bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
Data Redaktor Zmiana
30.07.2015 16:40:26 Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 16:40:06 Dodany nowy artykuł Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 16:39:15 Dodany załącznik Komisja Konkursowa do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 16:38:54 Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 16:38:15 Dodany nowy artykuł Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 16:37:31 Dodany załącznik Komisja Konkursowa do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 16:36:57 Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 16:36:18 Edytowano artykuł Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 16:35:37 Dodany nowy artykuł Lista kandydatów uczestniczących w naborze
30.07.2015 10:39:14 Wanda Zalewska Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ
30.07.2015 07:20:18 Wanda Zalewska Dodany załącznik do artykułu rejestr planów miejscowych
30.07.2015 07:19:44 Wanda Zalewska Dodany nowy artykuł rejestr planów miejscowych
30.07.2015 07:03:36 Wanda Zalewska Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ
30.07.2015 07:02:12 Wanda Zalewska Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ
30.07.2015 07:00:16 Wanda Zalewska Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ
30.07.2015 06:58:01 Wanda Zalewska Edytowano artykuł LINKI do Ekoportalu i Bazy OOŚ
28.07.2015 09:16:34 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik mapa lokalizacyjna inwestycji do artykułu Sprawa nr 271.13.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie"
28.07.2015 09:16:07 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik mapa lokalizacyjna inwestycji do artykułu Sprawa nr 271.14.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy"
28.07.2015 09:15:45 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik mapa lokalizacyjna inwestycji do artykułu Sprawa nr 271.16.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej"
27.07.2015 15:09:55 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zapytanie ofertowe z artykułu Sprawa nr 271.16.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej"
27.07.2015 15:09:46 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.16.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej"
27.07.2015 15:09:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.16.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej"
27.07.2015 15:08:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.16.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej"
27.07.2015 15:08:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.14.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy"
27.07.2015 15:02:21 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zapytanie ofertowe z artykułu Sprawa nr 271.14.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy"
27.07.2015 15:02:13 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271.14.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy"
27.07.2015 15:00:44 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.14.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy"
27.07.2015 14:57:31 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.14.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy"
23.07.2015 14:22:52 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik załączniki od 1 do 5 do artykułu Sprawa nr 271.13.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie"
23.07.2015 14:19:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Sprawa nr 271.13.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie"
23.07.2015 14:04:21 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.13.2015.PP pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie"
22.07.2015 12:59:48 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
22.07.2015 12:21:15 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
22.07.2015 10:01:50 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
22.07.2015 09:58:13 Dodany załącznik OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos z dnia 10 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji ds. referendum do artykułu REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
22.07.2015 09:53:43 Dodany załącznik Zarządzenie Nr 0050.105.2015 Wójta Gminy Kampinos z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów do artykułu REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
22.07.2015 08:28:22 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
22.07.2015 08:26:52 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
21.07.2015 12:01:56 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
21.07.2015 11:48:54 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
21.07.2015 11:44:05 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
21.07.2015 11:40:26 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
21.07.2015 11:18:32 Edytowano artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
21.07.2015 10:16:42 Dodany nowy artykuł REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
16.07.2015 11:46:28 Dodany załącznik Załącznik do SIWZ Nr 9 do artykułu Sprawa nr 271.5.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
16.07.2015 11:43:52 Dodany załącznik Załącznik do SIWZ Nr 3-8 do artykułu Sprawa nr 271.5.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
16.07.2015 11:42:44 Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.5.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
16.07.2015 11:41:05 Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.5.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
16.07.2015 11:38:05 Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2015.PN "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"
16.07.2015 11:12:27 Edytowano artykuł Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - Zadanie nr 3 - WSPARCIE