bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
Data Redaktor Zmiana
31.03.2011 12:17:33 Edytowano artykuł Rada Gminy
31.03.2011 12:13:44 Edytowano artykuł Rada Gminy
31.03.2011 12:11:10 Edytowano artykuł Rada Gminy
31.03.2011 12:01:41 Edytowano artykuł Rada Gminy
31.03.2011 11:58:57 Edytowano artykuł Rada Gminy
29.03.2011 14:34:53 Edytowano artykuł 2011
29.03.2011 14:34:06 Edytowano artykuł 2011
29.03.2011 14:31:44 Edytowano artykuł 2011
29.03.2011 14:24:04 Dodany załącznik II_03 Załącznik do ogłoszenia - OŚWIADCZENIE OFERENTA do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
29.03.2011 14:23:16 Dodany załącznik II_02 Ogłoszenie o konkursie z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
29.03.2011 14:20:56 Dodany załącznik II_01 Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
29.03.2011 13:13:25 Edytowano artykuł 2011
29.03.2011 13:08:29 Edytowano artykuł 2011
28.03.2011 14:35:03 Dodany załącznik 03. Zalącznik do ogłoszenia - OŚWIADCZENIE OFERENTA do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 14:34:49 Usunięty załącznik 03. Zalącznik do ogloszenia - OŚWIADCZENIE OFERENTA z artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 14:33:54 Dodany załącznik 03. Zalącznik do ogloszenia - OŚWIADCZENIE OFERENTA do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 14:29:49 Dodany załącznik 02. Ogłoszenie o konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 14:29:18 Dodany załącznik 01 Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży... do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 14:27:40 Usunięty załącznik 01. Zarządzenie dot. ogłoszenia konkursu z artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 14:27:37 Usunięty załącznik 02. Ogłoszenie o konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy z artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 14:27:28 Dodany załącznik 02. Ogłoszenie o konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 14:27:01 Usunięty załącznik 02. Ogłoszenie o konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy z artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 14:26:31 Dodany załącznik 01. Zarządzenie dot. ogłoszenia konkursu do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 14:26:01 Usunięty załącznik 01. Zarządzenie dot. ogłoszenia konkursu z artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 14:25:45 Dodany załącznik 02. Ogłoszenie o konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 14:25:00 Usunięty załącznik 02. Ogłoszenie o konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy z artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 14:23:11 Dodany załącznik 02. Ogłoszenie o konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 14:20:47 Dodany załącznik 01. Zarządzenie dot. ogłoszenia konkursu do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
28.03.2011 09:59:55 Dodany załącznik Treść OGŁOSZENIA o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddz. Integracyjnymi w Kampinosie do artykułu Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddz. Integracyjnymi w Kampinosie
28.03.2011 09:58:41 Dodany załącznik Treść ZARZĄDZENIA do artykułu Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddz. Integracyjnymi w Kampinosie
28.03.2011 09:56:47 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddz. Integracyjnymi w Kampinosie
24.03.2011 13:51:36 Edytowano artykuł Druki do pobrania - NGO 2011
24.03.2011 13:48:11 Edytowano artykuł Druki do pobrania - NGO 2011
24.03.2011 13:46:13 Dodany załącznik Wzór UMOWY do artykułu Druki do pobrania - NGO 2011
24.03.2011 13:45:50 Dodany załącznik Wzór SPRAWOZDANIA do artykułu Druki do pobrania - NGO 2011
24.03.2011 13:43:59 Dodany załącznik Wzór OFERTY do artykułu Druki do pobrania - NGO 2011
24.03.2011 13:42:18 Dodany nowy artykuł Druki do pobrania - NGO 2011
24.03.2011 13:16:44 Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
24.03.2011 13:16:41 Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
24.03.2011 13:14:37 Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
24.03.2011 13:14:15 Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
24.03.2011 13:11:21 Dodany nowy artykuł Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011
23.03.2011 12:34:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Sprawa nr 271/1/2011/PP pn." Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kampinos w roku 2011r." - zawiadomienie o wyborze oferty
23.03.2011 12:33:48 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271/1/2011/PP pn." Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kampinos w roku 2011r." - zawiadomienie o wyborze oferty
23.03.2011 12:33:22 Katarzyna Zielerowicz Usunięto artykuł Sprawa nr 271/1/2011/PP pn." Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy Kampinos w roku 2011r." - zawiadomienie o wyborze oferty z kategorii Zawiadomienia o wyniku postępowania
23.03.2011 12:33:08 Katarzyna Zielerowicz Usunięty załącznik Zawiadomienie z artykułu
23.03.2011 12:32:26 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu
23.03.2011 12:32:06 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł
23.03.2011 12:22:03 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjasnienie nr 3 do artykułu Sprawa nr 271/1/2011 pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos" - WYJAŚNIENIA
23.03.2011 12:21:49 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Wyjaśnienie nr 2 do artykułu Sprawa nr 271/1/2011 pn.: "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos" - WYJAŚNIENIA