bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222
Data Redaktor Zmiana
15.01.2021 11:22:01 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Plan postępowań zamówień publicznych na 2021r. do artykułu Plan postępowań zamówień publicznych na 2021r.
15.01.2021 11:20:46 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Plan postępowań zamówień publicznych na 2021r.
15.01.2021 09:34:50 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
15.01.2021 09:34:33 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
15.01.2021 09:33:50 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
15.01.2021 09:33:33 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
15.01.2021 07:35:20 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwała 3.j./96/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
15.01.2021 07:34:32 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwała 3.I./109/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
15.01.2021 07:33:46 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Uchwała 3.j./96/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
15.01.2021 07:32:03 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Uchwała 3.I./109/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
11.01.2021 15:13:23 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2020.PN pn. "Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne połozone na terenie Gminy Kampinos w roku 2021"
11.01.2021 08:40:38 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
08.01.2021 10:51:43 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Kwestionariusz osobowy do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Referent/Podinspektor ds. gospodarki komunalnej
08.01.2021 10:51:15 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Oświadczenie - RODO do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Referent/Podinspektor ds. gospodarki komunalnej
08.01.2021 10:48:55 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Ogłoszenie o naborze do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Referent/Podinspektor ds. gospodarki komunalnej
08.01.2021 10:48:39 Katarzyna Szewczyk Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Referent/Podinspektor ds. gospodarki komunalnej
07.01.2021 11:07:54 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
07.01.2021 10:47:27 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
05.01.2021 13:17:17 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
05.01.2021 10:04:31 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr ZSP.271.1.2020.PN pn. "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2021"
05.01.2021 10:01:53 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania z artykułu Sprawa nr ZSP.271.1.2020.PN pn. "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2021"
04.01.2021 14:18:07 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2021
04.01.2021 14:13:32 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Uchwały 2021
04.01.2021 12:51:04 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedzi na pytania z dnia 04.01.2021r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2020.PN pn. "Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne połozone na terenie Gminy Kampinos w roku 2021"
04.01.2021 11:26:52 Aneta Wojcieska Dodany nowy artykuł Petycja w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędach
04.01.2021 08:45:07 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
04.01.2021 08:20:56 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2020 rok
31.12.2020 12:01:41 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
31.12.2020 08:06:26 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.25.2020.PN pn. "Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2021"
30.12.2020 11:20:48 Monika Chądzyńska Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 10 lat
30.12.2020 11:20:28 Monika Chądzyńska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 10 lat
29.12.2020 11:16:32 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł 2020
28.12.2020 12:43:02 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
28.12.2020 08:36:18 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2020.PN pn. "Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne połozone na terenie Gminy Kampinos w roku 2021"
28.12.2020 08:30:02 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.35.2020.PN pn. "Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne połozone na terenie Gminy Kampinos w roku 2021"
28.12.2020 08:29:15 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.35.2020.PN pn. "Zakup kruszywa drogowego na drogi gminne połozone na terenie Gminy Kampinos w roku 2021"
23.12.2020 08:00:10 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2020 rok
23.12.2020 07:57:11 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Protokoły z Sesji 2020 rok
22.12.2020 09:00:05 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2020
22.12.2020 08:36:38 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2020
22.12.2020 08:34:50 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2020
22.12.2020 08:33:14 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2020
22.12.2020 08:28:20 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2020
22.12.2020 08:27:02 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2020
21.12.2020 13:46:50 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł 2020
17.12.2020 10:25:01 Katarzyna Szewczyk Edytowano artykuł 2020
16.12.2020 13:09:34 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr ZSP.271.1.2020.PN pn. "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2021"
16.12.2020 13:08:34 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr ZSP.271.1.2020.PN pn. "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2021"
15.12.2020 13:43:35 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert (po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych) do artykułu Sprawa nr ZSP.271.1.2020.PN pn. "Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2021"
14.12.2020 09:58:35 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.30.2020.PP pn. "Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2021”