bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
26.09.2012 14:30:26 Dodany załącznik Zał. Nr 1 - wykaz aktów prawnych do artykułu OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos na lata 2012 – 2015 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
26.09.2012 14:27:37 Dodany załącznik Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos do artykułu OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos na lata 2012 – 2015 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
26.09.2012 14:22:06 Dodany załącznik Treść Ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos na lata 2012 – 2015 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
26.09.2012 14:20:57 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos na lata 2012 – 2015 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
26.09.2012 14:20:35 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos na lata 2012 – 2015 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
26.09.2012 14:06:42 Dodany załącznik Projekt Uchwały do artykułu OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A – część Ia oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
26.09.2012 14:05:02 Dodany załącznik Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący wieś Kampinos A, część I a do artykułu OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A – część Ia oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
26.09.2012 13:31:50 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.15.2012.PP zapytanie cenowe dla postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartosci nieprzekraczającej równowartosci 14 000 euro pn.: "Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu Gminy Kampinos współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP 2012””
26.09.2012 13:31:16 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.15.2012.PP zapytanie cenowe dla postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartosci nieprzekraczającej równowartosci 14 000 euro pn.: "Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu Gminy Kampinos współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP 2012””
25.09.2012 07:47:23 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ z załącznikami do artykułu Sprawa nr 271.1.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie"
25.09.2012 07:47:01 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie"
25.09.2012 07:45:20 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.1.2012 ogłoszenie o zamówienie na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły podstawowej w Kampinosie"
25.09.2012 07:44:32 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2012 ogłoszenie o zamówienie na zadanie pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły podstawowej w Kampinosie"
21.09.2012 15:16:54 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ z załącznikami do artykułu Sprawa nr 271.4.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Zakup usług edukacyjnych w roku szkolnym 2012/ 2013 w ramach projektów: „Młodzi Zdolni” inicjatywa edukacyjna w Kampinosie; „Moja szkoła jest OK !” oraz „Dziecięca akademia przyszłości” współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, Priorytet IX"
21.09.2012 15:16:19 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Zakup usług edukacyjnych w roku szkolnym 2012/ 2013 w ramach projektów: „Młodzi Zdolni” inicjatywa edukacyjna w Kampinosie; „Moja szkoła jest OK !” oraz „Dziecięca akademia przyszłości” współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, Priorytet IX"
21.09.2012 15:14:07 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr 271.4.2012 ogłoszenie o zamówienie na zadanie pn.: "Zakup usług edukacyjnych w roku szkolnym 2012/ 2013 w ramach projektów: „Młodzi Zdolni” inicjatywa edukacyjna w Kampinosie; „Moja szkoła jest OK !” oraz „Dziecięca akademia przyszłości” współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, Priorytet IX"
21.09.2012 15:12:36 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.4.2012 ogłoszenie o zamówienie na zadanie pn.: "Zakup usług edukacyjnych w roku szkolnym 2012/ 2013 w ramach projektów: „Młodzi Zdolni” inicjatywa edukacyjna w Kampinosie; „Moja szkoła jest OK !” oraz „Dziecięca akademia przyszłości” współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, Priorytet IX"
20.09.2012 14:01:31 Edytowano artykuł 2012
20.09.2012 13:56:55 Edytowano artykuł 2012
20.09.2012 13:54:46 Edytowano artykuł 2012
20.09.2012 13:52:54 Edytowano artykuł 2012
20.09.2012 13:50:23 Edytowano artykuł 2012
20.09.2012 11:13:02 Edytowano artykuł 2012
20.09.2012 11:10:21 Edytowano artykuł 2012
20.09.2012 11:01:19 Edytowano artykuł 2012
20.09.2012 10:57:08 Edytowano artykuł 2012
20.09.2012 10:48:30 Edytowano artykuł 2012
20.09.2012 10:36:14 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Pasikonie i Wiejca
20.09.2012 10:20:30 Dodany załącznik RB-Z korekta do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2012 r.
17.09.2012 15:18:16 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonychw miejscowościach Pasikonie i Wiejca
17.09.2012 15:16:00 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonychw miejscowościach Pasikonie i Wiejca
17.09.2012 15:15:42 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonychw miejscowościach Pasikonie i Wiejca
17.09.2012 15:14:54 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonychw miejscowościach Pasikonie i Wiejca
17.09.2012 15:12:33 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat - Strzyżew Parcele
14.09.2012 15:02:03 Edytowano artykuł Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
14.09.2012 14:57:21 Dodany załącznik Formularz konsultacyjny do artykułu Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
14.09.2012 14:56:57 Dodany załącznik PROJEKT Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2013 do artykułu Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
14.09.2012 14:55:50 Dodany nowy artykuł Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
12.09.2012 14:47:58 Dodany nowy artykuł Informacja o wynikach naboru
12.09.2012 13:42:32 Dodany załącznik Treść Ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A – część Ia oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
12.09.2012 13:41:16 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A – część Ia oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
11.09.2012 09:55:12 Edytowano artykuł Dane adresowe
11.09.2012 09:51:15 Edytowano artykuł Dane adresowe
31.08.2012 15:09:11 Edytowano artykuł LISTA KANDYDATÓW uczestniczących w naborze na stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych - informacja o II etapie rozmów
31.08.2012 15:08:18 Dodany nowy artykuł LISTA KANDYDATÓW uczestniczących w naborze na stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych - informacja o II etapie rozmów
30.08.2012 16:06:40 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kampinoska jesień na sportowo” - Uwagi do 6 września br.
30.08.2012 16:03:26 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kampinoska jesień na sportowo” - Uwagi do 6 września br.
30.08.2012 16:00:16 Dodany załącznik Wyciąg z wpisania do ewidencji do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kampinoska jesień na sportowo” - Uwagi do 6 września br.
30.08.2012 15:59:53 Dodany załącznik Oświadczenie Oferenta do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kampinoska jesień na sportowo” - Uwagi do 6 września br.
30.08.2012 15:59:35 Dodany załącznik OFERTA do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kampinoska jesień na sportowo” - Uwagi do 6 września br.