bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
Data Redaktor Zmiana
25.06.2012 10:38:06 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2012 r.
21.06.2012 13:26:47 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Kampinos
21.06.2012 09:42:06 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.9.2012.PP Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie składania ofert dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14 000 euro pn. "Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kampinosie do Wolińskiego Parku Narodowego z 3- dniowym wyjazdem do Legolandu"
21.06.2012 09:41:13 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Sprawa nr 271.9.2012.PP Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie składania ofert dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14 000 euro pn. "Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kampinosie do Wolińskiego Parku Narodowego z 3- dniowym wyjazdem do Legolandu"
21.06.2012 09:40:19 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.9.2012.PP Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie składania ofert dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14 000 euro pn. "Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kampinosie do Wolińskiego Parku Narodowego z 3- dniowym wyjazdem do Legolandu"
19.06.2012 09:21:11 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gm. Kampinos dla fragmentu wsi Komorów
19.06.2012 09:01:13 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gm. Kampinos dla fragmentu wsi Budki Żelazowskie
15.06.2012 10:27:23 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zawiadomienie o podpisaniu umowy do artykułu Sprawa nr 271.2.2012 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie pn.: "Zakup koparko ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych- II"
15.06.2012 10:26:54 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2012 zawiadomienie o podpisaniu umowy z wykonawcą na zadanie pn.: "Zakup koparko ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych- II"
14.06.2012 11:09:28 Edytowano artykuł 2012
14.06.2012 11:07:24 Edytowano artykuł 2012
14.06.2012 11:05:57 Edytowano artykuł 2012
14.06.2012 11:05:05 Edytowano artykuł 2012
14.06.2012 11:03:26 Edytowano artykuł 2012
14.06.2012 11:03:04 Edytowano artykuł 2012
14.06.2012 11:01:29 Edytowano artykuł 2012
14.06.2012 10:59:28 Edytowano artykuł 2012
14.06.2012 10:58:44 Edytowano artykuł 2012
14.06.2012 10:56:59 Edytowano artykuł 2012
14.06.2012 10:54:33 Edytowano artykuł 2012
14.06.2012 10:52:54 Edytowano artykuł 2012
14.06.2012 10:43:13 Dodany załącznik Statut Gminy Kampinos do artykułu Statut Gminy Kampinos
14.06.2012 10:39:53 Dodany nowy artykuł Statut Gminy Kampinos
14.06.2012 10:35:54 Edytowano artykuł Statut Gminy Kampinos
13.06.2012 16:50:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Zadanie pn.: "Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy" dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
13.06.2012 13:27:51 Edytowano artykuł 2012
13.06.2012 13:27:14 Edytowano artykuł 2012
13.06.2012 13:07:00 Edytowano artykuł 2012
13.06.2012 12:48:41 Edytowano artykuł 2012
13.06.2012 12:48:01 Edytowano artykuł 2012
13.06.2012 12:45:53 Edytowano artykuł 2012
13.06.2012 12:41:44 Edytowano artykuł 2012
13.06.2012 12:39:51 Edytowano artykuł 2012
13.06.2012 12:38:34 Edytowano artykuł 2012
13.06.2012 12:37:20 Edytowano artykuł 2012
13.06.2012 12:35:41 Edytowano artykuł 2012
13.06.2012 12:33:49 Edytowano artykuł 2012
13.06.2012 12:31:47 Edytowano artykuł 2012
12.06.2012 15:07:11 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.2.2012 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:" Zakup koparko ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych- II"
12.06.2012 15:06:20 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2012 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:" Zakup koparko ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych- II"
12.06.2012 12:23:53 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik z artykułu Sprawa nr 271.9.2012.PP zaapytanie cenowe dla postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartosci nieprzekraczającej równowartosci 14 000 euro pn.: "Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: "Wielcy Odkrywcy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10 z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kampinosie do Wolińskiego Parku Narodowego z 3- dniowym wyjazdem do Legolandu"
12.06.2012 12:23:44 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zapytanie Cenowe do artykułu Sprawa nr 271.9.2012.PP zaapytanie cenowe dla postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartosci nieprzekraczającej równowartosci 14 000 euro pn.: "Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: "Wielcy Odkrywcy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10 z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kampinosie do Wolińskiego Parku Narodowego z 3- dniowym wyjazdem do Legolandu"
12.06.2012 12:23:23 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik do artykułu Sprawa nr 271.9.2012.PP zaapytanie cenowe dla postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartosci nieprzekraczającej równowartosci 14 000 euro pn.: "Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: "Wielcy Odkrywcy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10 z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kampinosie do Wolińskiego Parku Narodowego z 3- dniowym wyjazdem do Legolandu"
12.06.2012 12:22:23 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.9.2012.PP zaapytanie cenowe dla postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartosci nieprzekraczającej równowartosci 14 000 euro pn.: "Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: "Wielcy Odkrywcy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10 z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kampinosie do Wolińskiego Parku Narodowego z 3- dniowym wyjazdem do Legolandu"
08.06.2012 12:23:08 Edytowano artykuł Rada Gminy
08.06.2012 12:21:11 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
06.06.2012 15:36:53 Edytowano artykuł
05.06.2012 15:25:42 Dodany załącznik Plan energetyczny do artykułu OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji projektu „Założenia do planu zaopatrzenia gminy Kampinos w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”
05.06.2012 10:39:45 Dodany załącznik TREŚĆ OBWIESZCZENIA do artykułu OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji projektu „Założenia do planu zaopatrzenia gminy Kampinos w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”
05.06.2012 10:38:43 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji projektu „Założenia do planu zaopatrzenia gminy Kampinos w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”