bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
Data Redaktor Zmiana
30.12.2019 11:08:24 Monika Walędziak Usunięty załącznik Informacja o wyniku przetargu z artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
30.12.2019 09:38:11 Monika Walędziak Dodany załącznik Informacja o wyniku przetargu do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
27.12.2019 13:20:14 Katarzyna Szewczyk Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora/Inspektora ds. planowania przestrzennego (umowa o pracę na zastępstwo)
27.12.2019 13:08:24 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.114.2019.PN pn. "„Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”
27.12.2019 08:33:58 Monika Walędziak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie nr 26/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
27.12.2019 08:33:39 Monika Walędziak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie nr 26/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
27.12.2019 08:29:42 Monika Walędziak Dodany załącznik Treść uchwały do artykułu Uchwała Nr Wa.446.5019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie Uchwały Budżetowej na 2020 rok; opinii o możliwości sfinansowania deficytu.
27.12.2019 08:29:26 Monika Walędziak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Wa.446.5019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie Uchwały Budżetowej na 2020 rok; opinii o możliwości sfinansowania deficytu.
27.12.2019 08:26:36 Monika Walędziak Dodany załącznik Treść uchwały do artykułu Uchwała Nr Wa.445.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2020-2025
27.12.2019 08:26:11 Monika Walędziak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Wa.445.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2020-2025
24.12.2019 08:25:26 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
24.12.2019 08:23:15 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
24.12.2019 08:20:33 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
24.12.2019 08:14:40 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
24.12.2019 08:05:02 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
24.12.2019 07:58:38 Aneta Wojcieska Edytowano artykuł Uchwały 2019
23.12.2019 16:11:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:59:45 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 12 - STWiORB do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:57:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 11 - Przedmiary do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:55:00 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja badań podłoża gruntowego do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:54:15 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - budowy oraz przebudowy instalacji kanalizacji zewnętrznej do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:52:21 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - przyłącza wodociągowego do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:51:28 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - instalacji zewnętrznej gazu ziemnego do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:50:11 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - wewnętrzny układ komunikacyjny do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:48:48 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu - cz. II do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:45:14 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu - cz. I do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:43:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. IX do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:42:06 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VIII do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:39:43 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VII do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:37:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VI do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:35:49 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. V do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:33:48 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. IV do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:30:10 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. III do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:28:49 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. II do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:26:40 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. I do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:24:59 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr7 - Pozwolenie na budowę do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:24:18 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 3 do umowy do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:23:52 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 6- Istotne postanowienia umowy do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:23:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:22:49 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:22:46 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy z artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:22:44 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 3 do umowy z artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:22:41 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Załącznik nr7 - Pozwolenie na budowę z artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:22:37 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. I z artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:18:46 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. I do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:15:40 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr7 - Pozwolenie na budowę do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:14:41 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 3 do umowy do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:09:50 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:09:00 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"
23.12.2019 15:08:29 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.126.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"