bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Data Redaktor Zmiana
23.09.2014 09:33:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A – część Ia
23.09.2014 09:31:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A – część Ia
23.09.2014 09:27:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.12.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 30 000 euro pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos - II etap"
23.09.2014 09:27:02 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.12.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 30 000 euro pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos - II etap"
17.09.2014 13:58:14 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2014 r.
15.09.2014 12:05:38 Edytowano artykuł 2014
09.09.2014 20:11:35 Dodany załącznik Treść Postanowienia do artykułu OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Strzyżewie...
09.09.2014 20:11:12 Usunięty załącznik Treść Zawiadomienia z artykułu OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Strzyżewie...
09.09.2014 20:11:06 Dodany załącznik Treść Zawiadomienia do artykułu OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Strzyżewie...
09.09.2014 20:11:04 Dodany załącznik Treść Zawiadomienia do artykułu OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Strzyżewie...
09.09.2014 20:10:11 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Strzyżewie...
09.09.2014 15:42:36 Dodany załącznik OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A – część Ia do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A – część Ia
09.09.2014 15:42:02 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A – część Ia
09.09.2014 08:44:24 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
09.09.2014 08:35:42 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
09.09.2014 07:50:53 Edytowano artykuł 2014
08.09.2014 12:50:56 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
08.09.2014 08:42:10 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
05.09.2014 13:55:28 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
05.09.2014 13:46:21 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
05.09.2014 13:31:35 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
05.09.2014 13:30:37 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
05.09.2014 13:21:03 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
29.08.2014 12:28:38 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ zmodyfikowana do artykułu Sprawa nr 271.7.2014.PN pn.: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strojec - Rzęszyce”
29.08.2014 12:28:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Modyfikacja SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.7.2014.PN pn.: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strojec - Rzęszyce”
29.08.2014 10:02:35 Dodany załącznik Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014 do artykułu Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
29.08.2014 09:52:26 Dodany nowy artykuł Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
28.08.2014 11:09:08 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik STWIORB - załącznik nr 10 do artykułu Sprawa nr 271.7.2014.PN pn.: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strojec - Rzęszyce”
28.08.2014 11:08:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ + załączniki wraz z umową do artykułu Sprawa nr 271.7.2014.PN pn.: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strojec - Rzęszyce”
28.08.2014 11:07:54 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.7.2014.PN pn.: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strojec - Rzęszyce”
28.08.2014 11:07:34 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.7.2014.PN pn.: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strojec - Rzęszyce”
28.08.2014 11:06:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.7.2014.PN pn.: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strojec - Rzęszyce”
26.08.2014 09:10:06 Edytowano artykuł 2014
26.08.2014 09:03:16 Edytowano artykuł 2014
26.08.2014 09:02:57 Edytowano artykuł 2014
26.08.2014 09:02:40 Edytowano artykuł 2014
26.08.2014 09:00:26 Edytowano artykuł 2014
26.08.2014 08:51:34 Edytowano artykuł 2014
26.08.2014 08:50:36 Edytowano artykuł 2014
26.08.2014 08:49:50 Edytowano artykuł 2014
26.08.2014 08:44:06 Edytowano artykuł 2014
26.08.2014 08:41:14 Edytowano artykuł 2014
26.08.2014 08:33:22 Edytowano artykuł 2014
26.08.2014 08:31:16 Edytowano artykuł 2014
26.08.2014 08:28:18 Edytowano artykuł 2014
25.08.2014 17:20:00 Edytowano artykuł 2014
25.08.2014 17:15:16 Edytowano artykuł 2014
25.08.2014 15:19:33 Edytowano artykuł 2014
25.08.2014 15:18:40 Edytowano artykuł 2014
25.08.2014 15:15:02 Edytowano artykuł 2014