano artykuł ZAWIADOMIENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie otwartego zbiornika retencyjno- infiltracyjnego na działkach nr ew. 134, 112/12, 113/12, 111/12 obręb Gnatowice Stare, Gmina Kampinos
17.02.2010 11:36:06 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie otwartego zbiornika retencyjno- infiltracyjnego na działkach nr ew. 134, 112/12, 113/12, 111/12 obręb Gnatowice Stare, Gmina Kampinos
16.02.2010 13:20:02 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowanie administracyjne na wniosek Urzędu Gminy Kampinos w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla potrzeb wymiany pieców węglowych na piece gazowe w istniejącej kotłowni budynku ośrodka zdrowia oraz budowa przyłącza gazowego do budynku od projektowanego podziemnego zbiornika na gaz na działce nr ewid. 81/3 w miejscowości Kampinos, Gmina Kampinos
16.02.2010 12:33:09 Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych z zastępczych otworów studziennych nr 1a oraz nr 2a zlokalizowanych na terenie ujęcia wód podziemnych wodociągu wiejskiego w Szczytnie, w granicach działki o nr ew. 21/2 (gm. Kampinos)
10.02.2010 09:32:54 Edytowano artykuł 2010
10.02.2010 08:58:17 Edytowano artykuł 2010
10.02.2010 08:57:45 Edytowano artykuł 2010
10.02.2010 08:57:35 Edytowano artykuł 2010
10.02.2010 08:52:23 Edytowano artykuł 2010