bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181
Data Redaktor Zmiana
22.10.2010 13:29:56 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:29:10 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Wykaz udzielonych gwarancji i poreczeń z artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:28:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wykaz udzielonych gwarancji i poreczeń do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:27:43 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Opinia RIO o przedłożonym projektu uchwały budżetowej na 2010r oraz prognozie łącznej kwoty długu str 3 do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:25:32 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Opinia RIO o przedłożonym projektu uchwały budżetowej na 2010r oraz prognozie łącznej kwoty długu str 2 do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:25:00 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Opinia RIO o przedłożonym projektu uchwały budżetowej na 2010r oraz prognozie łącznej kwoty długu str 1 do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:18:59 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 1 do artykułu Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 13:12:05 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”
22.10.2010 10:00:03 Edytowano artykuł
22.10.2010 09:55:39 Edytowano artykuł
22.10.2010 09:53:22 Edytowano artykuł
19.10.2010 14:38:08 Dodany załącznik Schemat organizacyjny do artykułu Schemat Organizacyjny UG
19.10.2010 14:37:39 Usunięty załącznik Schemat Organizacyjny UG z artykułu Schemat Organizacyjny UG
19.10.2010 13:48:41 Dodany załącznik Regulamin Organizacyjny do artykułu Regulamin Organizacyjny
19.10.2010 13:31:27 Usunięty załącznik Regulamin Organizacyjny z artykułu Regulamin Organizacyjny
15.10.2010 14:16:38 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Opinia str. 2 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załacznik nr 4 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu
15.10.2010 14:15:21 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Opinia str. 1 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załacznik nr 4 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu
15.10.2010 14:14:40 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/7/2010 załacznik nr 4 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu
15.10.2010 14:14:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Uchwała nr LIV/243/10 Rady Gminy Kampinos do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załacznik nr 3 Uchwała nr LIV/243/10 Rady Gminy Kampinos
15.10.2010 14:13:38 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/7/2010 załacznik nr 3 Uchwała nr LIV/243/10 Rady Gminy Kampinos
15.10.2010 14:11:45 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-Z str. 4 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
15.10.2010 14:11:21 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-Z str. 3 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
15.10.2010 14:10:53 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-Z str. 2 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
15.10.2010 14:10:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-Z str. 1 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
15.10.2010 14:09:38 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-N str. 2 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
15.10.2010 14:09:13 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-N str. 1 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
15.10.2010 14:08:14 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-NDS str. 2 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
15.10.2010 14:07:18 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-NDS str. 1 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
15.10.2010 14:04:08 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2008
15.10.2010 14:03:40 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-Z str. 4 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2009
15.10.2010 14:03:17 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-Z str. 3 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2009
15.10.2010 14:02:54 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-Z str. 2 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2009
15.10.2010 14:02:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-Z str. 1 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2009
15.10.2010 14:01:37 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-N str. 2 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2009
15.10.2010 14:01:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-N str. 1 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2009
15.10.2010 13:59:58 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-NDS str. 2 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2009
15.10.2010 13:59:36 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-NDS str. 1 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2009
15.10.2010 13:52:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2009
15.10.2010 13:51:40 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2009
15.10.2010 13:50:36 Katarzyna Zielerowicz Edytowano artykuł Sprawa nr 341/5/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2009
15.10.2010 13:49:05 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-Z str. 3 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2010
15.10.2010 13:48:42 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-Z str. 2 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2010
15.10.2010 13:48:27 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-Z str. 1 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2010
15.10.2010 13:48:09 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-NDS str. 2 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2010
15.10.2010 13:47:57 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-NDS str. 1 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2010
15.10.2010 13:47:35 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-N str. 3 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2010
15.10.2010 13:45:50 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik RB-N str. 2 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2010
15.10.2010 13:45:21 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-N str. 1 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2010
15.10.2010 13:44:48 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-28S str. 19 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2010
15.10.2010 13:44:34 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Rb-28S str. 18 do artykułu Sprawa nr 341/7/2010 załącznik nr 6 Sprawozdania Finansowe za 2010