bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
Data Redaktor Zmiana
03.08.2009 13:25:52 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł 341/12/2009 OGŁOSZENIE - modernizacja drogi w miejscowości Strzyżew-Strojec
31.07.2009 09:08:46 Edytowano artykuł 2009
31.07.2009 08:59:11 Edytowano artykuł 2009
30.07.2009 13:56:03 Usunięto artykuł Zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej z kategorii Inne
30.07.2009 13:51:22 Edytowano artykuł Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych
30.07.2009 13:49:04 Edytowano artykuł Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych
30.07.2009 13:48:15 Edytowano artykuł Procedura ubiegania się o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.
30.07.2009 13:46:26 Dodany załącznik WNIOSEK o udzielenie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób do artykułu Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych
30.07.2009 13:43:02 Edytowano artykuł Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych
30.07.2009 13:39:00 Edytowano artykuł Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych
30.07.2009 13:37:30 Dodany nowy artykuł Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych
30.07.2009 13:28:56 Dodany załącznik WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej do artykułu Procedura ubiegania się o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.
30.07.2009 10:39:12 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
30.07.2009 10:37:46 Edytowano artykuł Procedura ubiegania się o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.
30.07.2009 10:37:03 Edytowano artykuł Procedura ubiegania się o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.
30.07.2009 10:36:28 Edytowano artykuł Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
30.07.2009 10:36:19 Edytowano artykuł Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu; poza miejscem sprzedaży; podczas organizowanych przyjęć
30.07.2009 10:33:58 Edytowano artykuł Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
30.07.2009 10:33:13 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
30.07.2009 10:32:30 Edytowano artykuł Procedura ubiegania się o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.
30.07.2009 10:31:34 Edytowano artykuł Procedura ubiegania się o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.
29.07.2009 14:31:44 Dodany nowy artykuł Procedura ubiegania się o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.
29.07.2009 14:23:57 Edytowano artykuł Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu; poza miejscem sprzedaży; podczas organizowanych przyjęć
29.07.2009 14:22:39 Edytowano artykuł Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu; poza miejscem sprzedaży; podczas organizowanych przyjęć
29.07.2009 14:20:27 Dodany załącznik WNIOSEK - o wydanie zezwolenia na sprzedaż/sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do artykułu Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu; poza miejscem sprzedaży; podczas organizowanych przyjęć
29.07.2009 14:17:01 Edytowano artykuł Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu; poza miejscem sprzedaży; podczas organizowanych przyjęć
29.07.2009 14:10:58 Edytowano artykuł Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
29.07.2009 13:38:12 Dodany załącznik WNIOSEK o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do artykułu Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
29.07.2009 13:34:19 Edytowano artykuł Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
29.07.2009 13:33:42 Edytowano artykuł Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
29.07.2009 13:33:15 Edytowano artykuł Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
29.07.2009 13:12:34 Usunięto artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie z kategorii Ewidencja działalności gosp.
29.07.2009 13:01:40 Dodany załącznik ZAŁĄCZNIK nr 2 - Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie do artykułu Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:59:44 Dodany załącznik ZAŁĄCZNIK nr 1 - Opis obiektu do artykułu Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:56:26 Dodany załącznik WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (agroturystyka) do artykułu Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:41:14 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:33:33 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:30:35 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:26:26 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:25:30 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:24:00 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:22:24 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:19:50 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:16:27 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:15:51 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:13:41 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:06:07 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 11:58:34 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 11:56:16 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 11:53:35 Dodany nowy artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)