bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
Data Redaktor Zmiana
07.06.2019 08:44:23 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 15 - Projekt stałej organizacji ruchu do artykułu Sprawa nr FZ.271.57.2019.PN pn. " Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" - Etap II
07.06.2019 08:37:50 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 14 - Opinia geotechniczna do artykułu Sprawa nr FZ.271.57.2019.PN pn. " Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" - Etap II
07.06.2019 08:36:19 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 13 - Projekt wykonawczy zamienny do artykułu Sprawa nr FZ.271.57.2019.PN pn. " Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" - Etap II
07.06.2019 08:26:58 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 12 - Projekt budowlany elektryczny do artykułu Sprawa nr FZ.271.57.2019.PN pn. " Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" - Etap II
07.06.2019 08:24:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 11 - Projekt budowlany zamienny zagospodarowania terenu do artykułu Sprawa nr FZ.271.57.2019.PN pn. " Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" - Etap II
07.06.2019 08:21:02 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Projekt budowlany zamienny do artykułu Sprawa nr FZ.271.57.2019.PN pn. " Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" - Etap II
07.06.2019 08:18:45 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - STWIORB - cz. III do artykułu Sprawa nr FZ.271.57.2019.PN pn. " Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" - Etap II
07.06.2019 08:16:33 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - STWIORB - cz. II do artykułu Sprawa nr FZ.271.57.2019.PN pn. " Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" - Etap II
07.06.2019 08:07:57 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - STWIORB - cz. I do artykułu Sprawa nr FZ.271.57.2019.PN pn. " Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" - Etap II
07.06.2019 08:05:05 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Załącznik nr 9 - STWIORB - część I z artykułu Sprawa nr FZ.271.57.2019.PN pn. " Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" - Etap II
07.06.2019 08:03:33 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - STWIORB - część I do artykułu Sprawa nr FZ.271.57.2019.PN pn. " Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" - Etap II
07.06.2019 07:58:21 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Przedmiary do artykułu Sprawa nr FZ.271.57.2019.PN pn. " Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" - Etap II
07.06.2019 07:53:38 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.57.2019.PN pn. " Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" - Etap II
07.06.2019 07:52:54 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.57.2019.PN pn. " Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" - Etap II
06.06.2019 13:24:02 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
06.06.2019 13:17:56 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 12 - STWiORB do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
06.06.2019 13:16:01 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 11 - Przedmiary do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
06.06.2019 13:15:09 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - Dokumentacja badań podłoża gruntowego do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
06.06.2019 13:14:20 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - budowy oraz przebudowy instalacji kanalizacji zewnętrznej do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
06.06.2019 13:13:16 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - przyłącza wodociągowego do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
06.06.2019 13:12:15 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9- Projekt budowlany - instalacji zewnętrznej gazu ziemnego do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
06.06.2019 13:09:54 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - wewnętrzny układ komunikacyjny do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
06.06.2019 13:08:38 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu - cz. II do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
06.06.2019 13:06:18 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu - cz. I do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
06.06.2019 13:04:43 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. IX do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
06.06.2019 13:03:25 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VIII do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
06.06.2019 13:01:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VII do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
06.06.2019 12:59:23 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. VI do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
06.06.2019 12:57:01 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. V do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
06.06.2019 12:54:49 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. IV do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
06.06.2019 12:52:03 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. III do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
06.06.2019 12:50:05 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. II do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
06.06.2019 12:47:34 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 8 - Projekt architektoniczno budowlany - cz. I do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
06.06.2019 12:44:36 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 7 - Pozwolenie na budowę do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
06.06.2019 12:43:26 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Harmonogram rzeczowo-finansowy - załącznik nr 3 do umowy do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
06.06.2019 12:42:01 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 6 - Istotne postanowienia umowy do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
06.06.2019 12:41:00 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
06.06.2019 12:24:28 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.56.2019.PN pn. " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"
06.06.2019 11:00:58 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.06.2019 10:42:16 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.06.2019 10:39:19 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2019
06.06.2019 08:48:55 Natalia Stasiak Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 5 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.06.2019 08:48:37 Natalia Stasiak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 5 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
05.06.2019 13:09:34 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2019
05.06.2019 13:03:14 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2019
05.06.2019 09:00:35 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do artykułu Inspektor ds. obsługi Rady i Komisji
05.06.2019 09:00:19 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Kwestionariusz do artykułu Inspektor ds. obsługi Rady i Komisji
05.06.2019 09:00:08 Patrycja Kurlanc Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Inspektor ds. obsługi Rady i Komisji
05.06.2019 08:58:51 Patrycja Kurlanc Dodany nowy artykuł Inspektor ds. obsługi Rady i Komisji
04.06.2019 13:54:22 Agnieszka Więckowska Dodany załącznik Klauzula informacyjna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do artykułu Pomoc administracyjna