bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
Data Redaktor Zmiana
29.07.2009 14:22:39 Edytowano artykuł Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu; poza miejscem sprzedaży; podczas organizowanych przyjęć
29.07.2009 14:20:27 Dodany załącznik WNIOSEK - o wydanie zezwolenia na sprzedaż/sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do artykułu Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu; poza miejscem sprzedaży; podczas organizowanych przyjęć
29.07.2009 14:17:01 Edytowano artykuł Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu; poza miejscem sprzedaży; podczas organizowanych przyjęć
29.07.2009 14:10:58 Edytowano artykuł Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
29.07.2009 13:38:12 Dodany załącznik WNIOSEK o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do artykułu Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
29.07.2009 13:34:19 Edytowano artykuł Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
29.07.2009 13:33:42 Edytowano artykuł Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
29.07.2009 13:33:15 Edytowano artykuł Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
29.07.2009 13:12:34 Usunięto artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie z kategorii Ewidencja działalności gosp.
29.07.2009 13:01:40 Dodany załącznik ZAŁĄCZNIK nr 2 - Minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie do artykułu Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:59:44 Dodany załącznik ZAŁĄCZNIK nr 1 - Opis obiektu do artykułu Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:56:26 Dodany załącznik WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (agroturystyka) do artykułu Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:41:14 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:33:33 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:30:35 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:26:26 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:25:30 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:24:00 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:22:24 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:19:50 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:16:27 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:15:51 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:13:41 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 12:06:07 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 11:58:34 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 11:56:16 Edytowano artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 11:53:35 Dodany nowy artykuł Wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (agroturystyka)
29.07.2009 11:49:54 Usunięto artykuł Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką z kategorii Ewidencja działalności gosp.
29.07.2009 11:34:01 Dodany załącznik WNIOSEK o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką do artykułu Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
29.07.2009 11:19:08 Edytowano artykuł Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
29.07.2009 11:13:59 Dodany nowy artykuł Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
29.07.2009 11:07:20 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
29.07.2009 11:04:35 Usunięto artykuł Zgłoszenie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej z kategorii Działalność gospodarcza
29.07.2009 11:04:29 Usunięto artykuł Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z kategorii Działalność gospodarcza
29.07.2009 11:03:21 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
29.07.2009 11:01:34 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
29.07.2009 11:00:48 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
29.07.2009 10:59:22 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
29.07.2009 10:50:57 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
29.07.2009 10:43:17 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
29.07.2009 10:41:06 Dodany załącznik FORMULARZ do dokonywania korekt w przypadku pomyłek do artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
29.07.2009 10:39:12 Dodany załącznik INSTRUKCJA wypełniania wniosku EDG-1 do artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
29.07.2009 10:36:25 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
29.07.2009 10:29:19 Edytowano artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
28.07.2009 14:14:47 Dodany załącznik Część EDG-RD nr... Wykonywana działalność gospodarcza do artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
28.07.2009 14:13:35 Dodany załącznik Część EDG-RB nr... Informacja o rachunkach bankowych do artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
28.07.2009 14:12:35 Usunięty załącznik Część EDG-MW nr... Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej z artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
28.07.2009 14:12:32 Usunięty załącznik Część EDG-MW nr... Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej z artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
28.07.2009 14:12:27 Dodany załącznik Część EDG-MW nr... Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej do artykułu Ewidencja działalności gospodarczej
28.07.2009 14:12:20 Dodany załącznik Część EDG-MW nr... Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej do artykułu Ewidencja działalności gospodarczej