bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
Data Redaktor Zmiana
28.02.2011 12:39:00 Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: KOORDYNATOR MERYTORYCZNY PROJEKTU pn. „INNOWACJA PEDAGOGICZNA – BAJKI I BAŚNIE DROGĄ DO POZNAWANIA PRZYRODY OŻYWIONEJ. INNOWACJA EDUKACYJNA W KAMPINOSIE”
28.02.2011 12:38:00 Dodany nowy artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY PROJEKTU pn. „INNOWACJA PEDAGOGICZNA – BAJKI I BAŚNIE DROGĄ DO POZNAWANIA PRZYRODY OŻYWIONEJ. INNOWACJA EDUKACYJNA W KAMPINOSIE”
28.02.2011 12:38:00 Dodany załącznik Treść do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY PROJEKTU pn. „INNOWACJA PEDAGOGICZNA – BAJKI I BAŚNIE DROGĄ DO POZNAWANIA PRZYRODY OŻYWIONEJ. INNOWACJA EDUKACYJNA W KAMPINOSIE”
28.02.2011 12:26:09 Dodany załącznik Treść postanowienia do artykułu POSTANOWIENIE wydane w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hotelowo – rekreacyjnego na działce nr ewid. 58 obręb Zawady, Gmina Kampinos
28.02.2011 12:25:18 Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE wydane w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hotelowo – rekreacyjnego na działce nr ewid. 58 obręb Zawady, Gmina Kampinos
25.02.2011 09:57:55 Dodany załącznik Treść do artykułu OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w składzie Sejmiku Województwa Mazowieckiego
25.02.2011 09:57:09 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany w składzie Sejmiku Województwa Mazowieckiego
24.02.2011 12:12:43 Edytowano artykuł Rada Gminy
24.02.2011 12:12:16 Edytowano artykuł Rada Gminy
24.02.2011 12:12:08 Edytowano artykuł Rada Gminy
24.02.2011 12:10:57 Edytowano artykuł Rada Gminy
24.02.2011 12:05:05 Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
24.02.2011 11:24:37 Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Łazy Kolonia Ludwików oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa - od 9 marca do 11 kwietnia 2011
24.02.2011 11:18:57 Dodany załącznik Treść Obwieszczenia do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Łazy Kolonia Ludwików oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa - od 9 marca do 11 kwietnia 2011
24.02.2011 11:18:22 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla fragmentu wsi Łazy Kolonia Ludwików oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa - od 9 marca do 11 kwietnia 2011
21.02.2011 13:34:09 Dodany załącznik Treść Uchwały do artykułu Uchwała Nr 68/P/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
21.02.2011 13:33:32 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 68/P/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
14.02.2011 10:53:14 Edytowano artykuł 2011
10.02.2011 13:23:46 Edytowano artykuł 2011
10.02.2011 13:20:25 Edytowano artykuł 2011
10.02.2011 07:58:15 Edytowano artykuł 2011
10.02.2011 07:55:33 Edytowano artykuł 2011
10.02.2011 07:54:34 Edytowano artykuł 2011
10.02.2011 07:53:38 Edytowano artykuł 2011
10.02.2011 07:52:27 Edytowano artykuł 2011
10.02.2011 07:51:55 Edytowano artykuł 2011
10.02.2011 07:49:16 Edytowano artykuł 2011
10.02.2011 07:48:27 Edytowano artykuł 2011
10.02.2011 07:47:46 Edytowano artykuł 2011
10.02.2011 07:47:26 Edytowano artykuł 2011
10.02.2011 07:46:50 Edytowano artykuł 2011
10.02.2011 07:40:32 Edytowano artykuł 2011
10.02.2011 07:38:25 Edytowano artykuł 2011
09.02.2011 12:28:10 Edytowano artykuł 2011
09.02.2011 12:24:03 Edytowano artykuł 2011
09.02.2011 12:15:59 Edytowano artykuł 2011
09.02.2011 12:14:51 Edytowano artykuł 2011
09.02.2011 12:13:25 Edytowano artykuł 2011
09.02.2011 12:02:39 Edytowano artykuł 2011
09.02.2011 12:00:30 Edytowano artykuł 2011
09.02.2011 11:18:55 Edytowano artykuł 2011
09.02.2011 11:17:23 Edytowano artykuł 2011
09.02.2011 11:16:39 Edytowano artykuł 2011
09.02.2011 11:14:47 Dodany nowy artykuł 2011
08.02.2011 13:21:00 Dodany załącznik Działka nr ewid. 164/12 do artykułu INFORMACJA w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu realizacji przedsięwzięcia jakim jest budowa budynków mieszkalnych na działkach ewid. nr 164/4, 164/5, 164/6, 164/7, 164/8, 164/9, 164/10, 164/12 we wsi Pindal w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000
08.02.2011 13:20:48 Dodany załącznik Działka nr ewid. 164/10 do artykułu INFORMACJA w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu realizacji przedsięwzięcia jakim jest budowa budynków mieszkalnych na działkach ewid. nr 164/4, 164/5, 164/6, 164/7, 164/8, 164/9, 164/10, 164/12 we wsi Pindal w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000
08.02.2011 13:20:33 Dodany załącznik Działka nr ewid. 164/9 do artykułu INFORMACJA w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu realizacji przedsięwzięcia jakim jest budowa budynków mieszkalnych na działkach ewid. nr 164/4, 164/5, 164/6, 164/7, 164/8, 164/9, 164/10, 164/12 we wsi Pindal w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000
08.02.2011 13:19:49 Dodany załącznik Działka nr ewid. 164/8 do artykułu INFORMACJA w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu realizacji przedsięwzięcia jakim jest budowa budynków mieszkalnych na działkach ewid. nr 164/4, 164/5, 164/6, 164/7, 164/8, 164/9, 164/10, 164/12 we wsi Pindal w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000
08.02.2011 13:19:21 Dodany załącznik Działka nr ewid. 164/7 do artykułu INFORMACJA w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu realizacji przedsięwzięcia jakim jest budowa budynków mieszkalnych na działkach ewid. nr 164/4, 164/5, 164/6, 164/7, 164/8, 164/9, 164/10, 164/12 we wsi Pindal w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000
08.02.2011 13:19:06 Dodany załącznik Działka nr ewid. 164/6 do artykułu INFORMACJA w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu realizacji przedsięwzięcia jakim jest budowa budynków mieszkalnych na działkach ewid. nr 164/4, 164/5, 164/6, 164/7, 164/8, 164/9, 164/10, 164/12 we wsi Pindal w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000