bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
Data Redaktor Zmiana
15.03.2011 15:09:42 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Wyniki naboru na stanowisko: Koordynator merytoryczny Projektu pn. "WIELCY ODKRYWCY"
15.03.2011 15:09:22 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Wyniki naboru na stanowisko: Koordynator merytoryczny Projektu pn. "WIELCY ODKRYWCY"
15.03.2011 15:08:18 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Wyniki naboru na stanowisko: Koordynator organizacyjny Projektu pn. "WIELCY ODKRYWCY"
15.03.2011 15:07:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyniki naboru do artykułu Wyniki naboru na stanowisko: Koordynator organizacyjny Projektu pn. "WIELCY ODKRYWCY"
15.03.2011 15:07:20 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Wyniki naboru na stanowisko: Koordynator organizacyjny Projektu pn. "WIELCY ODKRYWCY"
15.03.2011 15:05:47 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyniki naboru do artykułu Wyniki naboru na stanowisko KOORDYNATORA ORGANIZACYJNEGO PROJEKTU pn. „INNOWACJA PEDAGOGICZNA – BAJKI I BAŚNIE DROGĄ DO POZNAWANIA PRZYRODY OŻYWIONEJ. INNOWACJA EDUKACYJNA W KAMPINOSIE”
15.03.2011 15:04:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Wyniki naboru na stanowisko KOORDYNATORA ORGANIZACYJNEGO PROJEKTU pn. „INNOWACJA PEDAGOGICZNA – BAJKI I BAŚNIE DROGĄ DO POZNAWANIA PRZYRODY OŻYWIONEJ. INNOWACJA EDUKACYJNA W KAMPINOSIE”
15.03.2011 14:51:52 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271/4/2011/PP Zapytanie cenowe „Dostawa wraz z montażem zestawu interaktywnego zakupionego na potrzeby realizacji projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
15.03.2011 14:51:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/4/2011/PP Zapytanie cenowe „Dostawa wraz z montażem zestawu interaktywnego zakupionego na potrzeby realizacji projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
15.03.2011 14:49:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271/2/2011/PP Zapytanie cenowe na Cześć nr 1 - Transport na pływalnię miejską „Orka” w Sochaczewie uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10
15.03.2011 14:48:24 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zapytanie cenowe z artykułu Sprawa nr 271/2/2011/PP Zapytanie cenowe na Cześć nr 1 - Transport na pływalnię miejską „Orka” w Sochaczewie uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10
15.03.2011 14:47:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271/3/2011/PP Zapytanie cenowe „Ewaluacja projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"
15.03.2011 14:47:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/3/2011/PP Zapytanie cenowe „Ewaluacja projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"
15.03.2011 14:45:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271/2/2011/PP Zapytanie cenowe na Cześć nr 1 - Transport na pływalnię miejską „Orka” w Sochaczewie uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10
15.03.2011 14:44:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/2/2011/PP Zapytanie cenowe na Cześć nr 1 - Transport na pływalnię miejską „Orka” w Sochaczewie uczestników projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10
14.03.2011 08:53:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Zmiana terminu składania ofert na "Dostawe materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kampinos w 2011r"
09.03.2011 13:32:29 Dodany załącznik Rb Z do artykułu Sprawozdania IV kwartał 2010
09.03.2011 13:30:12 Dodany załącznik Rb UZ do artykułu Sprawozdania IV kwartał 2010
09.03.2011 13:29:54 Dodany załącznik Rb UN do artykułu Sprawozdania IV kwartał 2010
09.03.2011 13:29:36 Dodany załącznik Rb PDP do artykułu Sprawozdania IV kwartał 2010
09.03.2011 13:29:12 Dodany załącznik Rb NDS do artykułu Sprawozdania IV kwartał 2010
09.03.2011 13:28:49 Dodany załącznik Rb N do artykułu Sprawozdania IV kwartał 2010
09.03.2011 13:28:20 Dodany załącznik Rb 28S do artykułu Sprawozdania IV kwartał 2010
09.03.2011 13:27:49 Dodany załącznik Rb 27S do artykułu Sprawozdania IV kwartał 2010
09.03.2011 13:27:32 Usunięty załącznik Rb 27 S z artykułu Sprawozdania IV kwartał 2010
09.03.2011 13:27:04 Dodany załącznik Rb 27 S do artykułu Sprawozdania IV kwartał 2010
09.03.2011 13:26:25 Dodany nowy artykuł Sprawozdania IV kwartał 2010
09.03.2011 12:24:31 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rysunek 7 - Zawór napowietrzająco - odpowietrzający do artykułu Sprawa nr 271/1/2011 pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos" - WYJAŚNIENIA
09.03.2011 12:22:58 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rysunek 6 - Zawór napowietrzająco - odpowietrzający do artykułu Sprawa nr 271/1/2011 pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos" - WYJAŚNIENIA
09.03.2011 12:21:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rysunek 5 - zasówy do ścieków do artykułu Sprawa nr 271/1/2011 pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos" - WYJAŚNIENIA
09.03.2011 12:18:55 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rysunek 4 - schemat studzienki do artykułu Sprawa nr 271/1/2011 pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos" - WYJAŚNIENIA
09.03.2011 12:16:07 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rysunek 3 - pokrywa + armatura do artykułu Sprawa nr 271/1/2011 pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos" - WYJAŚNIENIA
09.03.2011 12:14:37 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rysunek 2 - hydrant do artykułu Sprawa nr 271/1/2011 pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos" - WYJAŚNIENIA
09.03.2011 12:12:33 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rysunek 1 - armatura do płukania do artykułu Sprawa nr 271/1/2011 pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos" - WYJAŚNIENIA
09.03.2011 12:11:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Schemat trasy sieci kanalizacyjnej do artykułu Sprawa nr 271/1/2011 pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos" - WYJAŚNIENIA
09.03.2011 12:10:16 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 1 do artykułu Sprawa nr 271/1/2011 pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos" - WYJAŚNIENIA
09.03.2011 12:05:08 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/1/2011 pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos" - WYJAŚNIENIA
07.03.2011 13:50:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik załącznik nr 2 do zapytania cenowego do artykułu Zapytanie cenowe na "Dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Kampinosie w 2011r."
07.03.2011 13:49:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik załacznik nr 1 do zapytania cenowego do artykułu Zapytanie cenowe na "Dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Kampinosie w 2011r."
07.03.2011 13:49:17 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Zapytanie cenowe na "Dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Kampinosie w 2011r."
07.03.2011 13:48:52 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Zapytanie cenowe na "Dostawę materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Kampinosie w 2011r."
04.03.2011 13:45:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Sprawa nr 271/2/2011 pn.: "Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych w Szkole Podstawowej w Kampinosie w ramach projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10" - ogłoszenie
04.03.2011 13:45:08 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik SIWZ do artykułu Sprawa nr 271/2/2011 pn.: "Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych w Szkole Podstawowej w Kampinosie w ramach projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10" - SIWZ
04.03.2011 13:44:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik załącznik nr 4 do artykułu Sprawa nr 271/2/2011 pn.: "Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych w Szkole Podstawowej w Kampinosie w ramach projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10" - załacznik nr 4 do SIWZ
04.03.2011 13:43:48 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/2/2011 pn.: "Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych w Szkole Podstawowej w Kampinosie w ramach projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10" - załacznik nr 4 do SIWZ
04.03.2011 13:43:15 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/2/2011 pn.: "Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych w Szkole Podstawowej w Kampinosie w ramach projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10" - SIWZ
04.03.2011 13:43:02 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/2/2011 pn.: "Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych w Szkole Podstawowej w Kampinosie w ramach projektu pn.: „Wielcy Odkrywcy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr POKL.09.01.02-14-071/10" - ogłoszenie
01.03.2011 11:25:32 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator merytoryczny Projektu pn. "WIELCY ODKRYWCY"
01.03.2011 11:25:24 Edytowano artykuł Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator organizacyjny Projektu pn. "WIELCY ODKRYWCY"
01.03.2011 11:24:49 Edytowano artykuł