bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
Data Redaktor Zmiana
20.09.2012 12:52:54 Edytowano artykuł 2012
20.09.2012 12:50:23 Edytowano artykuł 2012
20.09.2012 10:13:02 Edytowano artykuł 2012
20.09.2012 10:10:21 Edytowano artykuł 2012
20.09.2012 10:01:19 Edytowano artykuł 2012
20.09.2012 09:57:08 Edytowano artykuł 2012
20.09.2012 09:48:30 Edytowano artykuł 2012
20.09.2012 09:36:14 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE dot. przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowościach Pasikonie i Wiejca
20.09.2012 09:20:30 Dodany załącznik RB-Z korekta do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2012 r.
17.09.2012 14:18:16 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonychw miejscowościach Pasikonie i Wiejca
17.09.2012 14:16:00 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonychw miejscowościach Pasikonie i Wiejca
17.09.2012 14:15:42 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonychw miejscowościach Pasikonie i Wiejca
17.09.2012 14:14:54 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonychw miejscowościach Pasikonie i Wiejca
17.09.2012 14:12:33 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat - Strzyżew Parcele
14.09.2012 14:02:03 Edytowano artykuł Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
14.09.2012 13:57:21 Dodany załącznik Formularz konsultacyjny do artykułu Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
14.09.2012 13:56:57 Dodany załącznik PROJEKT Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2013 do artykułu Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
14.09.2012 13:55:50 Dodany nowy artykuł Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
12.09.2012 13:47:58 Dodany nowy artykuł Informacja o wynikach naboru
12.09.2012 12:42:32 Dodany załącznik Treść Ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A – część Ia oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
12.09.2012 12:41:16 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kampinos dla wsi Kampinos A – część Ia oraz w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu związanym z tym planem
11.09.2012 08:55:12 Edytowano artykuł Dane adresowe
11.09.2012 08:51:15 Edytowano artykuł Dane adresowe
31.08.2012 14:09:11 Edytowano artykuł LISTA KANDYDATÓW uczestniczących w naborze na stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych - informacja o II etapie rozmów
31.08.2012 14:08:18 Dodany nowy artykuł LISTA KANDYDATÓW uczestniczących w naborze na stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych - informacja o II etapie rozmów
30.08.2012 15:06:40 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kampinoska jesień na sportowo” - Uwagi do 6 września br.
30.08.2012 15:03:26 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kampinoska jesień na sportowo” - Uwagi do 6 września br.
30.08.2012 15:00:16 Dodany załącznik Wyciąg z wpisania do ewidencji do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kampinoska jesień na sportowo” - Uwagi do 6 września br.
30.08.2012 14:59:53 Dodany załącznik Oświadczenie Oferenta do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kampinoska jesień na sportowo” - Uwagi do 6 września br.
30.08.2012 14:59:35 Dodany załącznik OFERTA do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kampinoska jesień na sportowo” - Uwagi do 6 września br.
30.08.2012 14:59:02 Dodany załącznik Pismo przewodnie do artykułu OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kampinoska jesień na sportowo” - Uwagi do 6 września br.
30.08.2012 14:58:07 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kampinoska jesień na sportowo” - Uwagi do 6 września br.
30.08.2012 14:57:30 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kampinoska jesień na sportowo” - Uwagi do 6 września br.
30.08.2012 14:56:40 Usunięto artykuł OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Idą Święta- Tradycje Kampinoskie” - Uwagi do 28 listopada br. z kategorii Oferty składane w trybie art. 19a ustawy
30.08.2012 14:55:20 Dodany nowy artykuł
27.08.2012 10:01:33 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2012-2015, z perspektywą na lata 2016 -2019
27.08.2012 09:26:38 Dodany załącznik PROJEKT Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2012-2015, z perspektywą na lata 2016 -2019 do artykułu OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2012-2015, z perspektywą na lata 2016 -2019
27.08.2012 09:22:07 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos na lata 2012-2015, z perspektywą na lata 2016 -2019
27.08.2012 08:43:22 Edytowano artykuł Lista Kandydatów uczestniczących w naborze na stanowisko: podinspektor ds. kancelaryjnych
23.08.2012 12:42:12 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Kampinos
23.08.2012 12:37:55 Edytowano artykuł Zawiadomienia o sesji Rady Gminy Kampinos
20.08.2012 12:41:13 Dodany nowy artykuł Lista Kandydatów uczestniczących w naborze na stanowisko: podinspektor ds. kancelaryjnych
16.08.2012 09:27:39 Edytowano artykuł 2012
16.08.2012 09:22:32 Edytowano artykuł 2012
09.08.2012 10:55:35 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym (nieruchomość położona w miejscowości Kirsztajnów)
09.08.2012 10:53:07 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o III przetargu ustnym nieograniczonym (nieruchomość położona w miejscowości Prusy)
30.07.2012 08:55:39 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2012 r.
30.07.2012 07:40:19 Edytowano artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Pasikonie, Wiejca - ogł. z dnia 30 lipca 2012 r.
30.07.2012 07:35:11 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Pasikonie, Wiejca - ogł. z dnia 30 lipca 2012 r.
30.07.2012 07:25:46 Dodany załącznik RB-NDS do artykułu Sprawozdania za II kwartał 2012 r.