bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
Data Redaktor Zmiana
17.03.2011 10:02:14 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 271/3/2011/PP zmiana kryterium wyboru oferty na zadanie pn.:„Ewaluacja projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”,
17.03.2011 10:01:37 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 271/3/2011/PP zmiana kryterium wyboru oferty na zadanie pn.:„Ewaluacja projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”,
17.03.2011 10:00:37 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł 271/3/2011/PP zmiana kryterium wyboru oferty na zadanie pn.:„Ewaluacja projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”,
17.03.2011 09:58:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł 271/3/2011/PP zmiana kryterium wyboru oferty na zadanie pn.:„Ewaluacja projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”,
16.03.2011 14:11:56 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/4/2011/PP Zmiana terminu składania ofert na zadanie pn.: "Cześć nr 1 - Transport na pływalnię miejską „Orka” w Sochaczewie uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy”
16.03.2011 14:04:52 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271/4/2011/PP Zmiana terminu składania ofert na „Dostawa wraz z montażem zestawu interaktywnego zakupionego na potrzeby realizacji projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”
16.03.2011 14:04:16 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271/4/2011/PP Zmiana terminu składania ofert na „Dostawa wraz z montażem zestawu interaktywnego zakupionego na potrzeby realizacji projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”
16.03.2011 13:57:43 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271/4/2011/PP Zmiana terminu składania ofert na „Dostawa wraz z montażem zestawu interaktywnego zakupionego na potrzeby realizacji projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”
16.03.2011 13:57:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/4/2011/PP Zmiana terminu składania ofert na „Dostawa wraz z montażem zestawu interaktywnego zakupionego na potrzeby realizacji projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”
15.03.2011 14:13:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyniki naboru do artykułu Wyniki naboru na stanowisko: Koordynator merytoryczny Projektu pn. "WIELCY ODKRYWCY"
15.03.2011 14:12:53 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zapytanie cenowe z artykułu Wyniki naboru na stanowisko: Koordynator merytoryczny Projektu pn. "WIELCY ODKRYWCY"
15.03.2011 14:11:43 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyniki naboru do artykułu Wyniki naboru na stanowisko: Księgowy Projektu pn. "WIELCY ODKRYWCY"
15.03.2011 14:11:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Wyniki naboru na stanowisko: Księgowy Projektu pn. "WIELCY ODKRYWCY"
15.03.2011 14:10:05 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Wyniki naboru na stanowisko: Koordynator merytoryczny Projektu pn. "WIELCY ODKRYWCY"
15.03.2011 14:09:42 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Wyniki naboru na stanowisko: Koordynator merytoryczny Projektu pn. "WIELCY ODKRYWCY"
15.03.2011 14:09:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Wyniki naboru na stanowisko: Koordynator merytoryczny Projektu pn. "WIELCY ODKRYWCY"
15.03.2011 14:08:18 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Wyniki naboru na stanowisko: Koordynator organizacyjny Projektu pn. "WIELCY ODKRYWCY"
15.03.2011 14:07:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyniki naboru do artykułu Wyniki naboru na stanowisko: Koordynator organizacyjny Projektu pn. "WIELCY ODKRYWCY"
15.03.2011 14:07:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Wyniki naboru na stanowisko: Koordynator organizacyjny Projektu pn. "WIELCY ODKRYWCY"
15.03.2011 14:05:47 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyniki naboru do artykułu Wyniki naboru na stanowisko KOORDYNATORA ORGANIZACYJNEGO PROJEKTU pn. „INNOWACJA PEDAGOGICZNA – BAJKI I BAŚNIE DROGĄ DO POZNAWANIA PRZYRODY OŻYWIONEJ. INNOWACJA EDUKACYJNA W KAMPINOSIE”
15.03.2011 14:04:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Wyniki naboru na stanowisko KOORDYNATORA ORGANIZACYJNEGO PROJEKTU pn. „INNOWACJA PEDAGOGICZNA – BAJKI I BAŚNIE DROGĄ DO POZNAWANIA PRZYRODY OŻYWIONEJ. INNOWACJA EDUKACYJNA W KAMPINOSIE”
15.03.2011 13:51:52 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271/4/2011/PP Zapytanie cenowe „Dostawa wraz z montażem zestawu interaktywnego zakupionego na potrzeby realizacji projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
15.03.2011 13:51:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/4/2011/PP Zapytanie cenowe „Dostawa wraz z montażem zestawu interaktywnego zakupionego na potrzeby realizacji projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
15.03.2011 13:49:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271/2/2011/PP Zapytanie cenowe na Cześć nr 1 - Transport na pływalnię miejską „Orka” w Sochaczewie uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10
15.03.2011 13:48:24 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zapytanie cenowe z artykułu Sprawa nr 271/2/2011/PP Zapytanie cenowe na Cześć nr 1 - Transport na pływalnię miejską „Orka” w Sochaczewie uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10
15.03.2011 13:47:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271/3/2011/PP Zapytanie cenowe „Ewaluacja projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"
15.03.2011 13:47:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/3/2011/PP Zapytanie cenowe „Ewaluacja projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"
15.03.2011 13:45:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271/2/2011/PP Zapytanie cenowe na Cześć nr 1 - Transport na pływalnię miejską „Orka” w Sochaczewie uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10
15.03.2011 13:44:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/2/2011/PP Zapytanie cenowe na Cześć nr 1 - Transport na pływalnię miejską „Orka” w Sochaczewie uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10
14.03.2011 07:53:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Zmiana terminu składania ofert na "Dostawe materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kampinos w 2011r"
09.03.2011 12:32:29 Dodany załącznik Rb Z do artykułu Sprawozdania IV kwartał 2010
09.03.2011 12:30:12 Dodany załącznik Rb UZ do artykułu Sprawozdania IV kwartał 2010
09.03.2011 12:29:54 Dodany załącznik Rb UN do artykułu Sprawozdania IV kwartał 2010
09.03.2011 12:29:36 Dodany załącznik Rb PDP do artykułu Sprawozdania IV kwartał 2010
09.03.2011 12:29:12 Dodany załącznik Rb NDS do artykułu Sprawozdania IV kwartał 2010
09.03.2011 12:28:49 Dodany załącznik Rb N do artykułu Sprawozdania IV kwartał 2010
09.03.2011 12:28:20 Dodany załącznik Rb 28S do artykułu Sprawozdania IV kwartał 2010
09.03.2011 12:27:49 Dodany załącznik Rb 27S do artykułu Sprawozdania IV kwartał 2010
09.03.2011 12:27:32 Usunięty załącznik Rb 27 S z artykułu Sprawozdania IV kwartał 2010
09.03.2011 12:27:04 Dodany załącznik Rb 27 S do artykułu Sprawozdania IV kwartał 2010
09.03.2011 12:26:25 Dodany nowy artykuł Sprawozdania IV kwartał 2010
09.03.2011 11:24:31 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rysunek 7 - Zawór napowietrzająco - odpowietrzający do artykułu Sprawa nr 271/1/2011 pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos" - WYJAŚNIENIA
09.03.2011 11:22:58 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rysunek 6 - Zawór napowietrzająco - odpowietrzający do artykułu Sprawa nr 271/1/2011 pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos" - WYJAŚNIENIA
09.03.2011 11:21:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rysunek 5 - zasówy do ścieków do artykułu Sprawa nr 271/1/2011 pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos" - WYJAŚNIENIA
09.03.2011 11:18:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rysunek 4 - schemat studzienki do artykułu Sprawa nr 271/1/2011 pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos" - WYJAŚNIENIA
09.03.2011 11:16:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rysunek 3 - pokrywa + armatura do artykułu Sprawa nr 271/1/2011 pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos" - WYJAŚNIENIA
09.03.2011 11:14:37 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rysunek 2 - hydrant do artykułu Sprawa nr 271/1/2011 pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos" - WYJAŚNIENIA
09.03.2011 11:12:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rysunek 1 - armatura do płukania do artykułu Sprawa nr 271/1/2011 pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos" - WYJAŚNIENIA
09.03.2011 11:11:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Schemat trasy sieci kanalizacyjnej do artykułu Sprawa nr 271/1/2011 pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos" - WYJAŚNIENIA
09.03.2011 11:10:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 1 do artykułu Sprawa nr 271/1/2011 pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos" - WYJAŚNIENIA