bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
Data Redaktor Zmiana
11.10.2012 13:07:51 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zawiadomienie II do artykułu Sprawa nr 271.15.2012 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.:„Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu Gminy Kampinos współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP 2012”-część II Nożyce hydrauliczne”
11.10.2012 13:07:16 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.15.2012 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.:„Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu Gminy Kampinos współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP 2012”-część II Nożyce hydrauliczne”
11.10.2012 13:06:08 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zawiadomienie cz. I do artykułu Sprawa nr 271.15.2012 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.:„Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu Gminy Kampinos współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP 2012”- część I Agregat prądotwórczy”
11.10.2012 13:04:26 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.15.2012 Zawiadomienie o wyniku postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę poniżej 14 000 euro pn.:„Zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu Gminy Kampinos współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP 2012”- część I Agregat prądotwórczy”
11.10.2012 12:49:28 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Wyjaśnienie do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 wyjaśnienia na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
11.10.2012 12:48:52 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012 wyjaśnienia na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
10.10.2012 13:06:21 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Zawiadomienie o unieważnieniu postepowanai do artykułu Sprawa nr 271.1.2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie"
10.10.2012 13:05:37 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kampinosie"
10.10.2012 10:14:44 Dodany załącznik Formularz uwag do artykułu SPOTKANIE w sprawie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”
10.10.2012 10:14:31 Dodany załącznik Projekt PROGRAMU WSPÓŁPRACY na 2013 rok do artykułu SPOTKANIE w sprawie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”
10.10.2012 10:14:02 Dodany załącznik Projekt uchwały do artykułu SPOTKANIE w sprawie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”
10.10.2012 10:13:42 Dodany nowy artykuł SPOTKANIE w sprawie konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”
09.10.2012 14:24:18 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
09.10.2012 14:23:57 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
09.10.2012 14:12:48 Magdalena Wilczyńska Usunięty załącznik SIWZ z załącznikami z artykułu Sprawa nr 271.5.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
09.10.2012 14:12:41 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik SIWZ + załączniki do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno"
09.10.2012 13:38:46 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Przedmiar cz. elektryczna i cz. automatyka do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 13 do SIWZ Część Elektryczna i Automatyczna
09.10.2012 13:38:11 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Schematy Ideowe cz. Automatyka do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 13 do SIWZ Część Elektryczna i Automatyczna
09.10.2012 13:34:49 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Projekt budowlany wykonawczy cz. Automatyka do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 13 do SIWZ Część Elektryczna i Automatyczna
09.10.2012 13:33:41 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Rysunek nr 6 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 13 do SIWZ Część Elektryczna i Automatyczna
09.10.2012 13:33:05 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Rysunek nr 5 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 13 do SIWZ Część Elektryczna i Automatyczna
09.10.2012 13:32:36 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Rysunek nr 4 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 13 do SIWZ Część Elektryczna i Automatyczna
09.10.2012 13:32:04 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Rysunek nr 3 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 13 do SIWZ Część Elektryczna i Automatyczna
09.10.2012 13:31:28 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Rysunek nr 2 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 13 do SIWZ Część Elektryczna i Automatyczna
09.10.2012 13:30:56 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Rysunek 1 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 13 do SIWZ Część Elektryczna i Automatyczna
09.10.2012 13:30:04 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Projekt budowlano wykonawczy cz. elektryczna do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 13 do SIWZ Część Elektryczna i Automatyczna
09.10.2012 13:28:44 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 13 do SIWZ Część Elektryczna i Automatyczna
09.10.2012 13:27:27 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Przedmiar cz. budowlana do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 12 do SIWZ Część Budowlana
09.10.2012 13:26:51 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Rysunek 3 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 12 do SIWZ Część Budowlana
09.10.2012 13:26:13 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Rysunek 2 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 12 do SIWZ Część Budowlana
09.10.2012 13:25:32 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Rysunek 1 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 12 do SIWZ Część Budowlana
09.10.2012 13:24:44 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik projekt budowlany wykonawczy część budowlana do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 12 do SIWZ Część Budowlana
09.10.2012 13:22:47 Magdalena Wilczyńska Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 12 do SIWZ Część Budowlana
09.10.2012 13:20:51 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Charakterystyka obiektu , założenia do kosztorysowania do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 13:19:42 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Przedmiar robót montażowych do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 13:17:39 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Przedmiar robót demontażowych do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 13:16:04 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 15 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 13:15:00 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 14 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 13:13:50 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 13 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 13:12:55 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 12 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 13:12:01 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 11 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 13:10:40 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 10 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 13:09:20 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 9 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 13:08:08 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 8 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 13:07:21 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 7 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 13:06:37 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 6 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 13:05:27 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 5 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 13:03:37 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 4 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 13:02:16 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 3 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna
09.10.2012 13:00:21 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik Załącznik nr 2 do artykułu Sprawa nr 271.5.2012 załącznk nr 11 do SIWZ Część Instalacyjna