bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
Data Redaktor Zmiana
30.09.2014 10:54:57 Edytowano artykuł Druk_Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego
30.09.2014 10:53:59 Dodany nowy artykuł Druk_Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego
29.09.2014 15:29:56 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2014 r.
29.09.2014 15:29:02 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2014 r.
29.09.2014 08:15:13 Edytowano artykuł 2014
29.09.2014 08:12:54 Edytowano artykuł 2014
29.09.2014 08:11:27 Edytowano artykuł 2014
29.09.2014 08:02:57 Edytowano artykuł 2014
26.09.2014 14:12:00 Dodany nowy artykuł INFORMACJA o SPOTKANIU
26.09.2014 14:11:33 Dodany nowy artykuł 1
26.09.2014 12:41:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr 271.7.2014.PN pn.: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strojec - Rzęszyce”
26.09.2014 12:41:09 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamó z artykułu Sprawa nr 271.7.2014.PN pn.: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strojec - Rzęszyce”
26.09.2014 12:41:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamó do artykułu Sprawa nr 271.7.2014.PN pn.: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strojec - Rzęszyce”
26.09.2014 12:39:31 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.12.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 30 000 euro pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos - II etap"
26.09.2014 08:49:20 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
26.09.2014 08:48:56 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
26.09.2014 08:47:48 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
26.09.2014 08:46:25 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
26.09.2014 08:44:10 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
26.09.2014 08:42:36 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
24.09.2014 16:21:07 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
24.09.2014 08:03:25 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr 271.7.2014.PN pn.: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strojec - Rzęszyce”
23.09.2014 10:11:05 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
23.09.2014 10:09:47 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
23.09.2014 10:07:27 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
23.09.2014 09:57:05 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
23.09.2014 09:48:34 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A – część Ia
23.09.2014 09:35:28 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A – część Ia
23.09.2014 09:33:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A – część Ia
23.09.2014 09:31:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A – część Ia
23.09.2014 09:27:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.12.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 30 000 euro pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos - II etap"
23.09.2014 09:27:02 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.12.2014.PP Ogłoszenie dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 30 000 euro pn.: "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos - II etap"
17.09.2014 13:58:14 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji 2014 r.
15.09.2014 12:05:38 Edytowano artykuł 2014
09.09.2014 20:11:35 Dodany załącznik Treść Postanowienia do artykułu OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Strzyżewie...
09.09.2014 20:11:12 Usunięty załącznik Treść Zawiadomienia z artykułu OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Strzyżewie...
09.09.2014 20:11:06 Dodany załącznik Treść Zawiadomienia do artykułu OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Strzyżewie...
09.09.2014 20:11:04 Dodany załącznik Treść Zawiadomienia do artykułu OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Strzyżewie...
09.09.2014 20:10:11 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dot. budowy sieci kanalizacyjnej w Strzyżewie...
09.09.2014 15:42:36 Dodany załącznik OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A – część Ia do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A – część Ia
09.09.2014 15:42:02 Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A – część Ia
09.09.2014 08:44:24 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
09.09.2014 08:35:42 Edytowano artykuł Protokoły z sesji 2014 r.
09.09.2014 07:50:53 Edytowano artykuł 2014
08.09.2014 12:50:56 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
08.09.2014 08:42:10 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
05.09.2014 13:55:28 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
05.09.2014 13:46:21 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
05.09.2014 13:31:35 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
05.09.2014 13:30:37 Edytowano artykuł WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.