bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Data Redaktor Zmiana
20.08.2019 11:36:10 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr FZ.271.74.2019.PN pn. " Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
19.08.2019 15:37:58 Monika Walędziak Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
19.08.2019 11:26:48 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.74.2019.PN pn. " Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos"
16.08.2019 11:20:12 Monika Walędziak Edytowano artykuł Inspektor ds. organizacji
16.08.2019 11:19:30 Monika Walędziak Dodany załącznik Lista kandydatów uczestniczących w naborze do artykułu Inspektor ds. organizacji
14.08.2019 14:08:11 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.08.2019 do artykułu Sprawa nr ZSP.271.2.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019
14.08.2019 13:50:23 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14.08.2019 do artykułu Sprawa nr ZSP.271.2.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019
14.08.2019 13:48:29 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr ZSP.271.2.2019.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019
14.08.2019 13:14:12 Monika Walędziak Edytowano artykuł Wybory do Sejmu i Senatu 2019
14.08.2019 11:10:57 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
14.08.2019 11:10:48 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
14.08.2019 11:10:18 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
14.08.2019 11:10:07 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 sierpnia 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
14.08.2019 10:51:41 Monika Walędziak Dodany nowy artykuł Wybory do Sejmu i Senatu 2019
14.08.2019 09:47:06 Monika Walędziak Edytowano artykuł Wybory do Sejmu i Senatu 2019
14.08.2019 09:46:30 Monika Walędziak Edytowano artykuł Wybory do Sejmu i Senatu 2019
14.08.2019 09:43:15 Monika Walędziak Edytowano artykuł Wybory do Sejmu i Senatu 2019
14.08.2019 09:36:46 Monika Walędziak Edytowano artykuł Wybory do Sejmu i Senatu 2019
14.08.2019 09:27:05 Monika Walędziak Dodany nowy artykuł Wybory do Sejmu i Senatu 2019
14.08.2019 08:00:54 Natalia Stasiak Dodany załącznik Decyzja do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 sierpnia 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
13.08.2019 12:59:14 Monika Walędziak Edytowano artykuł Rada Gminy
13.08.2019 12:34:37 Monika Walędziak Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019
13.08.2019 12:25:21 Monika Walędziak Edytowano artykuł Rada Gminy
13.08.2019 12:22:54 Monika Walędziak Edytowano artykuł Rada Gminy
13.08.2019 12:20:46 Monika Walędziak Edytowano artykuł Rada Gminy
13.08.2019 10:50:54 Monika Walędziak Edytowano artykuł Rada Gminy
13.08.2019 10:48:10 Monika Walędziak Edytowano artykuł Rada Gminy
13.08.2019 10:46:38 Monika Walędziak Edytowano artykuł Rada Gminy
13.08.2019 10:42:37 Monika Walędziak Edytowano artykuł Rada Gminy
13.08.2019 10:34:10 Monika Walędziak Edytowano artykuł Rada Gminy
13.08.2019 08:44:58 Monika Walędziak Edytowano artykuł Rada Gminy
12.08.2019 15:25:17 Monika Walędziak Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 sierpnia 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
12.08.2019 15:24:57 Monika Walędziak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 12 sierpnia 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
12.08.2019 14:59:11 Monika Walędziak Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
12.08.2019 14:56:08 Monika Walędziak Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
12.08.2019 14:52:00 Monika Walędziak Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
12.08.2019 14:50:52 Monika Walędziak Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
12.08.2019 14:14:19 Monika Walędziak Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
12.08.2019 14:09:59 Monika Walędziak Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
12.08.2019 14:04:51 Monika Walędziak Edytowano artykuł Urząd Gminy i jednostki podległe
08.08.2019 10:33:05 Monika Walędziak Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie elektronicznej książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu
08.08.2019 10:31:52 Monika Walędziak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie elektronicznej książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu
06.08.2019 13:02:31 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.77.2019.PN pn. " Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Kampinosie"
06.08.2019 12:57:24 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Przedmiar do artykułu Sprawa nr FZ.271.77.2019.PN pn. " Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Kampinosie"
06.08.2019 12:56:25 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.77.2019.PN pn. " Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Kampinosie"
06.08.2019 12:36:13 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z artykułu Sprawa nr FZ.271.77.2019.PN pn. " Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Kampinosie"
06.08.2019 12:35:47 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.77.2019.PN pn. " Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Kampinosie"
06.08.2019 12:33:55 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.77.2019.PN pn. " Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Kampinosie"
06.08.2019 10:39:35 Monika Walędziak Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.08.2019 10:27:38 Monika Walędziak Edytowano artykuł Uchwały 2019