bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
Data Redaktor Zmiana
22.08.2019 06:46:41 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 sierpnia 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
22.08.2019 06:46:07 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 sierpnia 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
21.08.2019 14:13:51 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze na stanowisko do artykułu Nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. gospodarki komunalnej
21.08.2019 14:03:19 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie umowy do artykułu Sprawa nr FZ.271.26.2019.PN pn. " Termomodernizacja budynków użyteczność publicznej w gminie Kampinos"
21.08.2019 06:53:01 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
20.08.2019 13:49:25 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
20.08.2019 13:35:47 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Zarządzenie nr 0050.73.2019 z dnia 20.08.2019 z artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
20.08.2019 13:35:33 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zarządzenie nr 0050.73.2019 z dnia 20.08.2019 do artykułu Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
20.08.2019 13:32:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia do artykułu Sprawa nr FZ.271.76.2019.PN pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 410335W na odcinku od rejonu granicy gminy do rejonu zachodnich granic działek nr 34 i 35/1 w miejscowości Skarbikowo, gmina Kampinos - etap II"
20.08.2019 13:31:34 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Informacja z otwarcia z artykułu Sprawa nr FZ.271.76.2019.PN pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 410335W na odcinku od rejonu granicy gminy do rejonu zachodnich granic działek nr 34 i 35/1 w miejscowości Skarbikowo, gmina Kampinos - etap II"
20.08.2019 13:30:32 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia do artykułu Sprawa nr FZ.271.76.2019.PN pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 410335W na odcinku od rejonu granicy gminy do rejonu zachodnich granic działek nr 34 i 35/1 w miejscowości Skarbikowo, gmina Kampinos - etap II"
20.08.2019 11:40:45 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr FZ.271.74.2019.PN pn. " Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
20.08.2019 11:39:55 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Zawiadomienie z artykułu Sprawa nr FZ.271.74.2019.PN pn. " Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
20.08.2019 11:36:10 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr FZ.271.74.2019.PN pn. " Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
19.08.2019 15:37:58 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
19.08.2019 11:26:48 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.74.2019.PN pn. " Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
16.08.2019 11:20:12 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Inspektor ds. organizacji
16.08.2019 11:19:30 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Inspektor ds. organizacji
14.08.2019 14:08:11 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.08.2019 do artykułu Sprawa nr ZSP.271.2.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019
14.08.2019 13:50:23 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14.08.2019 do artykułu Sprawa nr ZSP.271.2.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019
14.08.2019 13:48:29 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr ZSP.271.2.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019
14.08.2019 13:14:12 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Wybory do Sejmu i Senatu 2019
14.08.2019 11:10:57 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
14.08.2019 11:10:48 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
14.08.2019 11:10:18 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
14.08.2019 11:10:07 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
14.08.2019 10:51:41 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Wybory do Sejmu i Senatu 2019
14.08.2019 09:47:06 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Wybory do Sejmu i Senatu 2019
14.08.2019 09:46:30 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Wybory do Sejmu i Senatu 2019
14.08.2019 09:43:15 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Wybory do Sejmu i Senatu 2019
14.08.2019 09:36:46 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Wybory do Sejmu i Senatu 2019
14.08.2019 09:27:05 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Wybory do Sejmu i Senatu 2019
14.08.2019 08:00:54 Natalia Stasiak Dodany załącznik Decyzja do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 sierpnia 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
13.08.2019 12:59:14 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Rada Gminy
13.08.2019 12:34:37 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
13.08.2019 12:25:21 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Rada Gminy
13.08.2019 12:22:54 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Rada Gminy
13.08.2019 12:20:46 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Rada Gminy
13.08.2019 10:50:54 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Rada Gminy
13.08.2019 10:48:10 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Rada Gminy
13.08.2019 10:46:38 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Rada Gminy
13.08.2019 10:42:37 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Rada Gminy
13.08.2019 10:34:10 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Rada Gminy
13.08.2019 08:44:58 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Rada Gminy
12.08.2019 15:25:17 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 sierpnia 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
12.08.2019 15:24:57 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 sierpnia 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
12.08.2019 14:59:11 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
12.08.2019 14:56:08 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
12.08.2019 14:52:00 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
12.08.2019 14:50:52 Monika Chądzyńska Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe