bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Data Redaktor Zmiana
07.04.2011 08:54:53 Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Kampinos w sprawie powołania Komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu szkolno-Przedszkolnego z Oddz. Integracyjnymi w Kampinosie z artykułu Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddz. Integracyjnymi w Kampinosie
07.04.2011 08:54:31 Dodany załącznik Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Kampinos w sprawie powołania Komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu szkolno-Przedszkolnego z Oddz. Integracyjnymi w Kampinosie do artykułu Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddz. Integracyjnymi w Kampinosie
07.04.2011 08:53:36 Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Kampinos w sprawie powołania Komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego... z kategorii Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespo
07.04.2011 08:53:24 Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Kampinos w sprawie powołania Komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu szkolno-Przedszkolnego z Oddz. Integracyjnymi w Kampinosie z artykułu
07.04.2011 08:51:34 Dodany załącznik Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Kampinos w sprawie powołania Komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu szkolno-Przedszkolnego z Oddz. Integracyjnymi w Kampinosie do artykułu
07.04.2011 08:50:31 Edytowano artykuł
07.04.2011 08:50:10 Dodany nowy artykuł
05.04.2011 10:21:08 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271/1/2011 Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn.: "„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”
05.04.2011 10:18:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/1/2011 Zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn.: "„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”
01.04.2011 08:56:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271/4/2011/PP pn." „Dostawa wraz z montażem zestawu interaktywnego zakupionego na potrzeby realizacji projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” - zawiadomienie o wyborze oferty
01.04.2011 08:56:15 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271/4/2011/PP pn." „Dostawa wraz z montażem zestawu interaktywnego zakupionego na potrzeby realizacji projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” - zawiadomienie o wyborze oferty
01.04.2011 08:56:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/4/2011/PP pn." „Dostawa wraz z montażem zestawu interaktywnego zakupionego na potrzeby realizacji projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” - zawiadomienie o wyborze oferty
01.04.2011 08:53:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271/3/2011/PP pn." „Ewaluacja projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" - zawiadomienie o wyborze oferty
01.04.2011 08:53:15 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271/3/2011/PP pn." „Ewaluacja projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" - zawiadomienie o wyborze oferty
01.04.2011 08:53:04 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/3/2011/PP pn." „Ewaluacja projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" - zawiadomienie o wyborze oferty
01.04.2011 08:51:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271/2/2011/PP pn." „Cześć nr 1 - Transport na pływalnię miejską „Orka” w Sochaczewie uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10”." - zawiadomienie o wyborze oferty
01.04.2011 08:49:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/2/2011/PP pn." „Cześć nr 1 - Transport na pływalnię miejską „Orka” w Sochaczewie uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10”." - zawiadomienie o wyborze oferty
31.03.2011 11:17:33 Edytowano artykuł Rada Gminy
31.03.2011 11:13:44 Edytowano artykuł Rada Gminy
31.03.2011 11:11:10 Edytowano artykuł Rada Gminy
31.03.2011 11:01:41 Edytowano artykuł Rada Gminy
31.03.2011 10:58:57 Edytowano artykuł Rada Gminy
29.03.2011 13:34:53 Edytowano artykuł 2011
29.03.2011 13:34:06 Edytowano artykuł 2011
29.03.2011 13:31:44 Edytowano artykuł 2011
29.03.2011 13:24:04 Dodany załącznik II_03 Załącznik do ogłoszenia - OŚWIADCZENIE OFERENTA do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
29.03.2011 13:23:16 Dodany załącznik II_02 Ogłoszenie o konkursie z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
29.03.2011 13:20:56 Dodany załącznik II_01 Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
29.03.2011 12:13:25 Edytowano artykuł 2011
29.03.2011 12:08:29 Edytowano artykuł 2011
28.03.2011 13:35:03 Dodany załącznik 03. Zalącznik do ogłoszenia - OŚWIADCZENIE OFERENTA do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 13:34:49 Usunięty załącznik 03. Zalącznik do ogloszenia - OŚWIADCZENIE OFERENTA z artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 13:33:54 Dodany załącznik 03. Zalącznik do ogloszenia - OŚWIADCZENIE OFERENTA do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 13:29:49 Dodany załącznik 02. Ogłoszenie o konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 13:29:18 Dodany załącznik 01 Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży... do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 13:27:40 Usunięty załącznik 01. Zarządzenie dot. ogłoszenia konkursu z artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 13:27:37 Usunięty załącznik 02. Ogłoszenie o konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy z artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 13:27:28 Dodany załącznik 02. Ogłoszenie o konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 13:27:01 Usunięty załącznik 02. Ogłoszenie o konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy z artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 13:26:31 Dodany załącznik 01. Zarządzenie dot. ogłoszenia konkursu do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 13:26:01 Usunięty załącznik 01. Zarządzenie dot. ogłoszenia konkursu z artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 13:25:45 Dodany załącznik 02. Ogłoszenie o konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 13:25:00 Usunięty załącznik 02. Ogłoszenie o konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy z artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 13:23:11 Dodany załącznik 02. Ogłoszenie o konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 13:20:47 Dodany załącznik 01. Zarządzenie dot. ogłoszenia konkursu do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 08:59:55 Dodany załącznik Treść OGŁOSZENIA o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddz. Integracyjnymi w Kampinosie do artykułu Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddz. Integracyjnymi w Kampinosie
28.03.2011 08:58:41 Dodany załącznik Treść ZARZĄDZENIA do artykułu Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddz. Integracyjnymi w Kampinosie
28.03.2011 08:56:47 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddz. Integracyjnymi w Kampinosie
24.03.2011 12:51:36 Edytowano artykuł Druki do pobrania - NGO 2011
24.03.2011 12:48:11 Edytowano artykuł Druki do pobrania - NGO 2011