bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181
Data Redaktor Zmiana
09.02.2012 09:40:20 Edytowano artykuł 2011
09.02.2012 09:35:01 Edytowano artykuł 2011
09.02.2012 09:31:37 Edytowano artykuł 2011
09.02.2012 09:29:51 Edytowano artykuł 2011
09.02.2012 09:29:00 Edytowano artykuł 2011
09.02.2012 09:26:11 Edytowano artykuł 2011
09.02.2012 09:23:15 Edytowano artykuł 2011
09.02.2012 09:20:09 Edytowano artykuł 2011
09.02.2012 09:19:01 Edytowano artykuł 2011
09.02.2012 09:15:48 Edytowano artykuł 2011
09.02.2012 09:14:33 Edytowano artykuł 2011
09.02.2012 09:13:23 Edytowano artykuł 2011
09.02.2012 09:10:49 Edytowano artykuł 2011
09.02.2012 09:06:12 Edytowano artykuł 2011
07.02.2012 12:59:37 Edytowano artykuł Komisje Rady Gminy
06.02.2012 15:25:12 Edytowano artykuł 2012
06.02.2012 15:24:16 Edytowano artykuł 2012
06.02.2012 15:09:40 Edytowano artykuł 2012
06.02.2012 15:06:43 Edytowano artykuł 2012
06.02.2012 15:06:22 Dodany nowy artykuł 2012
06.02.2012 14:50:20 Edytowano artykuł 2011
06.02.2012 14:47:25 Edytowano artykuł 2011
06.02.2012 14:09:55 Edytowano artykuł 2011
06.02.2012 13:59:44 Edytowano artykuł 2011
06.02.2012 13:58:11 Edytowano artykuł 2011
06.02.2012 13:31:08 Edytowano artykuł 2011
06.02.2012 13:28:53 Edytowano artykuł 2011
06.02.2012 13:26:11 Edytowano artykuł 2011
06.02.2012 13:23:38 Edytowano artykuł 2011
06.02.2012 13:22:01 Edytowano artykuł 2011
06.02.2012 13:19:12 Edytowano artykuł 2011
06.02.2012 13:18:19 Edytowano artykuł 2011
01.02.2012 13:01:41 Edytowano artykuł e-Puap
01.02.2012 13:00:46 Edytowano artykuł e-Puap
01.02.2012 12:55:25 Edytowano artykuł e-Puap
01.02.2012 12:54:16 Edytowano artykuł e-Puap
01.02.2012 12:53:34 Edytowano artykuł e-Puap
25.01.2012 13:07:25 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postepowania do artykułu Sprawa nr 271.2.2012.PP pn.: "Druk czasopisma - Biuletyn Kampinoski w roku 2012"
25.01.2012 13:06:45 Magdalena Wilczyńska Dodany załącznik zawiadomienie o wyniku postepowania do artykułu Sprawa nr 271.1.2012.PP pn.:„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego, tj. komunikacji organizowanego przez Zamawiającego) w dni nauki szkolnej na liniach Kampinos – Teresin oraz Kampinos – Sochaczew "
24.01.2012 14:09:17 Dodany załącznik Treść uchwały do artykułu Uchwała Nr Pł.39.12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
24.01.2012 14:00:32 Edytowano artykuł Uchwała Nr Pł.442.11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
24.01.2012 13:54:39 Edytowano artykuł Uchwała Nr Pł.442.11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kampinos projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
24.01.2012 13:49:23 Dodany nowy artykuł Uchwała Nr Pł.39.12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
17.01.2012 13:53:01 Edytowano artykuł Protokoły z sesji w 2011 r.
17.01.2012 11:09:02 Katarzyna Zielerowicz Dodany załącznik Zapytanie cenowe do artykułu Sprawa nr 271.1.2012.PP pn.:„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego, tj. komunikacji organizowanego przez Zamawiającego) w dni nauki szkolnej na liniach Kampinos – Teresin oraz Kampinos – Sochaczew "
17.01.2012 11:07:17 Katarzyna Zielerowicz Dodany nowy artykuł Sprawa nr 271.1.2012.PP pn.:„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego, tj. komunikacji organizowanego przez Zamawiającego) w dni nauki szkolnej na liniach Kampinos – Teresin oraz Kampinos – Sochaczew "
16.01.2012 15:03:18 Dodany załącznik Treść Ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat - nieruchomości we wsi Kampinos i Kampinos A
16.01.2012 15:02:51 Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat - nieruchomości we wsi Kampinos i Kampinos A
11.01.2012 15:12:15 Edytowano artykuł 2011
11.01.2012 15:11:20 Edytowano artykuł 2011