bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
Data Redaktor Zmiana
02.01.2012 14:03:18 Edytowano artykuł 2011
02.01.2012 13:20:23 Edytowano artykuł 2011
02.01.2012 13:18:28 Edytowano artykuł 2011
02.01.2012 12:56:53 Edytowano artykuł 2011
02.01.2012 12:49:23 Edytowano artykuł 2011
02.01.2012 12:46:59 Edytowano artykuł 2011
02.01.2012 12:45:48 Edytowano artykuł 2011
02.01.2012 12:41:45 Edytowano artykuł 2011
02.01.2012 12:40:02 Edytowano artykuł 2011
02.01.2012 12:29:23 Edytowano artykuł 2011
02.01.2012 12:27:32 Edytowano artykuł 2011
02.01.2012 12:00:26 Edytowano artykuł 2011
02.01.2012 11:56:13 Edytowano artykuł 2011
02.01.2012 11:52:14 Edytowano artykuł 2011
02.01.2012 11:49:18 Edytowano artykuł 2011
02.01.2012 11:42:09 Edytowano artykuł 2011
02.01.2012 11:35:36 Edytowano artykuł 2011
02.01.2012 11:25:19 Edytowano artykuł 2011
02.01.2012 11:16:57 Edytowano artykuł 2011
02.01.2012 11:13:38 Edytowano artykuł 2011
30.12.2011 13:00:05 Edytowano artykuł 2011
30.12.2011 12:57:40 Edytowano artykuł 2011
30.12.2011 12:09:58 Edytowano artykuł 2011
30.12.2011 12:07:35 Edytowano artykuł 2011
30.12.2011 12:04:16 Edytowano artykuł 2011
30.12.2011 12:03:10 Edytowano artykuł 2011
30.12.2011 12:00:03 Edytowano artykuł 2011
30.12.2011 11:55:09 Edytowano artykuł 2011
30.12.2011 11:37:39 Edytowano artykuł 2011
30.12.2011 11:35:33 Edytowano artykuł 2011
30.12.2011 11:31:53 Dodany nowy artykuł 2011
28.12.2011 14:32:43 Dodany załącznik Treść do artykułu ZAWIADOMIENIE o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Prusy, ogłoszonego na dzień 23 grudnia 2011 r.
28.12.2011 14:31:39 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Prusy, ogłoszonego na dzień 23 grudnia 2011 r.
28.12.2011 13:04:45 Dodany załącznik PKD 2007 - wyjaśnienia do artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
28.12.2011 12:01:53 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie do artykułu Sprawa nr 271.31.2011.PP pn.: "Usługi weterynaryjne na terenie Gminy Kampinos w roku 2012 - II"
28.12.2011 12:01:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.31.2011.PP pn.: "Usługi weterynaryjne na terenie Gminy Kampinos w roku 2012 - II"
28.12.2011 11:53:38 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271.29.2011.PP pn.: "Usługi weterynaryjne na terenie Gminy Kampinos w roku 2012"
28.12.2011 11:50:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.6.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn.: "Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-III"
28.12.2011 11:43:41 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.6.2011 zawiadomienie o wyniku postępowania na zadanie pn.: "Doposażenie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Kampinosie-III"
27.12.2011 09:55:36 Dodany załącznik Instrukcja wypełniania Wniosku do artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
27.12.2011 09:54:59 Dodany załącznik Wniosek CEIDG-1 do artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
27.12.2011 09:54:04 Usunięty załącznik FORMULARZ do dokonywania korekt w przypadku pomyłek z artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
27.12.2011 09:54:01 Usunięty załącznik INSTRUKCJA wypełniania wniosku EDG-1 z artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
27.12.2011 09:53:58 Usunięty załącznik Część EDG-RD nr... Wykonywana działalność gospodarcza z artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
27.12.2011 09:53:56 Usunięty załącznik Część EDG-RB nr... Informacja o rachunkach bankowych z artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
27.12.2011 09:53:54 Usunięty załącznik Część EDG-MW nr... Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej z artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
27.12.2011 09:53:51 Usunięty załącznik EDG-1 – WNIOSEK O WPIS do ewidencji działalności gospodarczej 2 STRONA z artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
27.12.2011 09:53:49 Usunięty załącznik EDG-1 – WNIOSEK O WPIS do ewidencji działalności gospodarczej 1 STRONA z artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
27.12.2011 09:53:31 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
27.12.2011 09:53:27 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej