bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173
Data Redaktor Zmiana
08.09.2015 12:07:20 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik wyniki referendum z Obwodowej Komisji w Zawadach do artykułu REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
08.09.2015 12:03:33 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik wyniki referendum z Obwodowej Komisji w Kampinosie do artykułu REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
07.09.2015 15:11:10 Dodany załącznik Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym do artykułu WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 R.
07.09.2015 14:47:13 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 R.
07.09.2015 14:37:35 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 R.
07.09.2015 14:34:26 Edytowano artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 R.
07.09.2015 14:23:21 Dodany nowy artykuł WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 R.
04.09.2015 14:35:01 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik modyfikacja SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
04.09.2015 14:34:35 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik modyfikacja SIWZ z artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
04.09.2015 14:28:43 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
04.09.2015 14:28:13 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik modyfikacja SIWZ do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
04.09.2015 14:27:38 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
03.09.2015 15:18:44 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o zawarciu umowy do artykułu Sprawa nr 271.8.2015.WR pn.: "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości połozonych na terenie Gminy Kampinos"
03.09.2015 15:16:54 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.8.2015.WR pn.: "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości połozonych na terenie Gminy Kampinos"
03.09.2015 15:15:44 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.8.2015.WR pn.: "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości połozonych na terenie Gminy Kampinos"
02.09.2015 15:25:01 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.23.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek"
02.09.2015 15:23:56 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.23.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek"
02.09.2015 11:12:55 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
01.09.2015 11:52:28 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Dowody osobiste
01.09.2015 11:50:33 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Dowody osobiste
01.09.2015 11:49:14 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Dowody osobiste
01.09.2015 11:48:33 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Dowody osobiste
01.09.2015 11:48:02 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Dowody osobiste
01.09.2015 11:44:38 Magdalena Wilczyńska Usunięto artykuł Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat z kategorii Dowody osobiste
01.09.2015 11:44:35 Magdalena Wilczyńska Usunięto artykuł Wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która nie ukończyła 18 lat z kategorii Dowody osobiste
01.09.2015 11:44:31 Magdalena Wilczyńska Usunięto artykuł Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności z kategorii Dowody osobiste
01.09.2015 11:44:27 Magdalena Wilczyńska Usunięto artykuł Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty z kategorii Dowody osobiste
01.09.2015 11:44:18 Magdalena Wilczyńska Usunięto artykuł Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia z kategorii Dowody osobiste
01.09.2015 11:44:14 Magdalena Wilczyńska Usunięto artykuł Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych z kategorii Dowody osobiste
31.08.2015 16:43:47 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
31.08.2015 16:43:27 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
31.08.2015 16:39:28 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
31.08.2015 16:39:01 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
31.08.2015 16:38:43 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
31.08.2015 16:36:26 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
31.08.2015 16:36:00 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
31.08.2015 16:31:57 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zarządzenie Wójta Gminy Kampinos w sprawe sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
31.08.2015 16:30:58 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik sprostowanie do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
31.08.2015 09:21:59 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
31.08.2015 09:06:47 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
27.08.2015 12:37:14 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
27.08.2015 12:33:29 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.135.2015 w sprawie odwołania członka obwodowej komisji ds. referendum do artykułu REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
27.08.2015 12:32:48 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik Zarządzenie nr 0050.133.2015 w sprawie odwołania członka obwodowej komisji ds. referendum z artykułu REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
27.08.2015 12:22:04 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2015
27.08.2015 12:18:10 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Informacja Wójta Gminy Kampinos w sprawie pierwszego posiedzenia obwodowych komisji ds. referendum do artykułu REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
27.08.2015 12:16:51 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.137.2015 w sprawie odwołania członka obwodowej komisji ds. referendum do artykułu REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
27.08.2015 12:13:03 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.133.2015 w sprawie odwołania członka obwodowej komisji ds. referendum do artykułu REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
25.08.2015 18:56:32 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
25.08.2015 18:55:41 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"
25.08.2015 18:55:07 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.7.2015.PN pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo - II etap"