bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
Data Redaktor Zmiana
04.01.2019 10:43:46 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść PROGRAMU do artykułu Program opieki nad zabytkami dla Gminy Kampinos na lata 2018-2021
04.01.2019 10:42:19 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Program opieki nad zabytkami dla Gminy Kampinos na lata 2018-2021
04.01.2019 10:37:58 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Uchwała nr III/14/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. do artykułu Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos na lata 2018-2032
04.01.2019 10:37:10 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść PROGRAMU do artykułu Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos na lata 2018-2032
04.01.2019 10:36:46 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos na lata 2018-2032
03.01.2019 12:37:17 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.130.2018.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2019 - Część nr 1 - Zakup paliw płynnych"
03.01.2019 12:30:48 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2018.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2019"
03.01.2019 09:33:45 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.122.2018.PP pn. " Dostawa opału w sezonie grzewczym 2019r. na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos"
02.01.2019 14:11:04 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
02.01.2019 14:09:07 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
02.01.2019 11:01:35 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
28.12.2018 16:51:02 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie umowy - Część II do artykułu Sprawa nr FZ.271.62.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowości Kampinos, Kampinos A, Komorów i Kwiatkówek"
28.12.2018 16:49:59 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie umowy - Część I do artykułu Sprawa nr FZ.271.62.2018.PN pn." Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowości Kampinos, Kampinos A, Komorów i Kwiatkówek"
28.12.2018 15:40:44 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Informacja ws. wyniku przetragu do artykułu Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Budki Żelazowskie
27.12.2018 14:24:07 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
27.12.2018 14:00:12 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.130.2018.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2019 - Część nr 1 - Zakup paliw płynnych"
27.12.2018 11:18:16 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
27.12.2018 10:02:10 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania cz. 4 do artykułu Sprawa nr ZSP.271.4.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1, 3 i 4"
27.12.2018 10:01:25 Elżbieta Korolewska Usunięty załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania z artykułu Sprawa nr ZSP.271.4.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1, 3 i 4"
27.12.2018 09:51:03 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr ZSP.271.4.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1, 3 i 4"
27.12.2018 09:42:39 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
27.12.2018 09:15:12 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
27.12.2018 09:02:32 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
27.12.2018 09:00:20 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
27.12.2018 08:38:33 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
27.12.2018 08:34:21 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
27.12.2018 08:23:02 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
27.12.2018 08:20:24 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł Uchwały 2018r
21.12.2018 10:49:26 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr FZ.271.130.2018.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2019 - Część nr 1 - Zakup paliw płynnych"
21.12.2018 09:00:48 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
21.12.2018 08:57:44 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
20.12.2018 12:24:36 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania do artykułu Sprawa nr FZ.271.128.2018.PP pn." Świadczenie obsługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków wyodrębnionych dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w latach 2019-2020"
20.12.2018 11:16:53 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania - Część 2 i 6 do artykułu Sprawa nr SZP.271.3.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019"
20.12.2018 10:47:27 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Sprawa nr ZSP.271.4.2018.PN pn. " Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w roku 2019 - Część nr 1, 3 i 4"
19.12.2018 14:00:50 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Wykaz zabytków nieruchomych do artykułu Wykaz zabytków nieruchomych ujętych w Gminnej ewidencji zabytków Gminy Kampinos
19.12.2018 14:00:31 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Wykaz zabytków nieruchomych ujętych w Gminnej ewidencji zabytków Gminy Kampinos
19.12.2018 10:16:16 Elżbieta Korolewska Edytowano artykuł Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2018
18.12.2018 14:28:00 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść obwieszczenia do artykułu Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
18.12.2018 14:27:40 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego
18.12.2018 08:33:56 Patrycja Kurlanc Edytowano artykuł PROTOKOŁY Z SESJI 2018
18.12.2018 07:45:15 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Informacja ws. naboru do artykułu Wójt Gminy Kampinos ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Podinspektora ds.inwestycji i gospodarki komunalnej
18.12.2018 07:19:31 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18.12.2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres 3 lat (Komorów)
18.12.2018 07:19:21 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18.12.2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres 3 lat (Komorów)
18.12.2018 07:18:56 Paweł Wróblewski Dodany załącznik Treść ogłoszenia do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18.12.2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres 3 lat (Łazy A)
18.12.2018 07:17:57 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 18.12.2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem na okres 3 lat (Łazy A)
17.12.2018 19:12:49 Paweł Wróblewski Edytowano artykuł III Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2018 r.
17.12.2018 16:42:03 Paweł Wróblewski Dodany nowy artykuł III Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2018 r.
17.12.2018 12:50:38 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyniku postępowania - Część 2 do artykułu Sprawa nr FZ.271.126.2018.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2019"
17.12.2018 12:46:19 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik SIWZ po modyfikacji z dnia 17.12.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.130.2018.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2019 - Część nr 1 - Zakup paliw płynnych"
17.12.2018 12:44:16 Elżbieta Korolewska Dodany załącznik Odpowiedź na pytania z dnia 17.12.2018r. do artykułu Sprawa nr FZ.271.130.2018.PN pn. " Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2019 - Część nr 1 - Zakup paliw płynnych"