bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183
Data Redaktor Zmiana
19.05.2011 11:17:49 Dodany załącznik INFORMACJA - podatek rolny do artykułu FORMULARZE PODATKOWE 2011
19.05.2011 11:16:34 Edytowano artykuł FORMULARZE PODATKOWE 2011
19.05.2011 11:16:21 Dodany nowy artykuł FORMULARZE PODATKOWE 2011
17.05.2011 11:30:49 Dodany załącznik Treść do artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce nr ewid. 276/1 w miejscowości Komorów
17.05.2011 11:30:34 Usunięty załącznik z artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce nr ewid. 276/1 w miejscowości Komorów
17.05.2011 11:30:29 Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce nr ewid. 276/1 w miejscowości Komorów
17.05.2011 11:30:08 Dodany nowy artykuł INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce nr ewid. 276/1 w miejscowości Komorów
06.05.2011 09:52:27 Dodany załącznik Treść Informacji do artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce nr ewid. 124 w miejscowości Kampinos
06.05.2011 09:52:01 Dodany nowy artykuł INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację drenowania na działce nr ewid. 124 w miejscowości Kampinos
06.05.2011 09:45:18 Dodany załącznik Treść Informacji do artykułu INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę stawu w Grabniku
06.05.2011 09:44:36 Dodany nowy artykuł INFORMACJA Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę stawu w Grabniku
05.05.2011 12:48:27 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271/14/2011/PP pn.: " „Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kampinosie do Karpacza - zawiadomienie o wyniku postępowania
05.05.2011 12:46:46 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271/14/2011/PP pn.: " „Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kampinosie do Karpacza - zawiadomienie o wyniku postępowania
05.05.2011 12:45:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/14/2011/PP pn.: " „Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kampinosie do Karpacza - zawiadomienie o wyniku postępowania
04.05.2011 13:33:15 Dodany załącznik Treść Sprawozdania do artykułu Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi w roku 2010
04.05.2011 13:32:04 Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi w roku 2010
28.04.2011 13:14:06 Edytowano artykuł Sprawozdania I kwartał 2011
28.04.2011 13:13:28 Edytowano artykuł Sprawozdania I kwartał 2011
28.04.2011 13:11:56 Edytowano artykuł Sprawozdania I kwartał 2011
28.04.2011 13:11:00 Dodany załącznik Rb-NDS do artykułu Sprawozdania I kwartał 2011
28.04.2011 13:10:39 Dodany załącznik Rb-28S do artykułu Sprawozdania I kwartał 2011
28.04.2011 13:10:13 Dodany załącznik Rb-27S do artykułu Sprawozdania I kwartał 2011
28.04.2011 13:09:48 Dodany załącznik Rb-N do artykułu Sprawozdania I kwartał 2011
28.04.2011 13:09:26 Dodany załącznik Rb-Z do artykułu Sprawozdania I kwartał 2011
28.04.2011 13:08:29 Dodany nowy artykuł Sprawozdania I kwartał 2011
28.04.2011 11:40:43 Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
28.04.2011 11:39:49 Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
28.04.2011 11:34:07 Edytowano artykuł Kierownictwo Urzędu
27.04.2011 14:13:54 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos” - zawiadomienie o wyniku postępowania
27.04.2011 14:13:30 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos” - zawiadomienie o wyniku postępowania
27.04.2011 11:23:45 Edytowano artykuł Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
27.04.2011 11:22:42 Edytowano artykuł Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
27.04.2011 11:15:59 Edytowano artykuł Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
27.04.2011 11:13:35 Edytowano artykuł Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
27.04.2011 11:09:15 Edytowano artykuł Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
27.04.2011 09:53:34 Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
27.04.2011 09:52:55 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
26.04.2011 08:07:48 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawea nr 271/14/2011/PP pn.: " „Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kampinosie do Karpacza
26.04.2011 08:04:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawea nr 271/14/2011/PP pn.: " „Zorganizowanie wyjazdu dla uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10” z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kampinosie do Karpacza
20.04.2011 13:59:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271/5/2011/PP pn."„Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2011”zawiadomienie o wyniku postępowania
20.04.2011 13:58:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/5/2011/PP pn."„Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2011”zawiadomienie o wyniku postępowania
20.04.2011 12:38:05 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271/1/2011 Zawiadomienie o podpisaniu umowy na zadanie pn.: "„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”
20.04.2011 12:37:39 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/1/2011 Zawiadomienie o podpisaniu umowy na zadanie pn.: "„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”
20.04.2011 11:54:15 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”- POPRAWIONY PRZEDMIAR PRAC
20.04.2011 11:53:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Poprawiony przedmiar prac do artykułu Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”- POPRAWIONY PRZEDMIAR PRAC
20.04.2011 11:53:33 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”- POPRAWIONY PRZEDMIAR PRAC
20.04.2011 11:48:10 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”- POPRAWIONY PRZEDMIAR PRAC
19.04.2011 11:29:52 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zapytanie cenowe z artykułu Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”
19.04.2011 11:19:23 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zypytanie cenowe wraz z przedmiarem z artykułu Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”
19.04.2011 11:19:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zypytanie cenowe wraz z przedmiarem do artykułu Sprawa nr 271/11/2011/PP pn."Odnowienie i renowacja stawu w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos”