bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171
Data Redaktor Zmiana
10.05.2017 13:10:14 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielono  ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2016 rok
10.05.2017 13:08:03 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść wykazu do artykułu WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2016 rok
10.05.2017 13:06:32 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł za 2016 rok
10.05.2017 08:32:44 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
08.05.2017 09:37:15 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
05.05.2017 14:56:42 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 14:46:59 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - STWIORB do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 14:42:21 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Kwiatkówek do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 14:41:55 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar ul. Sasanki do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 14:41:30 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Zjazd Łazy do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 14:41:08 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Strzyżew do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 14:40:32 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Wola Pasikońska do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 14:40:08 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Łazy do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 14:39:39 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiar Kirsztajnów - Strojec do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 14:36:40 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 057.05.2017r. do artykułu Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 12:06:46 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.2.2017.PN pn."Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"
05.05.2017 09:35:15 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik Zarządzenie nr 0050.45.17 z dnia 4 maja 2017 r. z artykułu 2017
05.05.2017 09:35:05 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
05.05.2017 09:26:31 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.45.17 z dnia 4 maja 2017 r. do artykułu 2017
28.04.2017 13:14:49 Paweł Wróblewski Dodany załącznik ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KAMPINOS ZA 2016 ROK do artykułu ANALIZA STANU GOSPODARKI ODADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
27.04.2017 15:23:03 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. obsługi oświaty
26.04.2017 12:52:03 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 12:01:15 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 12:00:49 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 11:57:29 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 11:57:28 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 11:51:57 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 11:48:38 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 11:46:00 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 11:43:03 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 11:38:49 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 10:39:16 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 09:52:42 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 09:33:35 Joanna Basiak Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 08:24:47 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
26.04.2017 08:17:22 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
25.04.2017 14:15:26 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Inspektora ds. obsługi oświaty
25.04.2017 13:15:04 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2017r.
25.04.2017 13:09:15 Joanna Basiak Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2017r.
21.04.2017 13:47:48 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.1.2017.PN pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos” w ramach zadania „Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta"
20.04.2017 10:22:34 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść zarządzenia do artykułu WÓJT GMINY KAMPINOS OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
20.04.2017 10:22:24 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu WÓJT GMINY KAMPINOS OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
20.04.2017 10:22:13 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł WÓJT GMINY KAMPINOS OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
20.04.2017 10:20:45 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł 2017
19.04.2017 13:03:33 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.21.2017.PP pn.: " Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji w miejscowości Wiejca"
14.04.2017 11:55:59 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
14.04.2017 09:45:14 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektor ds. księgowości Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie - II nabór
14.04.2017 09:12:05 Magdalena Wilczyńska Edytowano artykuł 2017
13.04.2017 10:10:52 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos ws. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat
13.04.2017 10:10:35 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos ws. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat