bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
Data Redaktor Zmiana
16.07.2018 13:23:08 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
16.07.2018 09:24:11 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
13.07.2018 13:14:40 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Wyjaśnienia nr 3 na pytanie z dnia 13.07.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"
13.07.2018 11:12:23 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
12.07.2018 10:32:22 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
11.07.2018 10:22:51 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"
11.07.2018 10:00:57 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
11.07.2018 09:59:13 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
11.07.2018 09:42:07 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
11.07.2018 08:53:47 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 11.07.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"
11.07.2018 08:52:14 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Wyjaśnienia nr 2 na pytania z dnia 03.07.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"
11.07.2018 08:51:55 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Wyjaśnienia nr 1 na pytania z dnia 03.07.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"
10.07.2018 08:56:20 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
10.07.2018 08:47:56 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
09.07.2018 16:43:33 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
09.07.2018 15:07:38 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.61.2018.PN pn." Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos""
06.07.2018 11:42:13 Anna Kamińska Edytowano artykuł Obiweszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 4 lipca 2018 r. zawiadamiające o decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.07.2018 11:41:54 Anna Kamińska Edytowano artykuł Obiweszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 4 lipca 2018 r. zawiadamiające o decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.07.2018 11:41:37 Anna Kamińska Edytowano artykuł Obiweszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 4 lipca 2018 r. zawiadamiające o decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.07.2018 11:40:49 Anna Kamińska Edytowano artykuł Obiweszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 4 lipca 2018 r. zawiadamiające o decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.07.2018 11:40:04 Anna Kamińska Dodany nowy artykuł Obiweszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 4 lipca 2018 r. zawiadamiające o decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.07.2018 11:37:57 Anna Kamińska Edytowano artykuł Obiweszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 4 lipca 2018 r. zawiadamiające o decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.07.2018 11:37:21 Anna Kamińska Dodany nowy artykuł Obiweszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 4 lipca 2018 r. zawiadamiające o decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
05.07.2018 15:34:03 Anna Kamińska Edytowano artykuł Obiweszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 04 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
05.07.2018 15:32:31 Anna Kamińska Dodany nowy artykuł Obiweszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 04 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
05.07.2018 14:32:52 Anna Kamińska Edytowano artykuł 2017
05.07.2018 14:07:32 Anna Kamińska Dodany załącznik rysunek prognoza do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18 czerwca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos
05.07.2018 14:06:44 Anna Kamińska Dodany załącznik tekst prognoza do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18 czerwca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos
05.07.2018 14:06:28 Anna Kamińska Dodany załącznik rysunek plan do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18 czerwca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos
05.07.2018 14:06:11 Anna Kamińska Dodany załącznik tekst plan do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18 czerwca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos
05.07.2018 14:05:51 Anna Kamińska Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18 czerwca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos
05.07.2018 14:05:36 Anna Kamińska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18 czerwca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos
05.07.2018 09:16:44 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
05.07.2018 09:07:41 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
05.07.2018 09:05:06 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
05.07.2018 07:59:02 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
04.07.2018 15:38:44 Anna Kamińska Edytowano artykuł Uchwały 2018r
04.07.2018 15:37:35 Anna Kamińska Edytowano artykuł Uchwały 2018r
04.07.2018 14:30:24 Anna Kamińska Edytowano artykuł Uchwały 2018r
04.07.2018 14:23:40 Anna Kamińska Edytowano artykuł Uchwały 2018r
04.07.2018 12:50:03 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
04.07.2018 12:48:40 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
04.07.2018 10:36:23 Anna Kamińska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
03.07.2018 14:08:38 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.07.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.67.2018.PN pn." Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410309 W w miejscowości Łazy"
03.07.2018 13:38:23 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 10 - STWIORB do artykułu Sprawa nr FZ.271.67.2018.PN pn." Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410309 W w miejscowości Łazy"
03.07.2018 13:37:49 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Przedmiar do artykułu Sprawa nr FZ.271.67.2018.PN pn." Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410309 W w miejscowości Łazy"
03.07.2018 13:29:26 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 03.07.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.67.2018.PN pn." Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410309 W w miejscowości Łazy"
03.07.2018 13:28:31 Elżbieta Korolewska Dodany nowy artykuł Sprawa nr FZ.271.67.2018.PN pn." Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410309 W w miejscowości Łazy"
02.07.2018 16:31:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02.07.2018 do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"
02.07.2018 16:17:07 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Załącznik nr 9 - Projekt budowlany - Protokół z narady koordynacyjnej do artykułu Sprawa nr FZ.271.66.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"